Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

"Научна астрология" от Георги Радев"Херметична астрология" от Влад Пашов"Увод в Астрологията" от Петър Манев"Астрология - наука за звездите" от Иван Антонов"Астрономия за народа" от Георги Томалевски