Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Около 10-15 септември 1901 г. Учителя и Т. Бъчваров са в Пазарджик. В утринното си слово от 4 януари 1942 г. и в още няколко беседи той разказва следната случка от пребиваването им там: „Преди много години пътувахме с един приятел от Варна за София пеш. Спирахме се в някои градове, постоявахме по няколко дни и тръгвахме за друго място, па каквото и да бъдеше времето, щом това го решавахме веднъж. С този приятел Бъчваров бяхме в Пазарджик.

Иде един евангелски проповедник и ние му казваме: „Днес ще тръгнем”. Казва: „Кажете: „Ако е казал Господ!” „Казал, не казал, ще тръгнем”. Казва: „Ще видим дали ще тръгнете”. Бъчваров ходил из града и закъсня. Връща се – забравил да хване файтон. А гарата – на два километра далече, трябва някакво превозно средство. Проповедникът чака да види дали ще тръгнем, казва: „Не зная какво ще стане”. Казвам: „Ще идем!”. Гледам – навън един кон, вързан за една каруца. Повикахме каруцаря, качихме се на каруцата. Човекът дойде, съгласи се. Казваме му: „Каквото струва, ще ти платим”. Проповедникът – и той се качва на каруцата, тръгваме. Ето, по едно време гвоздеят под колелото на каруцата отскочил – спря. Казвам на каруцаря на десетина метра назад да се върне – не го зная как е, не мисля, ни най-малко не разсъждавам, но му казвам: „Иди назад на десетина метра и там ще намериш гвоздея”. Той тръгва, брои крачките си и намира клечката си. Стигаме на гарата. Имаме още три-четири минути, докато тръгне тренът. Качихме се. Казвам на проповедника: „Аз като ти казвах, че днес ще вървим, ти отрече, казваш: „Ако е рекъл Господ!”. Ти мислиш, че като казвам, че днес тръгваме, тръгваме, без да е рекъл Господ. Ти казваш: „Кажи: „Ако е рекъл Господ!”. Не е в казването, а в мисълта. Понеже Господ казва: „Тръгнете!”, тръгваме; като казва: „Не тръгвайте!”, не тръгваме. Като ми каже Господ: „Тръгни!”, тръгвам – и каруца ще намеря, и гвоздей ще се намери. Той разбира: „Ако е казал Господ!”. Ти мислиш за външен начин, мислиш, че си от правоверните. Вярно е, че отвън трябва да се каже, но по-напред трябва да се каже отвътре: „Ако е казал Господ!”. Щом аз работя по закона на Любовта – Господ е казал”.

Малко преди това двамата с Бъчваров са в Пловдив при един книжар също от Пазарджик. Иван Георгиев Игнатов (1862-25.3.1937) – книжар и книгоиздател. Роден в Пазарджик. Основава издателство „Ив. Г. Игнатов” през 1890 г. в София. В периода 1893-1908 г. мести издателството и книжарницата в Пловдив, след което отново се връща в София. След Първата световна война издателството се поема от синовете му под името „Игнатови издания”. Иван Игнатов е активен член на евангелската църква в София.