Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

1.  “Античная музыкальная эстетика”, сост. В. Шестаков и А. Лосев, М.,1960г.

2.  Беинсá Дуно (Петър Дънов), “Закони на доброто”, “Хелиопол”, С.,1998г.

3.  Беинсá Дуно, “Окултна школа по изкуство на пеенето”, “Алфиола”, Варна, 1997

4.  Беинсá Дуно, “Паневритмия (Висш космически ритъм)”, “Хелиопол”, С.,1996г.

5.  Беинсá Дуно, “Паневритмия. Разумна обмяна със силите на живата природа”, “Бяло братство”, С.,1992г.

6.  Беинсá Дуно, “Педагогически въпроси”, “Хелиопол”, С.,1998г.

7.  Беинсá Дуно, “Положителни и отрицателни сили в природата”, “Хелиопол”, С.,1997г.

8.  Богданов, Богдан, “Орфей и древната митология на Балканите”, УИ “Кл. Охридски”, С., 1991г.

9.  Боев, Боян, “Учителят за образованието”, “Сила и живот”, Бургас, 1994г.

10.       “Братски живот”, периодично издание на общество “Бяло братство”, бр. 2/1998

11.       “Български музикални хроники”, “Добрев”, С., бр. 1/1997

12.       Дочев, Христо, “Път към съвършенство - въведение в Божественото учение на Учителя Петър Дънов”, “Кралица Маб”, С., 1993г.

13.       Дънов, Петър, “Енциклопедичен речник”, “Астрала”, С., 1997г.

14.       Дънов, П. “Изворът на доброто - последно слово на Учителя, Мърчаево 1944г.”, изд.”Роял 77”, Варна, 1992

15.       Дънов,П., “Книга за здравето”, “Астрала”, С.,1994

16.       Дънов,П., “Нова книга за здравето”, “Астрала”, С.,1993

17.       “Идеи эстетического воспитание”, “Искусство”, М., 1973

18.       Кашъмов, Ал., Панчовски, Ил, “Питагор и питагорейците”, “ЛИК”, С., 1994

19.       Константинов, М., Маджаров, Хр., “Новата култура през епохата на Водолея”, изд. ”Алфиола”, Варна, 1991, 1992, 1994

20.       Лазарова, Е., “Дънов, музиката, космоса”, сп. “Музика.Вчера.Днес”, бр. 6/1995

21.       Лазарова, Е., “Дънов, тоновете, цветовете”, сп. “Музика.Вчера.Днес”, бр. 3/1996

22.       сп. “Музика.Вчера.Днес”, бр. 5/1998, стр. 24-26

23.       Маджаров, Хр., “Завръщането на богомилите”, изд. ”Алфиола”, Варна, 1997

24.       Москов, Р., “Тематичен анализ на музикалната концепция на Платон”, дипломна работа - ДМА

25.       Няголов, Светозар, “Светъл лъч към човешките души”, ИК “Виделина”, С., 1998

26.       “Паневритмия - музика, идеи, движения от Учителя” - научно - популярен филм, духовно общество “Бяло братство”

27.       “В кръга на паневритмията” - научно - популярен филм

28.       “Притчи за любовта - Паневритмия”, научно - популярен филм, БНТ`97

29.       “Песни от Учителя”, С., 1938 г.

30.       “Песни от Учителя”, С., 1944 г., част ІІ

31.       Платон - “Държавата”, С.,1981

32.       Платон - “Диалози”, С.,1979

33.       Приор, Жан, ”Душата на животните”, “Гуторанов и син”,С., 1994-95

34.       “Сила и живот”, бр. 2/92 - ст.”Музиката”, изд. “Сила и живот”

35.       “Сила и живот”, бр. 1/93 - ст. ”Новото музика”, изд. “Сила и живот”

36.       “Сила и живот”, бр. 2/93 - ст.”Паневритмията”, изд. “Сила и живот”

37.       “Сила и живот”, бр. 1 - 2/94 - Влад Пашов “Идеи на Бялото братство през вековете”

38.       Стойчев, Г., “Паневритмия - мъдрост, философия, откровение”, “Хелиопол”, С., 1997

39.       Табакова, Цветана - Лиляна, “Съзвучия от бъдещето”, СД “Алфиола”, Варна, 1992

40.       Томалевски, Г.,”Учителят Беинсá Дуно,” СД “Алфиола”, Варна, 1997

41.       Учителят, “Паневритмия”, ИК”Всемир”, С., 1996

42.       Учителят, ”Разговорите при :7-те рилски езера”, “Кралица Маб”, С.,1993

43.       Учителят,”Сила жива. Ново разбиране за музиката”, съст. М. Кралева, изд. “Сила и живот”

44.       Фол,Ал.,“Древната култура на Югоизточна Европа” УИ “Кл. Охридски”, С., 1998г.

45.       Фол,Ал., “Тракийският орфизъм”, УИ “Кл. Охридски”, С., 1986 г.

46.       Харалампиева, Веса, “Лекции по естетика на музикалното изкуство”, Благоевград, 1996

47.       Харалампиева, Веса, “Пътят към мистерията”, С, 1994

48.       Янкова, Антоанета, “Играем ли правилно паневритмията, дадена от Учителя”, ИК ”Виделина”, С., 1998