Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

        Новини

 

14 и 15 март 2020 г. в Бургас

Семинар по овощарство и растениевъдство с Иван Попов

 

Резитба и калемене

Чисто производство

ПЕДАГОГИЧЕСКА СРЕЩА – 2020

 

Тема:

„Педагогическите идеи на Учителя Петър Дънов и тяхното приложение днес“

Място: гр. София; 90-о СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“

На 6 октомври 2019 г. в Бургас започва ежегодния курс по Паневритмия. Занятията ще се провеждат всяка неделя от 15:00-17:00 ч. от октомври 2019 г. до март 2020 г. в обновения физкултурен салон на ПГЕЕ "Константин Фотинов". Вход свободен. Телефон за контакти: 0895800958 

ПРАЗНИК НА ДУХА В БУРГАС

 

Събота – 1.06.2019 г.

5:30 – Изгрев на Бели връх и наряд;

6:00 – Упражнения и Паневритмия;

8:00 – Закуска, чай/кафе на братското място „Бели връх“;

9 и 10 март 2019 г. в Бургас

 

Семинар по овощарство и растениевъдство с Иван Попов

 

Резитба и калемене

Чисто производство

Природно земеделие

 

Програма

 

Събота

ПЕДАГОГИЧЕСКА СБИРКА

на тема:

„Педагогическите идеи на Учителя Петър Дънов и тяхното приложение днес“

Цел на срещата: Споделяне на идеи и опит в приложението на педагогическите идеи на Учителя в съвременна образователна среда.

Място: гр. София; 90-о СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин

Страници