Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

АНТИЧНА   АСТРОЛОГИЯ

ТОМ I

ХИЛЕГ, АЛКОКОДЕН и АЛМУТЕН

както и

ОСНОВИТЕ  НА  АНТИЧНАТА  АСТРОЛОГИЯ

от оригинални източници

Румен К. Колев

 

     

 

******* Твърда Корица

Страници: 104; Фигури: 83

С много текстове (гръцки и латински) в оригинал и превод Цена: 35 лв.  за поръчки (пратка с наложен платеж по Еконт):      

*******

 

АНТИЧНА АСТРОЛОГИЯ

Том 1

ХИЛЕГ, АЛКОКОДЕН И АЛМУТЕН

Румен К. Колев

*** Твърда Корица

Цена: 35 лв.

*******

Ученията на всички най-известни астролози от античността, епохата на Елинизма, както и арабския Халифат и средновековието са обяснени за първи път на български език, като много от тях са дадени и в оригинал на старо-гръцки и латински и в превод на български. Някои от текстовете са преведени за първи път на съвременен език. В първата част на книгата са обяснени основите на античната Астрология, а във втората доктрината за Хилега, Алкокодена и Алмутена.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Фигури  ...............................................................................

Библиография ....................................................................

Зодиака на Древните .........................................................

Фиксирания Вавилонски Зодиак ...............................

Тропическата Еклиптика на Птоломей ....................

Характеристика на Знаците ..................................

Деления на Знаците ..................................терми, додекат., деканати, лунни мансиони Хайс - Дневни и Нощни Планети. Нива на Хайс............

Хелиакални Фази. Утринни и Вечерни Звезди ..............

Невидими Планети. Значение на Хелиакалните Фази... Петте Начина на Владение ................................

...............

Домовете ................................................................

Екзалтациите .........................................................

Триплицитетите ....................................................

Термите ..................................................................

Деканатите ....... .....................................................

Аспектите ..............................................................

Владение по Фаза ..................................................

Домове и Домови Системи в Античността ....................

Намиране на Алмутена на Даден Градус ........................

Древното Учение за Градусите ........................................(Щастливи, Светли, Тъмни, Празни и Градуси на Бездната)

Осакатяващите градуси на Алкабициус .............

Фирмикус разкрива тайната на празните градуси

Средновековна Астрология ..............................................

ХИЛЕГ, АЛКОКОДЕН И АЛМУТЕН ХИЛЕГА - ИЗВОРА НА ЖИВОТА .................................

Придворния Астролог на Нерон за Хилега ........

ХИЛЕГА И АЛКОКОДЕНА ПО:

Доротей от Сидон .................................................

Птоломей ...............................................................

Алкабициус ............................................................

Валенс .... ...............................................................

Павел Александрийски .........................................

 

АЛКОКОДЕНА - АНГЕЛА-ХРАНИТЕЛ .......................

                 Паднал Ангел-Хранител и Определянето му ....

                 Антиох и Порфирий .............................................

 

АЛМУТЕНА - ЦАРЯ НА ХОРОСКОПА .......................

                   Алмутена по Антиох и Порфирий ......................

                    Алмутена по Алкабициус ....................................

                    Планети и Билки .............. ....................................

                    Алмутена в Астрологичната Практика ...............

Силни и Слаби Знаци по Хермес и Нехепсо ..................

Филип Филипов и Една Астрална Жена ми разкриват Истината

ГРЪЦКИ И ЛАТИНСКИ ТЕКСТОВЕ В ОРИГИНАЛ И ПРЕВОД

 

От Liber Hermetis за тези които имат на асцендента си зурлата на Овена ...........................................................

Валенс относно владението по Фаза ...............................

Абу Машар относно Щастливите, Светлите, Тъмните,

Празните и тези на Бездната Градуси.................................

Алкабициус относно Осакатяващите градуси................

Фирмикус разкрива страшната тайна на празните градуси Придворния Астролог на Нерон за Хилега ....................

Птоломей за Хилега ..........................................................

Павел Александрийски относно Хилега и Алкокодена.. Валенс определя дали Ангела-Хранител е Паднал .......

Реторий цитира неизвестен текст на Валенс относно как да се определи дали Ангела-Хранител е паднал...

Антиох и Порфирий относно определянето и значението на Хилега, Алкокодена и Алмутена ..........

Алкабициус относно Алмутена ....................................... Антиох относно Силните Знаци по Хермес и по Нехепсо

 

ФИГУРИ

1.       Част от фиксирания зодиак (Риби, Овен и Телец) в 3Д........................ 9

2.       Фиксирания Овен в 3Д.................................................................................. 9

3.       Телеца и Близнаците от фиксирания зодиак в 3Д.............................. 10

4.       Целия Вавилонски фиксиран зодиак в 2Д............................................ 11

5.       Терми и владения във Вавилонския фиксиран зодиак 2Д................ 12

6.       Хороскопа на Хитлер във фиксирания зодиак.................................... 13

7.       Птолемеевата еклиптика и Вавилонския фиксиран зодиак............ 14

8.       Хороскопа на Хитлер във Птолемеевата еклиптика......................... 15

9.       Слънчеви и лунни знаци по Птоломей.................................................. 17

10.   Дневни и нощни квадранти...................................................................... 18

11.     Дневни и нощни квадранти в хороскопа на Хитлер........................ 18

12.   Утринна звезда............................................................................................ 19

13.   Утринните хелиакални фази на една звезда....................................... 19

14.   Западни и източни планети и квадрантите......................................... 20

15.   Вечерна звезда............................................................................................. 21

16.   Хелиакалните фази и характера на звездите и планетите.............. 21

           17, 18, 19.    Утринните хелиакални фази на вътрешните планети...... 22

           20, 21, 22.    Вечерните хелиакални фази на вътрешните планети...... 23

        23.   Домовете на планетите. Bouche-Leclercq............................................. 26

24.   Домовете на планетите. Naibod............................................................... 26

25.   Таблица с владенията на планетите и светлите градуси от Гръцкия астрологичен кодекс 262 фолио 77............. 27

26.   Таблица с владенията на планетите от Naibod.................................. 27

27.   Екзалтациите на планетите върхи схема с еклиптиката................. 28

28.   Триплицитетните управители на планетите по Птоломей и по Арабите от Naibod................. 29

29.   Таблица с египетските терми. Bouche-Leclercq................................... 30

30.   Графика в 2Д с египетските терми......................................................... 31

31.   Таблица с халдейските терми. Bouche-Leclercq................................. 32

32.   Таблица с Птолемеевите терми. Bouche-Leclercq.............................. 32

33.   Деканатите върху зодиака. Bouche-Leclercq....................................... 33

        34.  Аспектите. Графика от старопечатното издание на Алкабициус . 34 35. Гръцки Хороскоп.  Кодекс 108 фолио 299 verso....................................... 36

35.  Гръцки Хороскоп.  Кодекс 108 фолио 299 verso................................. 36

36.  Домовете и имената им в кръгова графика. Bouche-Leclercq.......... 37

37.  Гръцкия Хороскоп ‘транскрибиран’...................................................... 37

38.  Алмутените по протежението на Овена по Региомонтанус............ 38

39.  Алмутените по протежението на Овена по автора............................ 39

40.  Алмутените на Овен, Телец и Близнаци по Региомонтанус............ 40

41.  Алмутените на Рак, Лъв и Дева по Региомонтанус............................ 41

42.  Алмутените на Везни, Скорпион и Стрелец по Региомонтанус .. 42

43.  Алмутените на Козирог, Водолей и Риби по Региомонтанус......... 43

44.  Светли, тъмни ... градуси по Хермес и алмутените по Региомонтанус 45

45. Светли, тъмни ... щастливи, празни и на бездната градуси по Хермес и Абу Машар 47

46.  Светли, тъмни ... градуси по Хермес , Абу Машар и Алкабициус 48

47.  Светли... градуси по Хермес и празни и пълни по Фирмикус.......... 53

48.  Заглавната страница на  ‘Omar de Nativitatibus’, 1525..................... 56

      49.  Заглавната страница на ‘De Astrorum Scientia’ на Leopold 1520 ... 56 50. Хилега по Балбилус.......................................................................................... 57

      51.  Гръцкия текст относно алгоритъма на Балбилус за Хилега........... 57

52.  Хилега по Доротей...................................................................................... 61

53.  Силните домове по вариант на Доротей и Абенрагел....................... 62

54.  Хилега и Алкокодена на Хитлер по Доротей....................................... 62

     55. Заглавната страница на ‘Albubather et Centiloquium Divi Hermetis’ 1501 ...63

     56. Силните домове по Птоломей............................................................................................................... 63

      57.  Хороскопа на Хитлер през очите на Птоломей.................................. 65

58.  Алгоритъма на Птоломей за Хилег и Алкокоден компютърен панел.66

59.  Алгоритъма на Птоломей за ‘Господаря на Деня’ (комп. панел)... 67

60.  Алгоритъма на Птоломей за ‘Господаря на Ноща’.к.п.................... 67

61.  Заглавната страница на Alkabitius Astronomie Judiciarie, 1485........ 68

62.  Дневни и нощни квадранти....................................................................... 68

63.  Хилегиалните места на Слънцето през деня по Алкабициус.......... 68

64.  Хилегиалните места на Луната по Алкабициус................................. 69

65.  Хилегиалните места на Слънцето през ноща по Алкабициус........ 69

66.  Хилега и Алкокодена на Хитлер по Алкабициус .к.п........................ 71

67.  Хилега и Алкокодена на Хитлер по Валенс .к.п.................................. 73

68.  Хороскопа на Максимилиан I.  Дом-знак домова система.............. 73

      69.  Трите деканата на Телец. Гръцки манускипт, кодекс 108 фолио 357. 75 (пазен в Националната Библиотека на Австрия във Виена)

70.  Деканата на Слънцето в Овен (средния). Гръцки кодекс 108 ф. 357.. 76

71.  Таблица с големи, средни и малки години на планетите от Junctinus.77

72.  Хилега и Алкокодена на Хитлер по Павел Александрийски .к.п... 78

73.  Примерен хороскоп даден от Валенс цитиран от Реториус............ 83

74.  Хилега и Алкокодена на Хитлер по Антиох-Порфирий .к.п............ 85

75.  Хороскопа на Хитлер през очите на Антиох-Порфирий.................. 85

76.  Заглавната страница на Eἰsagwgὴ eἰς tὴn Ἀpotelesmatikὴn toῦ Ptolemaίou (Въведение в Птоломей) на Порфирий, Базел 1559............ 87

        77.  Първата страница от горната книга (текст на гръцки и латински...87

      78. Алмутена на Хитлер по Антиох-Порфирий. к.п......................................... 89

79.  Алмутена на Хитлер по Алкабициус. к.п.............................................. 97

80.  Текста за Алмутена на Алкабициус от книгата му от 1485............ 98

81.  Картата на Хитлер по системата дом-знак. Силни/слаби знаци ..101

82.  Друга карта.  Силни/слаби знаци по Хермес и Нехепсо................. 102

83.  Картата на ‘Роксана’................................................................................ 104

 

 

АСТРОЛОГИЯТА НА  МЕСОПОТАМИЯ

Том 1, БОГОВЕ, МИТОВЕ И КУЛТ  от Румен К. Колев

ПРЕДСТАВЯНЕ

 

 

АСТРОЛОГИЯТА НА МЕСОПОТАМИЯ ТОМ 1

БОГОВЕ, МИТОВЕ И КУЛТ 

от Румен К. Колев *** Твърда Корица - 146 страници, 132 илюстрации, Цена: 35 лв.

На желаещите книгата може да бъде доставена и с Еконт с наложен платеж. За контакт: 

*******

Астрологията на Месопотамия – това знание дадено от Бога като откровение на Енмедуранки, първия Хермес, е темата на тази поредица. Тя рисува изумителната картина на една жива Астрология, в която Земята е огледалото на Небето. Възстановката на първоизвора, тоест на Астрологията от Златната Епоха от 5500 г. пр. Хр. е най-важната тема на поредицата. Едновременно с това се описва и цялото развитиена Астрологиятав Месопотамияипаралелитев Елинистичната, Арабскатаи Средновековната.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

ЦивилизаЦията на МесопотаМия - въведение ..............

Астрологията на Месопотамия ..............................

Учението за Епохите .............................................

Древната доктрина на Месопотамия .............................

Шумери и Акадци .................................................

Писмеността на Месопотамия ...............................

Печатите на Месопотамците .................................

Старо-Вавилонското Мирозрение ...........................

Змията захапала опашката си ...............................

Легендата за Енмедуранки ....................................

Религията на Месопотамия ..................................

Боговете  ............. ............................................... ................

Ан ............................................................................

Енлил  ......................................................................

Енки ........................................................................

Ан, Енлил и Енки - управители на времето ............

Нинмах – Висшата Богиня ....................................

Нанна (Луната) .......................................................

Уту (Слънцето) .......................................................

Инанна-Ищар (Венера) ........................................

           Инанна на Урук (Венера Вечерница)......... 

           Инанна на Акад (Венера Зорница) ............

           Ишхара (Венера Невидима) .......................

Мардук (Юпитер) ...................................................

Набу (Меркурий) ...................................................

Нинурта (Сатурн) ...................................................

Нергал (Марс) .........................................................

Себиту (Плеядите)..................................................

Ануниту – Богинята на Битката (Северната Риба)... Нуску – Бога на Светлината.....................................

Ташмету (Козирог) ................................................

Ая (Овца) ................................................................

Царпаниту (Косите на Вероника) ..............................

Ниндуб-Мушдама (Везни) ....................................

Адад – Бурята (Гарван) ..........................................

Нингишзида – Бога на Дървото на Живота (Хидра-Рак)...

Нингал – Великата Господарка .............................

Забаба – Могъщия Войн (Орел).............................

Нанше (Лястовица – Южната Риба) ........................

Ниншубур (Орион) ................................................

Бау – Повелителката на Изобилието ....................

Думузи – Вдъхващуя Живот (Овен, Орион) ...........

Асур – Бога на Боговете ......................................

Гилгамеш и Енкиду (Близнаци) ..........................

Гула – Лечителката (Лира) ....................................

Ерешкигал – Господарката на Подземния Свят ...

Нисаба – Богинята на Астрологията (Дева) ...........

Пабилсаг  (Стрелец),  Лулал  и Латарак,

Кусу (Вълк), Шала, Даму (Делфин) ...............

Анзу – Птицата на Гърма .....................................

Апкаллу – Мъдреците отпреди Потопа ....................

Демоните.................................................................

Лъво-Човека ...............................................

Ламашту .....................................................

Пазузу ........................................................

Ламассу – Божеството Закрилник ..............................

Ангелите Хранители – Иллу / Ищар Амели ...........

Тиамат – Дракона-Змия на Хаоса (Рак) ....................

Родословие на Боговете .........................................

                  Космологията на Шумерите .................................

Митовете  ............. .......................................................

Сътворението на Вселената .................................

Сътворението на Човека........................................

Слизането на Инанна в Подземния Свят .................

Относно Митовете на Месопотамия ...................

Анзу и Плочките на Съдбите ................................

Обновяването на Света .........................................

Златната Епоха .......................................................

Епохата на Мрака ...................................................

Сътворението на Вселената (шумерската версия) ... Сътворението на Човека (шумерската версия) ...... Сътворението на Човека (акадската версия) ......

Потопа ....................................................................

Гилгамеш ..............................................................

Храмове и Култ .........................................................

Първия Храм ..........................................................

Календара ...............................................................

Празниците .............................................................

Лунните Дни, Божествата и Ритуалите ...............

 

БиБлиогРаФия    ..........................................................

 

 

АСТРОЛОГИЯТА НА  МЕСОПОТАМИЯ

от Румен К. Колев

                                                       ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДВЕ НОВИ КНИГИ

 

               Том 2: ХЕЛИАКАЛНИТЕ ФАЗИ                                             Том 3: ЦАРЕ, ЗНАМЕНИЯ И ЗВЕЗДИ                                                                            

        

 

София, Петък, 24 Октомври 2014, 19:00, ул. Вашингтон 23 (зад Халите), справки: 0876 77 71 32 Юлия Автора ще присъства и ще представи книгите лично.

 

АСТРОЛОГИЯТА НА        МЕСОПОТАМИЯ ТОМ 2 - ХЕЛИАКАЛНИТЕ ФАЗИ

от Румен К. Колев -  Твърда Корица, 166 страници, 50 илюстрации + 10 ФОТОГРАФИИ, Цена: 35 лв. 

На желаещите книгата може да бъде доставена и с Еконт с наложен платеж. За контакт: 

 

*******

 

СЪДЪРЖАНИЕ

ХЕЛИАКАЛНИТЕ ФАЗИ ............................................

Принципи ................................ ..............................

Изгрева и Залеза .....................................................

Величини на Звездите и Планетите ...........................

Аркус Визионис .....................................................

Хелиакален Цикъл на звездите, Марс, Юпитер и Сатурн Първо Утринно Появяване ...................................

Първа Четвърт ........................................................

Акронихиален Изгрев ...........................................

Космически Залез ..................................................

Последна Четвърт .................................................

Последно Вечерно Виждане ................................

Видим Път на Звезда ............................................

Хелиакален Цикъл на Меркурий и Венера

Орбити - Основни Понятия ...................................

Долен Съвпад, Първа Утрин, Утринна Елонгация Сутрешна Станция, Последна Утрин .....................

Горен Съвпад, Интерпретация на Фазите ...............

Първа Вечер, Вечерна Елонгация ............................

Вечерна Станция, Последна Вечер .......................

Хелиакален Цикъл на Луната

Новия Сърп ............................................................

Изчисляване на деня на Новия Сърп .......................

Видимо Хелиакално Движение на Луната ..........

Първа Четвърт ........................................................

Акронихиален Изгрев  ..........................................

Космически Залез .................................................

Между Акронихиален Изгрев и Космически Залез Видимо Хелиакално Движение на Луната ..........

Последна Четвърт ...................................................

Хелиакален Речник (Акадско-Гръцки-Латински) .......

Аркус Визионис и Яркост на Планетите .....................

Глобалните Периоди на Планетите ..............................

Вавилонските Глобални Периоди .................................

Циклите на Марсовите Акронихиални Изгреви .........

Наблюдение на Един Изгрев на Марс ..........................

Древния Жрец срещу Съвременния Учен - Два Начина за Предсказване на Хелиакалните Фази Предсказания по Хелиакалния Изгрев на Сириус (метода на древните гърци според Цицерон)...........

Хелиакалния Изгрев на Сириус - Наблюдения и Алгоритъм Атмосферна Екстинкция ................................................

ХЕЛИАКАЛНА  ТЕОРИЯ ............................................

Вавилонците ................................ ..............................

Древните Гърци, Птолемей ..................................

Вислиценус, Локайър ............................................

Пол Нойгебауер, Карл Шох ...................................

Мейус .....................................................................

Кастнър ..................................................................

Брадли Шефер  .......................................................

ХЕЛИАКАЛНА  ПРАКТИКА  ...................................

Извличане на Надежден Хелиакален Алгоритъм 7 Наблюдения на Венера ......................................

15 Наблюдения на Юпитер ...................................

9 Наблюдения на Меркурий .................................

11 Наблюдения на Сириус .....................................

8 Наблюдения на Сатурн ......................................

9 Наблюдения на Марс .........................................

196 Наблюдения на Звезди ....................................

Хелиакалния Алгоритъм ......................................

ТЪЛКУВАНЕ НА ХЕЛИАКАЛНИТЕ ФАЗИ  .........

Хелиакалните Фази в Месопотамия ...................

Вавилонските Текстове (превод) ...............................

Прогностика във Вавилон чрез Хелиакалните Фази Вавилонския Хороскоп MLC 1870 ......................

Хелиакалните Фази в Елинистичната Астрология Гръцки Ръкопис относно Невидимите Планети (превод) ......................................................

Общо Значение на Хелиакалните Фази ...............

Невидимите Планети по древни автори и лични наблюдения ...............................................

Херметичната Практика на Наблюдение ................

БИБЛИОГРАФИЯ  ..........................................................

 

АСТРОЛОГИЯТА НА        МЕСОПОТАМИЯ ТОМ 3 

ЦАРЕ, ЗНАМЕНИЯ И  ЗВЕЗДИ

от Румен К. Колев, Твърда Корица, 168 страници, 54 илюстрации + ФОТОГРАФИИ, Цена: 35 лв.

На желаещите книгата може да бъде доставена и с Еконт с наложен платеж. За контакт:   

 

За всяка планета са дадени много знамения. Стъпка по стъпка се разгадава тайния код на вавилонските жреци с който те са криели знанието си от непосветените. 

С тази книга вие вече наистина ще навлезете в тайнствения магически Свят на шумерите и акадците. Ще научите много изумителни истории за царе, звезди и знамения и ще получите добро знание за най-важния елемент на Месопотамската Астрология - знамението, което обединява Небето, Земята и Човека.

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

ЗНАМЕНИЯТА ..............................................................

Вавилонската Загадка ............................................

Да Видиш Венера през Деня ................................

Период и Действие на Знаменията ...........................

Как да Разчитаме Вавилонските Знамения .........

ЕНУМА АНУ ЕНЛИЛ ..................................................

Каталозите .............................................................

Описание на 70-те Плочки ..................................

Плочка 57 от Енума Ану Енлил ...........................

Превод ........................................................

Знамението на Венера в Плеядите .................................

Моите Срещи с Дейвид Пингри .....................................

Грешно-разбрани Знамения ..................................

Саргон Велики и Неговото Знамение ............................

Знамението на Ибби-Син, Последния Шумерски Цар ..

ТРИТЕ НЕБЕСНИ ПЪТЯ .............................................

Как да Определим Пътя на Една Планета ..........

ПЛАНЕТИТЕ .................... ............................................

Луната - Носителя на Поличби ...............................

Вавилонския Календар .........................................

Съвършения Лунен Месец ...................................

Деня в който Бог вижда Бог ................................

Ореоли, Затъмнения и Окултации .......................

                Ореоли .......................................................

Окултации ..................................................

Съвпади .......................................................

Затъмнения ...............................................

Марс и Сатурн в Ореола на Луната и Асархадон...

Александър Велики и Знака преди Гаугамела ......

Всевиждащото Слънце ............................................

Венера - Царицата на Небето ......................................

Юпитер - Царя ................................................................

Съвършения Изгрев на Юпитер и Асурбанипал Сатурн - Слънцето на Ноща......................................

Меркурий - Учения .......................................................

Марс - Врага .................................................................

БИБЛИОГРАФИЯ  ..........................................................

 

ТРИ  КНИГИ за АНТИЧНА   АСТРОЛОГИЯ от Румен К. Колев

ПРЕДСТАВЯНЕ

 

София, Петък, 11 Октомври 2013, 19:00, ул. Вашингтон 23 (зад Халите), справки: 0876 77 71 32 Юлия

 

 

 

АНТИЧНА АСТРОЛОГИЯ

Том 1

ХИЛЕГ, АЛКОКОДЕН И АЛМУТЕН

Румен К. Колев

*** Твърда Корица

Цена: 35 лв.

*******

Ученията на всички най-известни астролози от античността, арабския Халифат и средновековието са обяснени за първи път на български език, като много от тях са дадени и в оригинал на старо-гръцки и латински и в превод на български. Някои от текстовете са преведени за първи път на съвременен език.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Антична Астрология ........................................

Хилег,  Алкокоден  и Алмутен..............................................................................

Къде в хороскопа е извора на живота ....................................

Балбилус Клаудиус Тибериус – придворния астролог на Нерон .........................

Доротей от Сидон – учителя на арабските астролози ..................

Птоломей ..............

Валенс ...............................................

Павел Александрийски ........................

Алкабициус, Абенрагел и Региомонтанус ...............

Порфирий ни разкрива кой се крие зад Алкокодена .................

Как да намерим Ангела-Хранител .........................

Валенс казва кой има паднал Ангел-Хранител  ......................

Алмутена и какво разкрива той  ...............................

Как се определя Алмутена по различните автори .............

Доктрината на Антиох-Порфирий ...............

Силни и слаби домове по Хермес ....................

Силни и слаби домове по Валенс .................

Хермес или Валенс? Една изумителна случка разкрива кой е прав .....................

Петте начина на владения ...............

             Дом ...

             Екзалтация ...

            Триплицитет ....

            Терми ....

             Аспект и Фаза ...

Дневни и нощни планети ...............

Домови системи в античността .........

Тропически и фиксиран зодиак в античността .........

Учението за аспектите на елините и на арабите ........

Древната доктрина за градусите .............

Намирането на планетата най-силна в даден градус от зодиака ............

Щастливите градуси ....................

Светлите, тъмните, сенчестите и празните градуси – къде са и какво значат ...............

Градусите на бездната по Абу Машар и Алкабициус – къде са и какво значат.............. Осакатяващите градуси по Алкабициус – къде са и какво значат ..................

Фирмикус Матернус разкрива потресаващата тайна на празните градуси  ........................

.................................................................................................................................................................

 

 

ХЕРМЕС ТРИСМЕГИСТУС ОТНОСНО ФИКСИРАНИТЕ   ЗВЕЗДИ

за първи път преведено от ръкописа ЛАТИНСКИ  и БЪЛГАРСКИ - Румен Колев, преведено за първи път от Ръкописа Codex Latinus 3124, пазен в Националната Библиотека на Австрия

Твърда Корица, Страници: 64; Фигури: 20; Таблици: 14, Цена: 35 лв.

*******

Древната доктрина за неподвижните звезди е била изгубена през  средновековието. Без нея обаче е невъзможно правилно да преценим един хороскоп!. Аз ще ви кажа за Фортуна!’ - ‘Ego dicam vobis de rebus fortune!’ - се обръща към нас Хермес!

Тази книга е превод за първи път на Латинския ръкопис ‘Liber Hermetis de Stellis Fixis que dicun- tur beybenie’ - една ясно изложена доктрина идваща от дълбините на времето. Доктрина която ни озарява и чрез която ние вече можем да видим истинската същност на човешките души отразени в звездното небе!

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

‘Аз ще ви разкажа за Фортуна’ ........................................

Ръкописа..............................................................................

Значението на думата ‘беибение’.....................................

Сродни Текстове на Гръцки и Латински .........................

По-късната Традиция и Модерния Ренесанс ..................

Фиксираните Звезди в Античната Астрология ..............

Извори на Астрологията ...............................................

Зодиака на Древните – Фиксирания Вавилонски Зодиак Доктрината на Хермес за Фиксираните Звезди – Източник ....

Природата на Звездите .....................................................

Силата на Звездите ............................................................

Значението на Небесните Образи и техните Части .......

Петте най-Важни Точки в Хороскопа ..............................

Шестте Начина на Проекция на Звезда върху Еклиптиката Хермес относно звездите – Латински и Български .......

Звездите по Зороастър в таблица .....................................

Звездите по Анонимния от 379 г. в таблица ...... ...........

Звездите по Хуго де Сантала в таблица ..........................

Оригиналния Ръкопис в снимки ......................................

Примерни Хороскопи .......................................................

Библиография ................................

 

РЕГИОМОНТАНУС 1459 - ‘ХОРОСКОПА НА ИМПЕРАТОР МАКСИМИЛИАН ПЪРВИ’

за първи път преведено от ръкописа ЛАТИНСКИ и БЪЛГАРСКИ, паралелен текст - Румен К. Колев

преведено за първи път от Ръкописа Codex Latinus 5179, пазен в Националната Библиотека на Австрия

Твърда Корица, Страници: 138; Фигури: 42; обилни коментари, Цена: 35 лв.

*******

 

Вие стоварихте на рамената ми огромно бреме Императрице най-сиятелна! искайки от мен тълкуване на хороскопа на сина Ви по звездите.

Да предскажеш със сигурност нещо от бъдещето по звездите е наистина много сериозно и трудно! Защото този който иска да направи това трябва да има опитност в много неща...............

Така започва през пролетта на 1459 г. Региомонтанус писмото си до Елеонора Португалска - Императрица на Свещената Римска Империя.

И наистина задачата която младия Региомонтанус получава е сложна и опасна!

Преди няколко години първото дете на Императрицата умира само на няколко месеца! Сега, само преди месец Императрицата е родила отново!

И тя го пита: ‘Ще живее ли детето ми?’, ‘Ще стане ли Император?’

Региомонтанус е напълно наясно, че разрешените грешки са много малко и задачата е изключително сериозна.

Това не е да пишеш учебник с примерен хороскоп на някой отдавна умрял крал! Тук се иска да се направи пълен хороскоп на бебе!

И задачата се дава от Императрица!

Един евентуален провал би имал зловещи последици не само за репутацията на Региомонтанус!!

.................

Резултата на това знаменателно събитие е един дълъг ръкопис който сега за първи път е преведен на съвременен език!

В новата книга ще намерите тайните на арабската и средновековна Астрология обяснени от гения на Региомонтанус - математика който изнамери сферичната тригонометрия.

Текста е обширно коментиран и сравнен с други елинистични и арабски автори от мен (преводача Румен Колев).

Освен същинския ръкопис в книгата ще намерите и много допълнителни глави.

Дадени са всички афоризми на Птоломей които Региомонтанус цитира в оригинал на латински и гръцки и в превод, както и коментариите на Хали ибн Ридуан.

Отделно са обяснени и всички арабски точки в ръкописа, както и значенията на триплицитетните управители на домовете които Региомонтанус е ползвал. Също има обяснение и на алгоритъма по който арабските астролози са изчислявали дължината на  живота.

От тази книга вие наистина ще научите всички тънкости на арабската и средновековна Астрология, като вашия учител ще бъде един от най-големите гении на всички времена - Региомонтанус!

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Манускрипта от Виена ....................................................

Истинската История ..........................................................

Хороскопа на Максимилиан I...........................................

Карта на Сизигията ...............................................

Рожденната Карта ................................................ 

Достойнства на Планети, Върхове на домове и точки Хилег, Алкокоден и Алмутен ...............................

Прогноза:  Профекции ..........................................

Прогноза: Дирекции: Слънце, Луна, Точка на щастие,  Asc. и MC .......

Прогноза: Алгебутар: Дирекции на Asc. в терми Прогноза: Кръговрата на Времето ......................

Прогноза:  Фирдарии ............................................

Анализ: Първи Дом ............................................. 

Тяло и Външен Вид ...............................

Характер и Душа ...................................

Анализ: Втори Дом ..............................................

                     Дирекции на Сатурн и Точката на Богатството

Трети Дом .........................................................

Четвърти Дом .................................................... 

Пети Дом ............................................................ 

Шести Дом .........................................................

Седми Дом .........................................................

Осми Дом ...........................................................

Девети Дом ........................................................

Десети Дом ........................................................

Единайсети Дом ................................................

Дванайсети Дом ................................................

Края на Ръкописа ..................................................

Фигури:  Карти & Таблици ..............................................

Шокиращо откритие .........................................................

Значенията на триплицитетните управители ...........................

Афоризмите от Центилоквиума споменати от Региомонтанус Афоризъм 51, 34, 77, 72, 53, 27, 95, 37 лат. и гр.

Ръкописа в оригинал.............................................

Арабските точки използвани в ръкописа ............

Свръх-бързо обучение в четене на ръкописи .....