Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

"Астрономия за народа" от Георги Томалевски

Георги Томалевски – астрономът на народа

Георги Томалевски е есеист, белетрист, публицист. През 1922 година се запознава с Учителя и с идеите на Братство, като става един от участниците в братските комуни в село Ачларе и в гр. Русе, за което написва свои размишления и спомени. През 1923 година е привлечен от брат си Наум в ММТРО. Става член и на Крушевското благотворително братство, Македонския младежки съюз, Македонското студентско дружество „Вардар“ и публикува статии в списание „Родина“ и в други периодични печатни издания свързани с македонските организации. През 1925 година завършва специалност физика и астрономия във Физико-математическия факултет на Софийския университет. Неговият професионален път продължава като гимназиален учител и директор на III девическа гимназия в София. През 1935 година е сред основателите на Есеистичното общество в България. След 9 септември 1944 г. е директор на висшето образование и културните институти в Министерството на народната просвета.

Печата за пръв път през 1924 г. във в. „Мир“. Сътрудничи на периодичния печат, изнася сказки по обществени и научни въпроси. Той е един от най-изтъкнатите български есеисти през периода между двете световни войни. В лирическата си художествена проза, проникната от хуманистични и патриотични идеи, Томалевски разработва нравствени, философски и исторически проблеми, с любов пресъздава образи на герои и творци, живота на македонските българи. Псевдоними, които използва в своята творческа биография: Sagitarius, Георг Нордман. Получава орден „НРБ“ II степен (1977). През 1960 г. излиза „Нашето звездно небе“ – книга адресирана към любителите астрономи. Дадени са кратки сведения за различните видове небесни тела и илюстрации на изгледите на звездното небе по дати и по часове. Книгата е издадена в съавторство с проф. Разум Е. Андрейчин. Двамата участват и в учебници по астрономия за гимназисти.

Настоящият сборник „Астрономия за народа“ съдържа освен едноименната книга и още няколко астрологични статии на Георги Томалевски, публикувани в списание „Житно зърно“. В повечето от тях не изпъква чисто астрологичната терминология, но това не е за сметка на самото съдържание. Тук блести гения на есеиста и публициста Томалевски, който с най-красивите багри на езика ни успява да облече в подходяща форма своите думи. В „Астрономия за народа“ е включен и един материал на Михаил Иванов – „Астрологията и възпитанието“, отпечатан като рекламна листовка в сп. „Житно Зърно“ кн. 6 от 1929 г. Тази статия намира място тук поради интересната информация, която се извлича оттам – първо чисто като астрологично съдържание има своите достойнства и второ – виждаме името на Михаил Иванов, което идва да ни покаже, че по това време той е известен в средите на Братството като „астролог“ и „педагог“.

Самото издание „Астрономия за народа“ за първи път е публикувано през 1958 г. Книгата представлява достъпно четиво за начинаещите в областта на тази сложна иначе наука – астрономията. Поднесена по много сполучлив и оригинален начин в комуникативна форма, наподобяваща диалозите на Платон, „Астрономия за народа“ се превръща в едно изключително популярно четиво за времето си. Много скоро след радушния си прием от обикновените хора книгата е преиздадена. В символиката на образите на двамата герои – професор Звездолюбов и градинарят Ради – прозират реални хора, вероятно и реални случки между самия Георги Томалевски, в ролята на професора и реалният Ради Танчев, който е градинарят на Изгрева. Книгата е съпътствана от невероятните илюстрации на известния ни художник проф. Илия Бешков и дори сами по себе си те са ценни, а в съчетание с текста вече придобиват израз на шедьовър. Тази симбиоза между двамата е плод на тяхно дългогодишно приятелство, за което свидетелства дъщерята на Георги Томалевски – Румена Томалевска. Екипът ѝ изказва огромна благодарност за подкрепата и за даването си на съгласие тази прекрасна книга „Астрономия за народа“ да достигне бързо, лесно, достъпно до народа…

* * *

По-долу можете да свалите книгата във формат PDF, подходящ за четене както на големи (Adobe Reader: View>Page Display>Two Page View), така и на по-малки екрани (електронни четци и таблети). Налични са и версии в ePub и Mobi, а за да прочетете книгата през браузера си, изберете HTML формат. За удобство на ползващите Apple устройства (iPhone, iPad, iPod touch), книгата e налична за безплатно сваляне и в iTunes Store.