Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

ПЕНКА КРАЕВА:   

Завърших Славянска филология в Софийския университет 1931-1936 г. Първата година учителствах в Полски Тръмбеш. Втората година закриха гимназиалния клон в Полски Тръмбеш и ме преместиха в Омуртаг. Там учителствах пет години. Най-хубавото от това, което стана там беше, че се запознах с брат Петър Арабаджиев от Варна. От него научих за Учителя, за Неговите идеи, за окултното учение, за вегетарианството и станах ученичка на Учителя.

Трябва да кажа, че първото ми назначение беше в Самоков, но аз пожелах да бъда някъде по-близо до Русе. Тогава ме преназначиха в Полски Тръмбеш. Една година бях учителка в Полски Тръмбеш, но като закриха гимназиалния клон и откриха в Омуртаг, преместиха всички учители, които бяхме в Омуртаг. Там сварих като помощник-директор брат Петър Арабаджиев. На мен това, което говореше Петър Арабаджиев ми харесваш много, но не и на моите колежки – за окултизма. Под негово влияние станах вегетарианка и усвоих много от истините на окултизма. Аз останах в Омуртаг и той разбира се си беше там. Аз бях пет години учителка в Омуртаг от 1939 до 1943 г. включително. 

Изгревът, т. 6, стр. 587