Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Споделям този файл със схема-таблица поради следното:
 - За да има яснота. Много от нас още не са сигурни какво се случва, когато играем от Отваряне нататък. Аз също много пъти опитвах и все не бях сигурен правилно ли съм преброил, не съм ли пропуснал нещо. Докато не направих нагледно стъпките със сричките и номерата на тактовете.
 - В таблицата се вижда ясно. Надявам се да проверите, опитате и ако все пак има някаква неточност, пишете или се обадете. 
   Нали е казано "Всичко изпитвайте, доброто дръжте"? Аз не се смятам за непогрешим. Проверете и вие.
 - Ако трябва да се предава Паневритмията на "света", ние за себе си трябва да сме наясно и да я изчистим от противоречията, 
   възникнали поради поднасянето й в изданията.
 - Искам да споделя и да знам, че съм направил каквото зависи от мен. Пък всеки да си преценява. Предпочитам да "пре-откривам Америка", отколкото да    се заблуждавам и да съм като в мъгла.
 - Доводът, че  е "нормално" в първите 10 упражнения да се играят някои и на ляв крак, защото било една музикална форма и е "естествено" да се редува понякога игра и на ляв, и на десен крак, които се уравновесяват, не е достатъчно убедително - виж, ако искаш по-долу).
 
 
Има таблица със стъпките при Отваряне, Освобождаване и Пляскане  -  направен е и като WORD, и като PDF.
Значи говорим за стъпките, за краката, основното (ръцете са друго и нагласяването им за отваряне при десен крак, не променя факта, че понякога играем на ляв крак. Гледаме стъпките, краката.
 
Движението почва за по-нагледно отдолу /от основата на страницата/ и върви напред /в случая нагоре/
/Иначе ако е отгоре надолу, както е стандартно, прилича на слизане, като назад и не е естествено.
На първа стр. отдолу почват Отваряне и Освобождаване, на втора стр. е Пляскане. Така е по-прегледно.
 
Мисля, че ясно се вижда как Освобождаване почва на ляв крак, после Пляскане - на десен, 
и понеже и то е с нечетен брой тактове, Чистене и Летене също почват и се играят на ляв крак /те са си ЧЕТЕН брой тактове, а нечетно се "компенсира", уравновесява само също с нечетно/
 
Изобщо :  Ако се направят ЧЕТЕН брой стъпки, то следващата фаза или упражнение почват на ДЕСЕН крак. И има завършек на ляв крак.
                 Ако се направят НЕЧЕТЕН брой стъпки - следващата фаза или упражнение почват на ЛЯВ крак. (след завършек на десен крак.
                Когато става дума за фази в упражнение, които се повторят, т.е. ако ФАЗИТЕ са четен брой, дори и стъпсите в тях да са нечетен брой, те се  уравновесяват (като например при ВДИГАНЕ - има две фази по 13 такта /куплетът се повтаря 2 пъти/ и става общо 26 такта, а следващото почва на ДЕСЕН крак.  При него втората фаза почва с движение на ръцете надолу и на ляв крак).
                 Също и при при АУМ - и както сега го играем 4 пъти и въпреки че тактовете и движенията са по 7, общо става 4х7=28. Левите и десните стънки са уравновесени. 
                 Подобно е и при Изгрява слъцето ....  и т.н.
              
 
И така при някои упражнения наистина има нечетни стъпки и ФАЗИ (части от упражнението), които се играят на ляв крак, но уравновесявайки се (и крачките с ляв крак са колкото тези с десен крак.Упражнението започва с десен (принцип) и завършва на ляв (нещо също много важно, което пренебрегваме - иначе няма равновесие). При първите 10 упражнения няма уравновесяване - 
         -  С нечетен брой тактове са 3 упражнения (Отваряне, Освобождаване, Пляскане)
         -  На ляв крак се играят също 3 (Освобождаване, Чистене и Летене), от които едното е с нечетен, а двете - с четен брой тактове.
      -  На десен крак свършва последното упражнение - т.е. няма допълваща стъпка с ляв крак и се получава нещо незавършени или неуравновесено. 
       -  Първите 10 упражнения, въпреки, че се играят непрекъснато, винаги са били обяснявани, назовавани и изучаване като различни, със свои имена, не като части на "голямото първо упражнение". 

 - Принципът "всяка упражнение да почва с десен крак" би трябвало да важи за всяко упражнение.