Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

АЛАН ЛЕО

ЧЕТИРИ ЛЕКЦИИ ПО АСТРОЛОГИЯ –

ЕКЗОТЕРИЧНА И ЕЗОТЕРИЧНА

           

Оригинално заглавие: Four Lectures on Astrology, Exoteric and Esoteric

І ЛЕКЦИЯ (знаци)

Идеята, че астрологията учи фатализма не е вярна, тези които изучават този предмет от по-дълбоко гледище знаят, че не учи фатализма – абсолютно да го учи. Ние не сме напълно свързани, нито пък напълно свободни. Ние сме ограничени и въздържани от невежеството.

Всички наши нещастия са продукт на непълното ни знание, ако ние бихме имали пълно знание, „съдбата“ няма да има никакво влияние или сила върху нас. Ако ние бихме имали малко повече знание, даже ще има много по-малко нещастия, следователно, аз смятам, че с познаването на астрологията която е наука на живота ние можем да избегнем много от нашите страдания. Това ще бъде предмет на следните сказки, за да покажа, как това може да бъде направено.

Думата „астро-ложи“ значи „мъдрост“ или „предизвестие“ от звездите. Има два изгледа на тази наука: екзотерична – външната и езотерична – тайната. Тази страна на астрологията, която ние наричаме екзотерична, може да бъде наречена фатализъм, предсказание на бъдещето, шарлатанство, както искаме така можем да го наречем. Но тайната астрология е тази, която разкрива душата на тази наука в нейния Божествен аспект и всичко това не може да се изкаже с думи. Всички тези, които са се постарали да  обяснят вътрешното значение писмено, всички са пропаднали, но тези, чийто умове са интуитивни да схванат скритото значение на тайнствената страна на астрологията, знаят, че тя е част от мистериите.

Астрологията притежава много разклонения:

1. Рожденна астрология, или живота и характера, както е разкрит чрез рожденния хороскоп.

2. Часова (хорарна) астрология, изкуството да се изтълкуват влиянията, които действат в даден момент и крайния изход на тези влияния , относно каквато и да е работа, която бихме почнали, някаква борба която ще попречи или отговори на даден въпрос и т.н.

3. Монданна (световна) астрология или съдбата на народите или световете, както те се разкриват чрез звездите.

4. Атмосферна или метеорогична астрология;

5. Медицинска астрология;

6. Езотерична (тайна) или метафизическа астрология.

Зодиака е един колан /пояс/ на небето в близост на небесния екватор и който се простира 80 на всяка страна от еклиптиката, която е слънчевият годишен път през небесата. Щом земята се завърти около своята ос веднъж в 24 часа, 12-те знаци може да се считат, че минават на дадено място на земята в редова последователност и всеки знак заема 2 часа при преминаването си.

Кръгът на зодиака е подразделен на 360° и всеки знак съдържа 30°. Има и други подразделения, които аз няма да зачекна в тези лекции.

Всеки знак освен това, колкото и малко това да можем да си го представим, всеки знак намираме, че има различно влияние от всички други знаци. Всеки един има своето предназначение и влияние и когато ние можем да разберем значението на всеки знак, ние ще получим един общ поглед от Великата тайна, която е скрита в зодиака.

Предметът може да се постави по следния начин: всеки един от нас притежава физическо тяло и една психическа атмосфера около него, която ние наричаме астрална аура. Някой едва доловими влияния играят с човечеството, които са рефлексия от зодиака и които като че ли се филтрират през тези 12 знаци. И тези сили влияят на физическото тяло. Следователно важно е за нас да знаем същината на тези влияния и всяко отделно качество което ни се предава от всеки един знак.

Изисква се да имаме ясни идеи, за да можем тези идеи да ги групираме заедно и да дадем нужното внимание на схемата на нещата. Съотношението на зодиака с  планетите може да се изкаже по следния начин:

І. Представете си, че земята представлява физическото тяло;

ІІ. 12-те знаци представляват желанията или астралното тяло (кама[1]);

ІІІ. Планетите управляват ума;

ІV. Слънцето е символ на духовната част на човека.

Тези са четирите главни деления, съотношенията на четирите елемента на древните и средновековни алхимици: земя, вода, въздух и огън.

Зодиака през целия живот ще влияе на нашите желания. Същината на тези желания ще бъде в съответствие с възходящия знак в момента на раждането, т.е. положението което заема Слънцето при изгрева.

Тази същина-желание е синоним с това, което западните психолози наричат чувства. Те се управляват, раздухват се или се потъпкват от тези 12 знака. Тяхното влияние стои зад нашите чувства и според тяхното естество, ние ще изживяваме нашите чувства. Тези, които са напълно под влиянието или отчасти са под влиянието на зодиака са тези хора, в които умът не напълно работи самостоятелно от чувствата и които като животните са напълно под влиянието на тези последните. За да имаме една ясна представа за същината на тези знаци на зодиака, като не забравяме, че въртенето на земята докарва последователно всички 12 знака да ни влияят всеки ден от нашия живот[2]:          

Свързано с настоящето

Изток

 

Интелектуална тройка

 

Огън - кардинален или подвижен

I. Овен – владее главата

 

 

Земя - неподвижен

II. Телец – владее врата и гърлото

 

 

Въздух – подвижен обикновен

III. Близнаци – владее дробовете, раменете, ръцете

 

Свързано с миналото

Север

 

Майчинска тройка

 

Вода - кардинален

IV. Рак – владее гърдите и стомаха

 

 

Огън - неподвижен

V. Лъв – владее сърце и гръбнак

 

 

Земя - обикновен

VI. Дева – владее слънчевия възел

 

 

Запад

 

Производителната тройка

 

Въздух - кардинален

VII. Везни – владее бъбреците

 

 

Вода - неподвижен

VIII. Скорпион – владее половата система

 

 

Огън - подвижен

IX. Стрелец – владее бедрата

 

Свързано с бъдещето

Юг

 

Обслужващата тройка

 

Земя - кардинален

X. Козирог – владее коленете

 

 

Въздух - неподвижен

XI. Водолей – владее крака и глезените

 

 

Вода - подвижен

XII.  Риби – владее ходилата

 

Важно е да се знае точно частите на тялото, които се управляват от тези знаци. Понеже всякакви инциденти може да ни се случат или наранят определена част от тялото посочено от знака от който произлиза. Искам да забележа, че зодиакалните знаци контролират или влияят на определени жизнени центрове на нашите тела, както и в астрално и физическо отношение. Тези центрове на съзнание ние постоянно оформяме и подсилваме чрез изживяванията на опитностите и чрез знака с който работим, ние или ще засилим или ще отслабим частта, както според случая. Луната може да се счита като управителка на 12-те знаци общо. Тя е синтетичното изражение на съединените сили на зодиака. Начина по който влияе Луната – различно от този на възходящия знак може да бъде разбран по следния пример:

Да предположим, че една душа се ражда за да се прояви чрез един от зодиакалните знаци. В същото време Луната се намира в друг знак. Душата ще изрази до толкова от качествата на знака, до колкото му е възможно, докато Луната действа ще се проявят и тогава ние казваме, че съдбата почва да действа. Всеки един от знаците на зодиака контролира или влияе на съдбата на всеки един от нас. Ние сме обречени да преминем в тези определени изпитания, които представляват различните зодиакални знаци, а Луната е представителка на целия зодиак. Когато знаците на зодиака показват съдбата от миналото, съдбата на бъдещето е определена от Луната.

Това аз ще помена по-късно:

Когато едно дете се ражда, един от 12-те знаци възхожда на източния хоризонт. Това му придава един особен и отличителен възход в живота. По-късно ще видите, че функциите на знаците са допълнително подсилени, ограничени или модифицирани от присъствието на планети през времето на раждането или от преминаването на планетите през време на живота.

Влиянието на знаците ще бъде изпитано от родения в съгласие с тяхното световно положение, тяхното издигане или депресия над или под източния или западния хоризонт респективно. Тези позиции показват 12-те дома на хороскопа и които имат симпатия с 12-те знаци в същия ред. Тъй:  I-ви дом е в симпатия с Овена;  II-ри – с Телеца и т.н.

ДАРМАТА[3] НА ЗНАЦИТЕ

Интелектуалната тройка – Овен, Телец и Близнаци

Всеки знак има своето специално значение, без да се взема под внимание положението при неговото раждане.

Овен

Тъй както аз казах, Овена управлява главата, но той управлява много повече от костната и кръвната структура, може да се разгледа от физическа, ментална и духовна гледна точка. Овена управлява:

I. тази част на тялото, която се нарича глава;

II. въобще директивните енергии; и 

III. началото на всички неща, лични, народни, космични. Той е началото на кръга. В човечеството обаче, тези знаци изразяват себе си или в качества или в пороци. Тези, които са родени под Овена например могат да изразят измама, лъжа, подлеци, но вътрешното значение е истина, ясна мисъл, интуиция, чист разум и т.н. Всеки човек под влиянието на Овена който не е извлякъл добродетелите на този знак може да прояви голям импулс, да бъде много независим, да търси винаги свобода и така този знак произвежда пионери и откриватели – хора, които желаят да заемат челно място и които са способни да заемат едно доминиращо положение, защото за всичко те се отнасят до интелекта тъй, като работят с главата на първо място. Преди да продължа по-нанататък искам да кажа, че знаците, започвайки с Овена са последователно положителни или отрицателни – мъжки или женски, тъй постоянно да показват двата аспекта на живота и формата. Силната непобедима енергия, която придава живот протича от положителните, когато отрицателните задържат получената енергия. Овен е типичен от положителната сила а Телец е другия полюс – отрицателния, който притежава всичките качества на Овена в латентно състояние, но като се старае винаги да изрази чрез солидната, практичната, материалната част на живота. Тъй, че когато Овена ще бъде енергичен и буен, бърз, предприемчив, но и незадоволяващ се и променчив, телеца ще се съмнява, летаргичен, бавен, солиден, но търпелив и издръжлив, толкова различни са качествата на тези два знака, че контраста е очебиющ. Вътрешните качества или дармата на този знак е послушание. Овена представлява бащата, а Телеца представлява майката, а тяхния отрок е Близнака.

 Близнаци

Близнаци – всичко каквото обхваща Овена и Телеца, намира изражение в Близнаците. Един позитивен знак – хермафродит, типичен за истински гений, всичко каквото е скрито или латентно в Овена или в Телеца ще бъде показно в Близнаците. Така, че ако ти можеш да си представиш качествата на двата първи знака и можеш да уравновесиш тези в твоя ум, ще видиш какво наистина Близнаците представляват. Наистина зодиака е един вид азбука и тези три знака са А, В и Б. Ако ти можеш да прочетеш тези букви и да ги приобщиш, ти ще имаш ключа на този дълбок и прост език на космоса.

Телец

Телеца представлява тези, които са бавни, мудни, методични, повече изпълнителни отколкото да проявят инициатива а колкото се отнася до Близнаците, имайки живот и форма едновременно ще имат винаги една причинна сила за тяхното изражение и ще манифестират своя интелект. Овена представлява енергичната или мислителната страна на живота, Телеца – солидната, практичната, всекидневната страна на битието а Близнаците синтезират, манифестират комбинацията на тези два знака, приспособяемост и интелект. Понеже имаме пламенни и импулсивни и прогресивни души в Овена, инат, догматични, консервативни хора в Телеца, тъй Близнаците произвеждат ентусиазирани, впечатлителни, симпатични и непостоянни мъже и жени. Тези, които все още не са реализирали значението на този знак, Близнаците представляват разпръсващи се, те много обичат детайлност и може да стигнат до най-дребните подробности. Дармата им е „причинността“.

Майчинската тройка – Рак, Лъв, Дева

Рак

Следният знак е Рака. Той е съвсем различен от първите три, като че ли започва нов кръг и майчината троица основава една съвсем нова фаза на опитност.

Рака е кардинален знак, водач, челен знак, който заема подобно положение като това на Овена, но се вижда в съвсем друго качество през време на еволюцията. Способностите на Рака са да сграбчиш, да държиш на всяка цена. Следователно ние намираме в този знак неговата добродетел постоянството към целта а неговия порок – лентяйство и любов към удобствата. Слабостта на Рака е неговата голяма чувствителност и тези, които са родени под неговото влияние чувстват много остро емоционалната страна на живота. Фактически те са извънредно чувствителни, но те имат качеството на привързаност и последователност. И също като рака, който предпочита да изгуби една от щипците си отколкото да изпусне плячката си, така и те предпочитат да видят да се разрушат техните надежди, отколкото да изоставят техните цели. Те обичат положението и влиянието и те ще продължават бавно но сигурно да достигнат своята цел. Дармата им е – Сила.

Лъв

Надявам се, че вие постоянно ще си припомняте полярностите на знаците. Така Рака е негативен и възприемателен, управлява стомаха, докато питият знак – Лъвът – е положителен и енергичен, управлява сърцето.

От една гледна точка тези два знака са най-важните в зодиака, понеже са избрали да носят изражението на светилата. Слънцето бидейки господар на Лъва, а Луната господарка на Рака, което отговаря на индивидуалността и личността[4]. Ние забелязваме, че Рака е подвижен, възприемчив, воден знак, непостоянен и променчив, като самата Луна, винаги да търси нови сензации и опити, когато пък царствения Лъв като Слънцето фиксиран, положителен, пламенен, с неизчерпаема енергия и все пак дарител на живот, както изглежда на променчивия Рак на когото доставя жизнените течения, които поддържат неговата подвижност, също така както и от Слънцето първоначално морето получава своето движение или както сърцето е извора на храносмилателната и асимилационната сила на стомаха, /който въпреки това храни сърцето/ тъй, че безсмъртната индивидуалност е оформяващата и дирижираща сила на ефимерната личност. Опитите на последната бидейки въпреки това от постоянна ценност на индивида. В този смисъл може да се каже, че тези два знака – Рак и Лъв, са най-важните от 12-те.

Лъвът представлява всичко това, което се отнася до сърцето и любовното естество. В най-долното му изражение, ние намираме страстта и жестокостта. Но в най-възвишената си манифестация /проявление/ съвършенната любов. Дармата на този знак е – Хармония.

Дева

Следващия знак е Дева – негативен, представлява като свой порок себичност – егоизъм, а като добродетел – знание и чистота. Може би най-егоцентричните от всички хора са родени под знака на Дева и те са много взискателни и критични. Причината на това е, че целта на тяхната еволюция е да постигнат силата да разпознават доброто и злото и естественото положение което се вражда в тях е да виждат само грешките на другите хора. Но въпреки това добродетелите им като скромност, чистота, работоспособност се получават чрез този знак. Дармата на който е дискриминация /да прави разлика/.

Възпроизводителната тройка – Везни, Скорпион, Стрелец        

Везни

Везните – знака на равновесието е противното на Овена. Той служи да се развиват тези качества на правосъдие, тактичност, от който се нуждаят за да балансират импулса на енергията на Овена. Отрицателната страна на този знак е изолацията. Да стоиш настрана от останалите хора. И все пак уравновесяването ще се получи най-после, защото дармата на този знак е равновесие.

 Скорпион

Скорпиона представлява от една страна най-голямото невежество, а от друга, най-голямата мъдрост, защото в този знак ние имаме  най-широките две крайности и много време трябва да се даде за да се изучи така, че ние да можем да го разберем. Той ни дава много пороци, гордост, завист, подлост, ревност и все пак под този знак са родени най-силните характери. Тези, които имат силата да възродят тези, които имат чудноватата сила в света и които вършат действително велики работи. Трансмутацията е тяхното добро качество или с други думи, жилото на скорпиона трябва да бъде извадено, което предполага, че представлява смърт, но което наистина представлява в най-висшата си фаза – преминаването от този физически план в друг свят. Дармата на този знак е възраждане.

Стрелец

Стрелец – има две качества-порока на бунта и добродетелта на законността и реда. Религиозните хора идват под този знак. Много малко хора, които живеят с тези качества могат да се проявят в Стрелеца. Телепатията, пророчеството, ясновидството се проявяват чрез качествата които дава този знак. Дармата на този знак е – закон. Ние вече приключваме с третата тройка от зодиакалните знаци репродуктивната тройка, която се състои от Везни, Скорпион и Стрелец. Тези произвеждат това, което е изразено в интелектуалните и майчински тройки.

Тройката на служенето – Козирог, Водолей, Риби

Козирог

Козирога е най-интересния знак от 12-те знаци, който показва качеството да се катериш. Да се катериш до най-високата точка, която може да се достигне. Служенето е неговото качество и робството, подчинеността и сервилността са неговите пороци. Добродетелите на този знак са това, което ние ще наречем качествата на самоусъвършенстването. Моралните добродетели идват чрез него. Дармата на този знак е съвършенство.

Водолей

Водолей – ХI знак представлява мъжа – усъвършенствувания мислител, който притежава силата на разумността /разсъждението/ до съвършенство. Изглежда, като че ли когато всичките опитности от другите знаци са събрани заедно, душите се раждат под знака на Водолея и изявяват всичките качества на съвършенния човек. Дармата на този знак е универсално служене.

Риби

Най-после Рибите, от които произлизат тези, които трябва да започнат цикъла наново. Не е възможно да се съобщи точната удачна идея на този знак, истинското значение за нас за сега е отвъдното или над нас. Ние не можем да го достигнем. Дармата е универсална любов.     

Туй което особено желая да забележа, че вие трябва да гледате на тези 12 знаци като управляващи физическото тяло и предмета на еволюцията изглежда е да направи важни жизнени центрове на съзнателност на чувствата.

Ако вие изучавате зодиака от тази гледна точка, ще бъдете учудени от чудните центрове, които се образуват. Личности родени в Рака например с това качество, което ги прави крайно чувствителни към всяко нещо, което ги засяга отвън, могат като преобърнат тази чувствителност навътре, да събудят окултните центрове в гърдите си и да станат чувствителни за психически впечатления. Те тогава биха почувствали условията на стаите или на тези около тях и въобще да имат особеното чувство на заобикалящата ги среда. В Дева вие имате психическото качество на интуитивност, интуиция, чувствени и ментални условия, ако пък концентрираш твоята мисъл върху гушата – Телеца, ти ще събудиш този специален център и т.н. с всеки един от знаците.

Разделяне на знаците по своята троичност и четворност

Следната точка относно тези знаци е тяхното влияние върху човечеството. От най-долните чувства и чувствености, до най-висшите, ние можем да мислим за един интелект който работи чрез мозъка, че тези знаци имат влияние върху човечеството и ги афектират условно, според естеството на знака. Но преди да продължа, аз трябва да ви внуша една друга идея.

 Знаците са разделени в това което ние наричаме троичност, от които има четири и които се именуват според четирите елемента: огнени, водни, въздушни и земни. Ако 12-те знаци се наредят в един кръг, кардиналните знаци – Овен-огън, Рак-вода, Везни-въздух, Козирог-земя, които показват изток, север, запад и юг, които стават като връх на всяка отделна троичност. Тези тригони съставляват различни класи: например Овена е огнения знак и всичко, което се отнася до Овена е от огнено естество. Огнената воля или желание се изразява чрез този знак. Ние имаме интелект и всичко, което представлява огненото желание и което работи чрез Овена. Следният огнен знак е Лъва – сърцето и емоциите са активни. Когато пък на последния огнен знак – Стрелеца, ние имаме комбинацията на Овена и Лъва. Тъй в Стрелеца ние ще имаме всички нужни качества за наука, философия и религия, които се изтръгват от другите два огнени знака.

Щом огнените знаци представляват всичко относно идеалния  свят всичко, което можем да мислим духовно или идеалистично, то земните знаци, които са Телеца, Девата и Козирога – представляват всяко нещо солидно, обективно – неидеалистично, но напълно натурално и практично. Чрез Телеца ние имаме представата за бавен, търпелив, работник, постоянство и последователност както и търпение. В Дева формацията на идеи и чувства и последното изявление в Козирога човека, който се е изкачил до върха до толкова, до колкото физическия свят се достига.

Въздушните знаци – Близнаци, Везни, Водолей представляват всичко това, което се отнася до ума – менталните условия. Следователно една префиненост ще се получи чрез въздушните знаци.

Рака, Скорпиоина и Риби са водните знаци – представляват страстното естество, животинската душа, всяко нещо, което е свързано с чувство и страсти. Тези поделения ни дават една ясна представа, как тези знаци ще действат в живота, защото много планети и земни знаци показват практически, трезвен, но все пак едно сенсуално естество, когато пък във въздушните знаци живота ще бъде повече в умствения свят.

Едно друго разпределение на знаците от три групи от по 4 знака във всяко, които се знаят като качества: кардинални, неподвижни и подвижни. Овен, Телец и Близнаци са типични от тези респективно. По-нататък ще говоря повече върху този въпрос, но за сега стига толкова.

Ролята на Асцендента

Сега ще вземем Асцендента. При раждането един от тези знаци ще изгрява. По-обширно обяснено, може да се вземе знака на Слънцето в който изгрява то до 2 часа след зората. Следващия знак изгрява 2 часа по-късно и т.н.

Изгряващият знак или Асцендентът е най-важната част от астрологията, защото неговото влияние се отпечатва за цял живот. Когато детето се ражда, магнетическите течения които се турят в движение от дадения знак – дават отпечатък върху детето и през целия му живот качествата на този знак ще се стараят да се изявят, като че ли хората поглеждат от един специален прозорец. И така в Овен хората ще поглеждат към света от гледна точка на пъргавостта и винаги ще искат да имат водачески и активни склонности. А тези от Телеца са бавни и резервирани като и постоянни. Фактически толкова е важен асцендента, че в много случаи цял живот трябва на един човек за да преработи влиянията, които са му дадени през времето на раждането.

Следователно, вие виждате колко е важно да знаете естеството на знаците. Вие трябва да изучавате всичките 12 знаци, като почнете от физическата база до менталната, докато имате ясна представа как един човек роден под един знак ще гледа на света. Да кажем, че Близнаци са на Асцендента. Въздушната тройка ще бъде очебиюща и човека роден под този знак ще бъде интелектуалец. Ако Рака е асцендента, ние ще видим, че той е много възприемчив и упорит. Всички чувства ще бъдат на работа, човека ще се привързва към семейството си и семейното огнище, като ще пожелае да чувствува чрез тях задоволство. Никога няма да действа без чувства. Роденият под Лъва ще си покаже всичките качества които имат връзка със сърцето, никога няма да бъде задоволен, ако чувствата му не са  заангажирани. Винаги търсят хармония и мир. В Дева хората ще бъдат егоисти и критични и много дискриминирани. Те са много будни и умни, понеже комбинацията на Рака и Лъва работят в този знак. Хората от Везни ще бъдат хармонични много любезни, приветливи, но много щестлавни и обичат да им се дава правото. Аз ще обясня всичките тези различни знаци, когато ще говоря за планетите понеже всяка планета има по един знак като свой дом. Хората на Скорпиона изразяват много завист и лична гордост, докато стигнат до по-висшата степен на този знак, когато те изучават всички окултни предмети. Родените под Стрелеца, които работят на чисто физическо поле обичат спорта, но щом се издигнат на по-високо ниво, те стават философи, учени или религиозни понеже философията и религията ще бъдат замесени. Хората родени под Козирога ще бъдат наклонни към политиката, ще търсят да бъдат практични и гледат на света под един остър ъгъл. Всичките практични добродетели ще бъдат в този дом изработени. Много малко хора изразяват последните два знака – Водолей и Риби, понеже тях можем да наречем свръхчовешки знаци. Хората родени под Водолей са оригинални и променчиви и са склонни към социализъм. Хората родени под знака на Риби са набелязани с крайната си симпатия и впечатлителност.

Тъй хората родени под който и да е знак гледат на света от този особен ъгъл. Това е тяхното гледище на нещата. Ако един можеше да разбере естеството на знака на човека, който е роден под него, то ще вижда нещата така, както той ги вижда и нямаше да виждат нещата само от тяхното гледище. Много хора може да се каже гледат на нещата със своя личен асцендент, както мислят, че така трябва да виждат всички. Те са хората, които са фактически под влиянието на съдбата или под сервилността на техния асцендент.

Аз ще притуря, че не само вие ще намерите пълно описание на личността на асцендента, но тоже и здравето и наклонностите. Общо взето можеш да четеш не само характера и живота, но и случките, които ще станат от асцендента, защото това влияние е на първи план и докато човека не си изработи пътя през него, той ще бъде продължително под негова власт. Например: хората родени под Овен ще бъдат под овеновото влияние тяхното здраве ще бъде засегнато чрез главата и те винаги ще бъдат независими и импулсивни и ще гледат винаги да бъдат на чело на начинания!

Дом на владеене на планетите

Но когато ние дойдем до управляващата планета ние имаме вече друга представа. Почти всеки един, който прогресира по някакъв начин, минава през него по управляващата планета. Нека да предположим, че някой учи астрология с идеята да се развие и с мисълта, че има по-висши цели да се постигнат, отколкото тези за които той се е старал. Първото нещо ще бъде той да намери своята доминираща планета. Аз ще кажа, че доминиращата планета е господар на асцендента по правило, но понякога планетата се намира в асцендента ако е там. И така ние намираме хора, които имат доминираща планета на асцендента и планета която изгрява там. Всеки един от изгряващите знаци има една планета господар. Марс управлява Овена. Венера – Телеца; Меркурий – Близнаци; Луна – Рака; Слънце – Лъв и т. н.           

/Водолей е положителния и Козирога е отрицателния дом или знак на Сатурн. Риби е отрицателния дом на Юпитер и т.н.[5]/

Чрез доминиращата планета искаме да кажем, че тези планети намират своето най-добро изявление чрез тези особени знаци. Така например влиянието на Марс може да се изяви най-добре чрез Овен и Скорпион положително или отрицателно, както е случая. Това е много важна точка. Планетите от своя страна имат по един положителен и един отрицателен знак и може да се намери истинското качество в двата дома изразени в една планета, т.е. планетата има свое вътрешно качество. Изглежда, че това е качеството, което ние трябва да придобием защото ние трябва да еволюираме: 1. от зодиакалните знаци чрез доминиращите планети и най-после до планетата, която управлява целия свят в момента. Както виждате, колко е важно да се знае коя е планетата, която управлява даден човек. Щом един човек задмине асцендента като победител т.е. да победи своите лоши страни, тогава трябва да се поеме влиянието на управляващата планета и това влияе на целия живот. Все едно и също е един човек да се издигне от чисто психически във висшите интелектуални условия, като че ли той се издига до точката от която може да вижда по-ясно и по-малко е повлиян от знака на планетите през които е преминал. Като че ли той е изтръгнал добродетелта на знака и е намерил по-пълно изражение на планетата.

Управление на народите от знаците

Относно следващата точка – управителите на народите, ние имаме някой много важни точки да вземем под внимание. Има някои знаци която се издигат по-бързо в някой държави отколкото в други. Всеки знак управлява една нация или народ. Историята на целия свят се съдържа в тези 12 знака. Но ние сега ги гледаме чисто и просто от национална гледна точка. Овен управлява Англия и Марс е господаря. Ако изучите естеството на Овена ще намерите, че британците са импулсивни хора, винаги независими и свободни. Тяхната управляваща планета бидейки Марс – на преден план са войнствените добродетели. Тези, които са родени под Овена са особено храбри хора и излъчват сила. Чудно е, че трите знака, които следват Овена управляват другите три държави на съединеното кралство: Ирландия, Уелс и Шотландия. И ние намираме расовите тенденции на тези знаци в тези родените в тези държави. Тъй ние намираме цялата красота на жените в Ирландия, произтичаща от Телеца, докато неговата сила на заинатяване е добре проявена в ирландското селячество. Ние имаме качествата на Близнаците, която изпъква в народа на Уелс и качествата на привързаност към племето и постоянството в народите на Рака, а именно при Шотландците, както и щедростта и свободата на Овена се вижда в английския народ.

Съединените Щати са също под управлението на Близнаците. Африка е под управлението на Рака. Едно много странно нещо за отбелязване във връзка с последната война в Трансваал[6] /Африка/. Аз упоменах, че Марс управлява Англия. Всяка планета има своята екзалтация и падение в даден знак. Марс има падението си в Рака и вие виждате какви неприятности имаше Англия в Африка, чийто управляващ знак е Рак, тогавашните наши неприятели показваха същите качества на този знак, което притежават да не го изпуснат и всичките неприятности и мъчнотии произлизаха от причините, че Марс няма никакво достойнство в Рака. От друга страна в Индия, Англия е във възход и господарува, защото Марс е в екзалтация в Козирога – знака, който управлява Индия[7]. Цялата история на народите изпъква чрез техните управляващи планети и знаци. Франция е управлявана от Лъва и французите са много чувствителни и лесно се засягат чрез техните чувства. Дева управлява Турция; Везни управлява Китай и Япония; Скорпион управлява Барбария; Стрелеца – Испания; Козирога – Индия; Водолей – Русия; Риби – Португалия.

Като се наблюдават различните планети, които управляват тези знаци, ние можем да предскажем, как дадена нация ще действа. Когато, както ние ги наричаме злотворни планети минават през знаци, които управляват тези народи, тогава те ги разбунтуват /раздвижват/. Ако Марс минава през Лъва, той подбужда французите например и подобни планети минавайки през Овена влияят на англичаните. През 1916 – 17 година Юпитер ще мине през Овен и Англия ще бъде облагодетелствана[8]. Всяка нация печели от „добротворните планети“, като минават през знака, който ги управлява, но когато „злотворните“ планети минават те ги раняват.

Сега, аз искам да кажа няколко думи върху 12-те знака и животните, които те предполагам да представляват, което може да се нарече „Кама Рупа“[9].

Овенът управлява всички хора родени под Овена. Ако изучите различните зодиакални типове, ще намерите една забележителна прилика на Овена в тези хора. Тази прилика е най-много отбелязана в расите, които са относително чисти. Където няма кръвосмешение, както е в Америка и в Англия и все пак между нас, ако намерите един човек роден под знака на Овена с никакви други планети на асцендентния знак, чисто под този знак, той ще има чертите на Овена. По същия начин хора чисто под влиянието на Телец имат един отбелязан волски тип, който се вижда в лицето и в много случаи е много очебиещ.

Но ние трябва да знаем какво означават тези знаци. Освен на животните на които те отговарят, понеже има специална характеристика, която принадлежи на всеки знак. Например Близнаци – мъчно е да се разпознае животинска прилика в този случай, понеже то представлява един префинен човешки знак. Но родените под знака на Близнаци, които не са напълно развити, ще покажат всичката хитрост, даже някой от отличителните черти на маймуната, която е животинския израз на този знак.

Хората родени под знака на Рак се характеризират с къс нос, раково лице, което показва техния инат, но има някой родени под знака на Рака, които приличат на котка.

Лъвът дава едно лъвско лице, агресивно и жестоко.

Дева дава един израз на лисица, но аз трябва да ви припомня, че всички тези случаи са дадени в неразвити хора. Понеже щом те получат човешките качества, те скъсват с всички животински наклонности. Аз можах до сега да намеря един чист представител на Везни. Но по правило този тип хора са много човечни и рядко имат някаква животинска прилика. Скорпионът и орелът са два различни символа и в родените под знака на Скорпион ние намираме прилика и на скорпиона и на орела. Приликата на орела може много лесно да се види даже в хора развити, родени под този знак. Може би много от вас да са видели хора, които приличат на кон – това са хората на Стрелеца или като козел – Козирога. Водолей е друг човешки знак и изглежда, че има действително много рядко хора, които изразяват този знак. Лесно ние не можем да оприличим хората, които са родени под знака на Риби. Но аз ги намирам, че те приличат на папагалите, защото много бръщолевят. В много случаи лицата им имат един израз на риба или физиономия на тюлен.

Причината, поради която аз заговорих и навлязох в тази област е, че ние всички повече или по-малко сме повлияни от животинското естество на знака, под който сме родени. Но тези родени под човешките значи – Близнаци, Везни и Водолей, най-много са се отървали от животинското естество.

 Сега трябва да приключа първата си сказка, която е предназначена като един вид увод за по-дълбоката част, която следва. Знаците на зодиака не засягат всички и няма никой  който да се е напълно откъснал от тяхното влияние. Когато ще почна да говоря за Луната, вие ще видите как ние създаваме нашата съдба и как можем да я доминираме, но никой от тези, които аз зная да живеят сега, не се е откъснал напълно и живее в планетните условия. Понеже това ще значи, че той владее своите звезди до такава степен, че той е в пълен контрол на своя ум. За да се откъсне човек от влиянието на знаците на зодиака, би значело да контролираш чувства и емоции.

Когато ще почнем да изучаваме планетите, които са в съотношение със силите на ума, ние ще признаем нуждата да извлечем тяхната есенция, която преведена в обикновен език значи да получите съвършен умствен контрол. Понеже отвъд тях като подчиним планетите на умствената мощна воля се достига до блестящия кръг на Слънцето, ето как човек трябва да се научи да се издига чрез победата над страстта и след като подчини и ума, той излиза свободен и без препятствие в съвършена чистота в блестящата мъдрост и във възвишената любов.

ІІ ЛЕКЦИЯ (планети)

Тази вечер аз ще ви говоря за планетите и техните влияния. Зодиака представлява за нас музикален инструмент, на който струните са планетите. Ако помислите върху това, вие ще бъдете способни да разберете каква важна роля планетите играят по отношение на зодиака. Разбира се вие ще разберете, че всяка струна е стегната или разхлабена в съотношение с нашето лично устройство на тялото. Въпреки това, съвсем отделно от знаците на зодиака планетите имат едно особено влияние върху нас.и това не е само теория понеже ние имаме след дълго изучаване и практика, намерихме, че има отличителни типове на хора, които изявяват характеристичните качества, които се предписват на планетите. Вие всички сте запознати с Марсови, Сатурнови, Юпитерови, Меркуриеви типове хора и знаете техните черти. Ако вие разбирахте влиянието, което всяка една планета управлява върху тези родени под тяхното особенно влияние, вие много скоро ще познаете несъзнателния отговор на болшинството на хората към влиянията на планетите.

Миналата неделя[10] аз споменах, че всеки знак има свой господар и че тоже има положителни и отрицателни знаци, като планетите стоят между и зад всеки чифт като натурална точка, на която и двете полярности положителни и отрицателни качества са основани.

Аз казах, че Овена управлява Англия, значи Марс е управляващата господстваща планета и английския народ е войнствена раса. Сатурн управлява Индия – Козирога, бидейки нейния асцендент. Индийците са напълно различни от англичаните: студени, замислени, медитиращи, бавни, един вид летаргични, когато пък англичаните са активни, енергични, исразяващи марсовото войнствено влияние. Има четири различни нации под четирите главни планети. Великобритания под Марс; Индия под Сатурн; Китай и Япония под Венера и Африка под Луната. Вие ще си спомните, че аз споменах какво Англия беше принудена да страда, когато се биеше в Южна Африка[11], като дължеше това нещо че нейната управляваща планета имаше своето падение в Рака.

Относно индивидите, когато те вече са надминали  техния Асцендент, техния господар – планетен има най-голямото влияние върху тях. Все е едно и също,  ако те са се издигнали над материята и взимат повече от живота. Като че ли те са се откъснали от кристализираните условия   Асцендента и така господстващата планета започва да ги енергетизира. Въпреки, че всеки ден се раждат около 360 различни индивида, ние имаме само 7 различни типа хора, които са под влиянието на планетите.

Симвология на планетите

Преди да ви обясня точно какво ще бъде влиянието на всяка една от планетите върху родения, но искам да спомена как естеството на планетите може да бъде разбрано, защото всичко каквото знаеме за тези планети ни е предадено чрез техните символи. Като погледнете на символа, ние знаеме точно какво представлява планетата. И ако много внимателно наблюдавате как са направени тези символи, вие ще схванете нещо от хубавия принцип.

Кръгът или окръжността винаги е взимана като символ на Духа или живота – без начало и край, съдържащ всичко. Той представлява Слънцето. Полукръга представлява душата или умът и е символ на Луната. Когато пък кръста е символа на тялото – земя, материя. Тези три символа заедно съставляват планетата Меркурий и от тези три символа представляващи тялото, душата и Духът или Слънцето, Луната и Земята, вие имате цялата база на астрологическия символизъм, доколкото се отнася до планетите.

И този е най-лекия начин да се запомнят символите. Когато видите кръга в сигнатурата на  една планета вие знаете, че живота или Духа действа предимно чрез тази планета и когато вие видите сърпа или полукръга, вие знаете, че душата или умът са повече изпъкнали отколкото Духа или живота. Относно положението което кръста заема вие ще знаете естеството на планетата, дали тя предимно върви към материята или пък Духа. Меркурий се приспособява с всяка планета, с която е в аспект така да се каже, той действа като временен проводник на планетата с която е в аспект.

За да можете да схванете това, ще докосна и другата страна на астрологическия символизъм.

В старите книги златото винаги е било давано като символ на Слънцето.

Среброто – Луната; Венера – медта; Марс – желязото;

Сатурн – оловото; Юпитер – калая; и Меркурий – живака.

И така вие виждате 7-те основни метала.

Сигнатурата на Марс е съставена от кръга и кръста. Кръгът под кръста представлява живота или духа доминиран от материята – материалните желания. И така вие виждате постоянното преминаване на енергия през кръга в кръста и едно постоянно прииждане на сила, което представлява енергетичното естество на Марса. Съвсем обратен е случаят с Венера. Кръгът бидейки над кръста – или живота или духа е над материята. Истините тук изказани, са постигнати чрез изследване. Всеки човек, който има Марс доминиращ в своя хороскоп, ще бъде решителен, енергичен и огнен; когато пък хората имат изтъкната Венера в хороскопа са съвсем различни, бидейки тихи, кротки, любящи, симпатични, напълно противоположни на марсовия тип.

Кръгът и кръстът или душата е под кръста или тялото и вие виждате, че той дава една студена земна натура, защото душата или умът е свързан чрез тежестта на земното естество. В Юпитер ние намираме тъкмо обратното, сърпът или душата над кръста или тялото. И като в случая с Марс и Венера, тези планети са положителна и отрицателна една към друга. Юпитер е положителната, а Сатурн – отрицателната. Това е много просто и естествено като се възприема от астрологическата символична гледна точка.

Меркурий от друга страна представлява, както вече казах тяло, душа и Дух в едно или бащата, майката и детето. Бащиното положително влияние и майчиното отрицателно влияние и детето родено от двамата. Когато тълкуваме живота на някого астрологически, Слънцето ще представлява личния характер, когато пък умствените качества ще бъдат представени от Меркурий. Сега планетите Марс, Венера, Сатурн, Юпитер влияят на Меркурий и Слънцето и Луната имат тоже влияние и върху тази планета. Като разбираме този символизъм, можем да имаме едно правилно схващане на пълната астрологическа наука.

Сега във физическия свят Марс представлява топлината. Ако имаш Марс в аспект с Юпитер, ще забележите, че ще има гръмотевици, ако е лято. Това лесно може да се провери, ако се прегледат ефемеридите. Сатурн, противното на Марс е студена планета, когато Меркурий или Слънцето са в аспект със Сатурн или когато Меркурий е в съвпад, тогава винаги е много студено времето в този период на годината.

Марс и Сатурн се наричат големите „злосторници“, Марс – дявола, Сатурн – сатана. Те са наистина двете крайности на горещина , топлина и другия полюс – студа или преведени в терминологията на чувствата импулс и егоизъм.

Фактически тези две планети не са лоши, те наистина се считат като две от най-добрите планети под които можеш да бъдеш роден. Много хора мислят, че ако са родени под влиянието на Марс, те би трябвало да бъдат много лоши характери /или те въобще така мислят за другите хора/ . Това не е така, без Марс няма да има сила, кураж, издръжливост, ние се нуждаем от марсовото влияние, което ни дава енергия, което да ни подтиква и следователно марсианеца може да бъде превъзходен човек, ако той управлява звездите си. Сатурн изглежда също такъв зъл от една страна като Марс, понеже той има свойството да се затваря в себе си, да бъде крайно резервиран, егоцентричен и егоист. Но както и да е веднъж егоизмът ако бъде надживян, сатурнианците стават едни от най-фините хора на света. Те са мислители, мечтатели, наблюдателни, с дълбока мисъл, постоянни, икономисти и предпазливи, както доброто влияние на Марс дава кураж, сила и енергия, така Сатурн дава спокоен, предвидлив и постоянен, което прави характера такъв, че да може да се довери човек на него. Ако Меркурий е в добър аспект с Марс в един хороскоп, той ще направи ума импулсивен, пълен, уравновесен и експанзивен. Но ако е в аспект със Сатурн, ще бъде замислен, наблюдателен и ограничен. И както вие може да очаквате това влияние може да действа както за добро, така и за зло. Вие може да намерите някой под влиянието на аспекта Меркурий – Марс и който ще считате неискрен, защото преувеличава или надценява, като гледа нещата по-големи отколкото са. В същото време вие може да имате Меркурий в аспект със Сатурн, което ще направи човека да има дълбока мисъл и с хитрина прави планове да използва другите и да експлоатира другите, даже и да краде и т.н. Следователно, тези влияния ще се съсредоточат към злото, само в тези хора, които не могат да изтръгнат злото в себе си и да постигнат доброто. При все това, както Марс и Сатурн за себе си са едни много добри и необходими влияния за човека.

Под друг символизъм, който ще изтъкне същите истини, средновековните алхимици са се отнасяли към трансмутацията на тези астрални влияния 18.   Трансмутацията на желязото и оловото в злато и т.н., което е означавало да променим силата на едно грубо влияние към по-фино. Нека това да разгледаме, как това ще действа астрологически. Марс както казах е положителната страна на Венера, силата от тези две планети е една и съща, но действащи в различни полета, като показват едно и също влияние в различни форми. Сега всичко каквото марсианеца трябва да направи е силата в любов, това значи наместо постоянно да разпръсква своите сили и губи своята енергия, той би трябвало да се постарае да омекоти своето естество и да направи щото тази сила да работи навътре, а не навън и така най-после да се прояви навън като симпатия и любов, като по този начин той ще дойде под влиянието на Венера. Същото нещо се отнася и за влиянието на Сатурн. Сатурнанеца трябва да промени своите тенденции, наклонности на съмнение, кражби, присвоявания във внимание, устойчивост и разсъдлив, внимателен. В днешните времена, много от хората са под влиянието на Марса. Английския народ особено има за свой господар Марс. Определената планета под която си роден ще повлияе много силно живота на човека и ние като личности, които съставяме английската нация сме повече или по-малко засегнати от влиянието на Марс, понеже ние всички вземаме участие или сме частичка от доминантните характеристики на народната душа на този народ.

ланетите влияят тоже на физическото поле, както на менталното и на чувственото. Така Сатурн управлява минералите и кристалите. Той представя кристализиращия принцип на физическия свят. Марс е една експанзивна и буйна сила и контролира въобще животинското царство. Юпитер управлява напълно растителното царство и така ние можем да видим, че родените под влиянието на Сатурн са студени, тежки, бавни, когато пък марсианците са енергични, войнствени, притежават много жизнена сила, понеже вие ще забележите, че в символа на Сатурн има само полукръга, когато пък целия кръг се явява в Марс, а той представлява Духът – живота. Юпитерианците са ортодоксално много религиозни с една тенденция на гордост и арогантност, когато пък венерианците обичат удоволствията, любовта, чувствените удоволствия на физическото поле.

Меркурианците обичат леката литература, бъбриви са и т.н., но ние не се интересуваме за нисшите качества на планетите, понеже ние все повече и повече попадаме под тяхното ментално влияние. Ментално тези планети действат съвсем по друг начин въпреки, че можете да проследите постепенното израстване на влиянието отфизическото към ментално условие. Ментално, следователно марсианеца има бързина, жизненост, остроумие, винаги е готов да схване нещата, той е буден по природа, когато пък венерианеца обича музика, изкуствата и всяко нещо хубаво и приятно, има бърза преценка на всяко нещо за това, което е изтънчено и хубаво. Венера прави ума да преценява хубавото, красотата.

Сатурнианецът напълно се различава от тези два типа. Аз ще се спра повече върху Сатурн, бидейки планетата към която ние всичките гледаме към тази планета, понеже се стремим към тайното и окултното.

Ние всички повече или по-малко сме в допир със сатурновото влияние, така да се каже, ставаме по-внимателни, размишляваме, устойчиви сме и медитиращи. Сатурн действащ в менталния свят стимулира мисълта. Както вие виждате, това е следния по-нисш план за нас, защото вместо просто да виждаме нещата, ние размишляваме върху тях, вместо да зърнем нещата, ние медитираме върху това, което сме видели и това е сатурновия план на растеж. Най-после, това ни довежда до юпитеровия план – ниво. Когато умът е устойчив и ние почнем да се стремим към размисъл, по-сериозни ставаме, ние ще имаме това повдигане на полукръга или душата , която се издига от материята. Така ние имаме полукръга над кръста, който е символа на Юпитер и чието влияние е да изтръгне религиозните наклонности и да разшири симпатиите. В менталната сфера, юпитеровото влияние действащо върху умът прави го по-религиозен и философ, размишляващ с жизненост, веселие и воля, които са качествата на Юпитер. Под Марс чувствата са по-активни, хора родени под Марс или Венера са повече наклонни към чувствата отколкото ума но там сатурновото влияние почне да завладява, ние имаме икономия, пестеливост и целомъдрието, които качества се развиват и така, между двете крайности на Марс и Сатурн, ние имаме тези две уравновесяващи влияния – Венера и Юпитер, като Венера ги омекотява, А Юпитер ги прави по-сдържани.

Следователно трябва да отбележим, че Марс и Сатурн не са злосторници и ние винаги трябва да си припомняме, че каквото и да имаме планетарно влияние лошо в смисъла, че докато то ни управлява, ние сме предмет на неговото страстно или нисше влияние, но щом схванем, че тези планети имат тяхната специфична добродетел и че и ние имаме част от това влияние и така с време ще бъдем способни да управляваме нашите звезди.

Относно цветовете на планетите

В човешката аура има някой цветове, които вибрират и тези цветове ще бъдат господстващи или според силата на планетите които те представляват те ще бъдат доминантни цветове. Това е доказано тези, които са ясновидци ми са разказвали за някой цветове видени в дадени личности в аурата им и ние схванахме, че планетите, които са представлявани от тези цветове са силно дадени. Има някой много чудни подобни случаи, които ние сме забелязали. Не мислете, че планетите имат цветове, които аз сега ще ви кажа. Това не е така, но вибрациите, които те произвеждат в астралната си елементална есенция, някой от които влизат в човешкото астрално тяло, както ни се доказва са основните причини за тези цветове. Но никой не може да каже, че Сатурн е зелен или Марс е червен, но без никакво съмнение те са представени от тези цветове. Тези, които идват под влиянието на Марс имат установено червена аура: например и тези под Сатурн – зелена. Всичките цветове са представени от Слънцето и се пречупват през тези различни планети. Някой много чудни предсказания са направени от астролозите, като точно изучават този предмет, относно неговото физическо поле или влиянието на цвета във всекидневния живот. Този клон се нарича часова (хорарна) астрология. Така, ако Меркурий изгрява в момента, когато един въпрос се задава, то ще покаже цвета на животното и т.н., без съмнение това може да се направи, но то докарва науката до най-долния, нищ физически план. Даже във връзка с физическото тяло, тези цветове съдържат някакво влияние. Хора родени под Марс имат червен цвят на лицето. Хора под Сатурн – зеленожълтеникав цвят и т.н. Ето пълният лист.

Сатурн – зелен цвят; Юпитер – индиго цвят; Меркурий – жълт; Венера – син; Марс – червен; Луна – бял и Слънцето – оранжев цвят.

Относно Луната тя е фактически безцветна. Когато пък Слънцето взето поотделно се счита за оранжев цвят. Но това не е толкова важно за нас, както другите планети. Сега много лесно може да се разбере защо Марс представлява топлото, а Сатурн – студа.

Има много други точки в това отношение, които вие сами можете да разработите за себе си. Някой роден когато Меркурий изгрява например, ще има в своята аура преобладаващия жълт цвят, защото ума му ще бъде активен. Втория по-важен цвят на този жълт цвят ще бъде във връзка с планетата, която ще бъде в аспект с Меркурий. Зеленикаво жълто ще покаже ако е аспекта от Сатурн. Тези, които изучават музиката, ще бъдат особено заинтересувани от тези различни вибрации, защото ние имаме различните ноти на гамата, които отговарят на дадена планета. Освен това, хора родени под Меркурий имат кресливи гласове по принцип, когато са възбудени, а Марс дава силни, но остри гласове. Сатурн – слаби и немузикални гласове, Юпитер от своя страна дава плътни, дълбоки тонове, а Венера – един мек, богато качествен глас. Поклонниците на тази муза могат, ако бъдат малко по-внимателни да разпознаят коя планета управлява хората според гласовия израз.

Екзалтация на планетите

Аз искам да кажа нещо за екзалтацията и трансмутацията на тези планети. Планетите в някой от знаците на зодиака са в екзалтация като показват, че техния прогрес е в едно дадено положение в което цялата тяхна есенция се променя. Например един човек роден под влиянието на Марс, с тази планета в Рак или Везни ще намери планетата в нейното падение. Той тогава няма да бъде така силно повлиян или силно пропит от марсовото влияние, но ако Марс е в някой огнен знак тогава, всичките огнени характерни черти ще бъдат засилени: например Марс в Овен, в Стрелец или в Лъв – ще бъде едно много добро влияние, защото естеството на Марс ще се прояви в истинската си светлина. Но Марс в Рака, в знака на неговото падение ще бъде лошо. Когато Марс се изкачи до своята най-висока точка – Козирога, тогава се казва, че той е в екзалтация и може да се отбележи, че най-високата точка, която Марс може да постигне е спокойно, хладнокръвно да действа и с наблюдателност. Не, че неговия огън и енергия са изгубени, но че цялото марсово естество е издигнато до това естество, че е направен по-въздържан, по-хладнокръвен и способен да действа безпристрастно. Така, че хората с Марс в Козирог имат голямо влияние, защото тяхната сила и енергия ще бъдат употребени тактично и дипломатично. Марс екзалтиран в Козирога, може да се каже алегорично, че грубото естество на неговото желязо се променя в преработения чилик. Марсовото влияние в Козирога е един фин метал, като се сравни със самородното грубо желязо. Всичките груби, недодялани частички на желязото са променени във фината клетка на чилика.

Сатурн е екзалтиран във Везните в дома на Венера. И тук може да се каже, че родените под знака на Сатурн, не са в състояние да обичат, сатурнанците положително не демонстрират качествата си, винаги замислени и нямат много чувства или експанзивност. Но когато Сатурн е във Везни, той взима всичките качества на Венера, заедно с нейната експанзивна натура и така в неговия символ се образува полукръга в кръг. И така правилно се казва, че тези две планети са неприятели, когато работят поотделно, но когато техните влияния се смесят, по-добрите качества на всяка една от планетите изпъква. Значи Сатурн във Везни е уравновесен и вие имате неговото студено и твърдо влияние смекчено.

Всичките други екзалтации са много забележителни, но с една от екзалтираните, с която ще се занимаем е тази на Слънцето: Слънцето е в екзалтация в Овена и цялото желязо, което представлява Овена в минералния свят се казва, че се преобръща в злато – трансмутира. Когато Слънцето управлява Лъва – сърцето, и когато една личност има Слънцето в Овена при раждане, всичките мисли са елиминирани от любов и естеството му е крайно идеалистично, пламенно и все пак симпатично и осмислено. Хората на Слънцето в Овена са великолепни същества.

Растеж на индивидите посредством планетното влияние

Следната точка е растежа на индивидите. Относно това, не трябва да се мисли, че когато даден човек е роден под дадено влияние на планета добра или лоша, неизбежно е тяхното доминиращо влияние. Това е така само за този живот и както споменах сега, планетата по своето естество не е лоша, нито пък е лошо влиянието от само себе си. Понеже един човек роден под влиянието на Меркурий може да има блестящия ум на велик мислител, а ти можеш да намериш крадливия и морално падналия човек, толкова нищожен, че нищо не е достатъчно подло за него под влиянието на Меркурий. Една друга точка трябва да се запомни, че не само управляващата планета трябва да се вземе под внимание, но тоже нейните аспекти. Понеже Меркурий в един случай може да представлява един чудесен човек, а в друг случай да представи един много долен тип човек, следователно въпроса на аспектите получени от главната планета са от голяма важност т.е. Управляващата планета.

Аз ще спомена някой от тези аспекти, за да можете да разберете какво искам да кажа. Меркурий в съвпад или добър аспект с Венера подпомага ума и прави човек да обича науката, понеже Венера е планетата на любовта, а Меркурий – планетата на знанието, следователно наклонностите на този човек ще бъде да печели знания. В аспект с Марс, Меркурий ще стане експанзивен и ще стане умствен и ако аспекта е добър, ние ще намерим кураж и силен характер. Менталния възглед ще бъде с чистота и решителен, схващанията спонтанни и остри. Меркурий в аспект със Сатурн дава охлаждане и ще даде нисшата природа на меркуриевите качества, като даде в един ненапълно развит човек един нисш интелект. Но когато висшите сатурнови добродетели се достигат, ние имаме един спокоен, наблюдателен и проницателен ум. Когато в аспект с Юпитер, ние имаме знание, което се обръща в мъдрост. Имаме най-фината интуиция, разсъждение, разум и най-доброто умствено влияние, което може да се получи, понеже юпитеровите влияния винаги действат на Меркурий от най-висше естество. Следователно, вие можете да видите, как един може да расте, като абсорбира естеството на планетата, с която Меркурий е в аспект и тоже да абсорбира влиянието на знака, в който се намира Меркурий. Все пак, един човек роден под знака на Марс ще има марсовото влияние, освободено от неговото естество според знака, дома и аспекта, в който планетата се нахожда и той ще се издигне над нисшите качества на Марс, като стимулира своя кураж, издръжливост и енергия, ако преработваните качества на Марс, импулса му ще бъде неразумен, безмислена бързина, но ако той надвие последните, ще изработи марсовите добродетели и ще израсне в по-висш план.

Венерините типове, ако те обичаха само най-чистото и най-хубавото, ще префинят своето естество и ще станат по този начин истинските синове и дъщери на Венера, като притежават адмирация за красота, изкуство и поезия. Също така сатурновите типове могат  да се издигнат до по-висша медитация или съзерцание, като израстват чрез наука, разумност, размишление и т.н., или пък могат от друга страна да пропаднат и да гледат на света с един безнадежден, мрачен поглед. Техният личен статут /положение/ и растеж ще се покаже от аспектите на планетите.

Юпитеровия тип в израстването си стават все по-религиозни смирени тъй, като той е планетата на смирението – това е най-висшето негово постижение.

Относно личната „звезда“, ние научихме, че индивидите израстват, като достигнат добродетелната страна – качествата на планетите. Като помислим сега, че цялото човечество сега преминава от марсовите в сатурновите влияния към едно по-смислено положение, сега ще видим как Сатурн и Юпитер ще бъдат личната звезда на цялото човечество, не само Сатурн или само Юпитер, но двете съединени. Понеже ние не можем да достигнем до мъдростта на Юпитер изведнъж, ние трябва да преминем през емоциите и чувствата до едно разумно постоянство и тогава, като вземем на първо място медитацията и съзерцанието, както и разумността от Сатурн, да го разпрострем в по-висшия и по-благороден Юпитер, като оставим да минат на втори план материалните неща и винаги да се стремим към духовната и възприемателната страна. Както по-рано ние се облягахме на положителната страна на Марс, ние сега се стараем да се разширим към положителната страна на Юпитер. Практически казано, Сатурн може да бъде личната „звезда“ на всеки един от нас. Тази звезда действа върху всички ни днес, които разсъждаваме, особено на тези, които изучават окултните или метафизични предмети. Езотерично тя е най-мистичната от всички планети. Планетата, която ни кара да се стремим към окултната и по-дълбока страна на живота и да се постараем да разберем това ,което действа върху нас. Така, че ние издигаме съзнанието и го докарваме до едно солидно, концентрирано състояние, където ума е доведен до един фокус и ние намираме, че от това положение, „което значи едно разширение“, изниква една голяма експанзия, радост и истинско преценяване на религиозния възглед на живота.

Има още едно-две неща, които искам да докосна преди да приключа тази сказка, а именно – планетите Уран и Нептун. Без да се задълбочавам повече в тази област, аз бих казал, че те представляват по-високата октава на Сатурн и Юпитер.

В днешен ден Уран въздейства върху много малко хора и все пак се казва, че тези, които изучават окултизма под каквато и да е форма, са под влиянието на тази планета. Като преминават под най-добрите сатурнови влияния, юпитеровците преминават през тях и по-късно те идват под влиянието на Уран. Лошата страна на Уран е крайния бохемизъм и безразсъдна смелост. Цветовете на Уран са много чудни, като всички напречни цветове и екосета.

Нептун езотерично казват, че представлява тези, които се стараят да осъществят онова, което се нарича платонически живот. В днешния живот, чудно той показва лошите си страни – измама, хитрости, шарлатанство, илюзия, разочарования и гигантските кражби и афери са пак плод на Нептун.

И все пак, изучаването на планетното влияние ще ни помогне да разберем, че от всяко зло – добро ще поизлезе.

ІІІ ЛЕКЦИЯ

В нашите две последни сказки поотделно се занимавахме със знаците на зодиака и планетите и тяхното влияние върху човечеството. Сега ще се занимаем с един много важен въпрос.

Влияние на Слънцето в знаците.

Има много обърквания между тези, които изучават астрологията от нейната лека страна, относно Слънцето в знака и изгряващия знак – Асцендента. Преди 3-4 години в Америка[12], някои от по-важните вестници повдигнаха този въпрос, а именно Слънцето в знака, като даваха характеристиката на тези хора, които са родени в един определен месец и доста книги бяха писани по този повод. В хороскопите на хората Слънцето и знака, в който е последното ще управляват личните качества. Действително, когато започнах да предавам моята модерна астрология[13], много хора ме питаха, колко чудновато верни са описанията. Но, ако попитате един човек в кой месец е роден и му дадете една характеристика от Слънцето в знака, той едвам ще разпознае дали е вярно. Аз ще ви разясня защо това е така.

В началото аз бих казал, че мястото на Слънцето във вашия хороскоп, без съмнение ще обрисува личните ви качества, т.е. качествата на индивида, най-същественото и постоянната част от характера ви. Сега аз ще се постарая да ви дам една идея на тези характеристики за различните месеци. Земята, като една планета се движи около Слънцето и ще получи от Слънцето един специален лъч като че ли за всеки отделен месец. Целия този месец Земята ще бъде витализирана от слънчевия лъч, който минава през един отделен знак на зодиака. Всичките хора, родени през този месец ще имат характеристиката на този знак, силно подчертан в личния характер /запомнете, че всеки знак започва около 21-вия ден на всеки месец, а истинската астрономическа година започва на 21-ви март, когато Слънцето влиза в 0° на Овена/.

 Слънце в Овен

В началото при навлизането в знака, влиянието е слабо, но като напредва, характера става по-силен, докато тези, които са родени в първата неделя на месеца, вие ще намерите много силни характери. Тези, които са родени в първите три седмици от април имат Слънцето в Овена, но не истинското Слънце е в този знак, но лъча от Слънцето който прониква със своето влияние. Слънцето в Овена ще управлява всичките хора родени от 21-ви март до 21-ви април и те всички ще бъдат водачи, пламенни, импулсивни хора, винаги ще желаят да контролират умствено другите, защото Овена управлява главата, прави съзнанието по-активно в главата, отколкото където и да е другаде. Вие ще ги намерите всички много прогресивни хора, винаги да бъдат начело на всичко, много лоялни, верни, но много независими. Вие ще видите, че пороците на знаците никак не влизат в това описание, защото Слънцето в знака не манифестира никакви пороци. Много лесно е да се продължи, но наистина, аз мога цяла вечер да ви обяснявам характеристиката на човек роден със Слънцето в Овен, защото толкова голямо значение има Слънцето в този знак, че то от само себе си е един хороскоп на родения.

Слънце в Телец

Слънцето в Телеца ще има съвсем друг ефект. Овена е идеалист, но Телеца е практичен. Всички хора родени от 21-ви април до 21-ви май са отбелязани със специален белег – инат. Те са догматични, решителни, с много обич и топлосърдечност, но твърди и често инат.

Слънце в Близнаци

Близнаци когато Слънцето се намира там от 21-ви май до 21-ви юни има съвсем друго проявление. Тези хора са двулични, желаят да бъдат на две места едновременно. Зад себе си винаги имат мотиви, но са разсеяни и все пак обичат интелектуалния живот, изисканите и артистични работи.

Слънце в Рак

Хората родени между 21-ви юни и 21-ви юли със Слънцето в знака на Рака са много отрицателни и чувствителни, но притежават голяма упоритост или силата да задържат, но когато ги посети мързела те имат голяма сила, но когато тези хора превъзмогнат мързела си, те имат голяма сила и добиват голяма сила в качествата си. Рака е воден знак най-подчертаните му качества са икономията, пестеливостта и вниманието, ние често виждаме скъперници да се раждат когато Слънцето е в Рака. Но хората под знака на Рака в този живот трябва да показват достатъчно егоизъм за да се предпазят. Те са толкова чувствителни, че ако не бяха малко егоисти и консервативни, те биха били отворени за много наранявания от разните хора.

Слънце в Лъв

Родените от 21-ви юли до 21-ви август, когато Слънцето и в Лъва, са много топлосърдечни, състрадателни, добри, щедри и съчувствени. С голям дух – силен, но често пъти сърцето ги води в кривия път, защото Слънцето, което работи чрез този знак дава жизненост на сърцето в този знак повече, отколкото на другите части на организма, но той е много добър знак за тези, които се стараят да живеят висок духовен и умствен живот, където любовта е главното проявление на душата.

 Слънце в Дева

Родените от 21-ви август до 21-ви септември са под знака на Девата и ако имат Слънцето в този знак имат чувство за подбор и са много критични и практични. Тука също така имате по един особен начин изразен егоизъм, но този път егоизммът е умствен и те ако имат да се съмняват или да бъдат скептични, то е повече качеството на подбора  е много застъпен в характера.

Слънце в Дева        

Следния знак Везни, който управлява тези, които са родени от 21-ви септември до 21-ви октомври е знак на везните. Тука има един израз на разделяне но в същност е на събиране. Една любов към хармонията и мир, но често пъти хора, които обичат удоволствията и тяхното удобство, удоволствие, защото този знак дава проявление на венерините качества, но хармония и съюз е тяхната висша цел.

Слънце в Скорпион

Следния знак Скорпион, който управлява от 21-ви октомври до 21-ви ноември произвежда и някой от най-строгите характери от дванадесетте знака и те почти всички имат достойнство или гордостта е силно подчертана. Те са много резервирани, предпазливи и потайни. Често те са склонни към мистицизъм и магията и притежават едно силно влечение към тези неща, които се наричат окултни. Често те много обичат да действат подмолно . Те са много критични и имат чудно правилни съждения, което в повечето случаи се употребява в отрицателни прояви, но когато жилото на скорпиона е изтръгнато, някой от най-добрите характери се намират и то, когато Слънцето е в Скорпиона. Някой от най-нисшите типове и най-екзалтираните характери са  родени, когато Слънцето е в този знак, който при всички случаи е силно критичен и саркастик.

Слънце в Стрелец

Стрелеца управлява тия, които са родени от 21-ви ноември до 21-ви декември и ни дава доста демонстративни личности, но които почти винаги изхабяват своите сили от свръхактивност или свръхвъзбудимост. Те са големи ентусиасти. Една подчертана черта на Стрелеца е да бъдат бунтовници, но тези, които са почнали да признават великите закони на битието, те развиват великолепни качества. Тези, които са вече надраснали, са силно привлечени към философията и религиозните науки.

Слънце в Козирог

Козирога, който управлява родените от 21-ви декември до 21-ви януари дава сериозни, постоянни, научни натури, разумни, предпазливи, които се стараят да постигнат един идеал, но все пак практични в своя идеал, като са привързани към това, което ги заобикаля. За тях нищо не е достатъчно грациозно, но те са крайно правдиви и трезви характери, когато те произвеждат всичко това, което Слънцето в Козирога може да даде, като такт, дипломация, внимателно проучване, постоянство, последовяателност и всички по-висши и по-благородни качества на Сатурн се проявяват в този знак.

Слънце във Водолей

Родените от 21-ви януари до 21-ви февруари със Слънцето във Водолей едва ли някой може да достигне до това наследство. Влиянието на този знак в човека на най-човечния знак. Те са при все това винаги превъзходни съдии на човешката природа, те не са чувствени но верни и откровени. Винаги може да се облегнеш на тях и когато те подарят своята обич и преданост, тя е трайна и свързваща. Обичат науката и всичко, което е трайно и обичат всичко хуманитарно, фино и трайно.

Слънце в Риби

Рибите управляват всички хора, които са родени от 21-ви февруари до 21-ви март. Този знак дава някой от най-чудните характери. Най-доброто им качество е гостоприемството. Любов към животните – неми приятели на човека, доброта, мекота и нежност. Но те са най-чудните характери и винаги нещастни. Те са нерешителни, но крайно милостиви. Ще намерите много спортисти, които имат Слънцето в Риби. То е началото на окултизма, началото да търсиш истината и те са най-добрите медиуми.

Вие виждате има много да се научи от проучването на тези знаци и че те маркират личния характер. Ако човечеството би могло да се издигне до пълното проявление на всичките качества, които тези знаци представят, човешката раса ще бъде увенчана със славата, която за съжаление е една далечна перспектива на бъдещето.

Влияние на Луната в знаците.

Сега аз желая да ви обясня, защо хората не намират всичко това, което Слънцето в знака показва. Когато почнах да уча астрология, науката беше в едно хаотично положение и всеки ученик трябваше да изнамери сам за себе си, какво означават планетите в различните знаци и какво самите знаци означават. Следователно аз почнах да работя и класифицирам всичко това и аз намерих, че Слънцето действително показва личния характер, т.е. характера, който е като основа, корен в нас зад личността това, което като самоанализиране ще намерим да изразява личната част в нас. Но във всекидневния живот Луната или лунните характеристики са само привидни, практически ако ние позволяхме на духовната ни същина да действа по-често във всекидневния живот, ние бихме казали, че живеем да изразим Слънцето в знака и бихме действали отвъд пределите на нашата личност. Ние всички сме подложени на ограничения причинени от планетите и от знаците на зодиака и ние се идентифицираме с тези различни влияния по някой път с всяко подред. Но истинския живот е скрит, като че ли в Слънцето. Следователно ще бъде добре да се проучат качествата на месеца, за който поменах по-горе, за да знаем, какво нашата индивидуалност, нашия истински подчертан характер е. Ако ние концентрираме целия си ум и го обърнем навътре към Божествената част на нашето естество, ние ще намерим, че в себе си то самото е едно истинско духовно Слънце, един лъч, ние идентифицираме себе си. Нито един на хиляда достига това, което Слънцето в знака показва.

Слънцето е положително, Луната отрицателно, следователно Луната получава напълно влиянията от Слънцето и планетите. Слънцето символизира сърцето, Луната – главата. Ако наблюдавате собственото си съзнание, вие ще разкриете от качествата на вашето мислене и чувстване положението на Луната, което тя заема между зодиакалните знаци. И по-нататък, вие ако можете да локализирате вашето съзнание в сърцето, вие бихте точно познали естеството на знака, в който Слънцето е било в деня на вашето раждане.

Луна в Овен

И така предположете, че вие имате Луната в Овена, вие ще вършите нещата бързо и под импулс, говора ще бъде бърз и текущ /Слънцето представлява творческата мисъл или това, което трябва да стане говор или действие, Луната е говора, а Асцендента – действията/. Луната в Овен ще покаже всичките характеристики на Слънцето в този знак, но намалени до плана на личността. Почти всички наши характеристики са проявени с нюансировката на личността и този личен елемент е достатъчно подчертан от положението на Луната. Накратко, Луната във вашия хороскоп ще ви направи импулсивен, безразсъден, независим, бърз, раздразнителен, всичко, което е във връзка с много енергия мозъчна.

Луна в Телец

Луната в Телец – мястото на нейната екзалтация ще направи човека практичен, постоянен, спокоен, но лично чувствителен и любящ, въпреки това ще се инати и ще бъде решителен. Фактически всички тези положения на Луната дават индивидуалните характеристики на Слънцето изразени като лични характеристики. Това аз съм проучил много основно в хиляди случаи и съм го намерил за много точно. В който и да е знак, в който намирате Луната, вие ще намерите ключа на естеството на личността.

Луната приема и събира влиянията на всички други планети. Без някой от тези дистрибутивни или изличаващи се енергии на Слънцето и такъв фокусен център като Луната, съмнително е дали ние бихме отговаряли на вибрацията на някоя планета или знак на зодиака, понеже ние не бихме имали нищо с което да реагираме. Слънцето има за своето духовно проявление Марс от едната страна и Венера от другата. Слънчевите качества, които дават живот се проявяват чрез Марс като сила, енергия, кураж, храброст, по която причина кръгът е под кръста в символичния знак на Марс, който представлява Духът, който иска да си пробие път през материята. Тъкмо обратното се проявява чрез Венера, която представлява всяко нещо любимо, внимателно, кротко, симпатично и красиво. Във Венера вие имате любовта към красотата, изкуство, изтънченост, всяко нещо, което прави да се поддържа едно хармонично цяло, когато пък в Марс вие имате любов към военната слава, знатност, всяко нещо, което идва да разруши и разпокъса нещата. В Слънцето ние имаме конструктива сила, във Венера всяко нещо, което се задържа, в Марс всяко нещо, което търси да руши, тези три планети така представляват една тройка от сили – конструктивна, задържаща и разрушителна. Тези са главните духовни сили. Луната в аспект с Венера ще ни даде тихо, скромно предразположение, понеже личността ще бъде изтънчена, но в аспект с Марс ще ни даде една енергична личност с много желания и енергия. Тука ние имаме Луната, която събира всичките червени лъчи на Марс и ги разпръсква, като сила, агресия и разрушение. Но Луната получавайки лъчи от Венера ни дава обожателите на красотата.

Индивидуалните характеристики са показани по-силно в естеството на планетата, която е в аспект със Слънцето и точно същото стана и с личността, когато Луната е в аспект с планетите. Луната има от едната си страна Сатурн, а от другата Юпитер, като ние намерихме Слънцето с двата си полюса от Марс и Венера, така Луната има своите полюси в Юпитер и Сатурн. Това, което ние считаме като себелюбие, свързване и което ограничава, е представено от Сатурн, но това, което ние считаме за обнадеждаващо, разширяващо може да бъде свързано с Юпитер.

Като имаме тези три символа, кръга, сърпа и кръста, които представляват Слънцето, Луната и Земята, или бащата, майката и сина, ние ги намираме всичките синтезирани в Меркурий. Да си представим някой, който дохожда в живота за първи път от животинското царство, върху този живот Луната ще има най-голямото си влияние и тогава стъпка по стъпка в течение на еволюцията, инстинктите ще изпъкнат, тогава ние намираме, че те отговарят на влиянията на планетите, от които Луната получава влияния, и стъпка по стъпка животът ще напредва докато те ще отговарят на духовните енергии на Слънцето.

Когато най-после ние ще извлечем всичките добродетели на планетите, ние сме достигнали до Меркурий. Ние тука имаме истинския ум – комбинацията на Дух, душа и тяло или човекът, който ще работи с тези три неща, ще бъде в пълна хармония. Това е индивидуалната характеристика, но когато са зло повлияни, Меркурий ще се прояви като хитър, подъл и крадлив. Следователно много зависи от Меркурий, както и голяма е зависимостта и от Слънцето и Луната в какво положение са. Вие можете да опишете един пълен хороскоп, като знаете положенията на тези три планети – Слънцето, Луната и Меркурий.

В една предишна сказка аз споменах, че Сатурн представлява принципа на кристализацията както в менталния, така и във физическия светове. Поради тази причина, Cатурн е планетата, която най-обикновено се сдружава с идеята за съдбата или кармата или носителя на злото силата, която хвърля в този живот резултатите от миналите мисли и деяния, Cатурн представлява най-крайния кръг на ограничението в живота. Отвъд това има свобода. Силата на Сатурн трябва да бъде разрушена преди душата да може да се изрази в своята пълнота, което е резултат от миналите животи. Астрологически, символа на това възвишено освобождение е благоприятния аспект на Сатурн със Слънцето. Луната в лош аспект със Сатурн дава най-жалостен /лош/ живот, който можете да си въобразите и ако имате познати с този аспект в техния хороскоп, вие ще намерите, че тяхната съдба е много меланхолична. Те са пропити до такава степен със сатурновото влияние, че те винаги гледат на тъмната страна на всички неща и като резултат стават меланхолични, недоверчиви, опасяват се от резултатите и последствията им. Но когато имате Слънцето в добър аспект със Сатурн, ние имаме огъня на Слънцето, който стопява студенината на Сатурн.

Тези две планети могат много лесно да ни представят Св. Георги и дракона, тука ние имаме началото на великата борба между висшия и нисшия манас и постепенното  разрушаване на егоизма. Тогава ти имаш страдания, понеже личността, която обичаш отстъпва само след като страданието е смекчило неговото естество. Всички лунни инстинкти са кристализирали в Сатурн – нисшият манас и затова се казва, че Сатурн е зъл. Но нека за да коригирам това лошо тълкуване. Не съществуват по естество зло само за себе си. Както казах по-рано, някой от най-фините характери в този свят са под влиянието на Сатурн, понеже те са съзерцавали, медитирали и е изтъкнато тяхното инстинктивно съзнание до степен да са на фокус, те могат устойчиво да балансират нещата. Но Сатурн няма стойност без Юпитер. Студеното правосъдие няма стойност без милосърдието, докато личното не почне да търси чрез религия /която се представлява от Юпитер/ истината, че те чувстват, че съществуват, те няма да превъзмогнат личността. И така Луната е представена в символа на Сатурн да бъде под кръста и в Юпитер над кръста – инстинктивната съвест се издига над материята и не е вече свързана или ограничена от нея.

Относно полярностите както аз ги наричам, ние имаме една чудна възможност за комбинации. Слънцето в който и да е знак трябва да има нещо в което да съсредоточи своето внимание. Този фокус е Луната. Аз не знам какви хора бихме били, ако можем да си представим лунното влияние да липсва в един хороскоп, вероятно – идиоти или слабоумни. Не е важно какъв аспект има Луната с Меркурий или Слънцето, то е все пак добър, защото Меркурий е средството, чрез което Слънцето се проявява, т.е. то позволява индивидуалността да се появи. Тези полярности се опознават чрез позицията на Слънцето и Луната при раждането, тъй като те представляват положителния и отрицателния елемент един към друг.

Във всеки знак Слънцето представлява индивидуалния характер и ще намери своя израз в личността във връзка с положението на Луната при раждането. Вие можене да преодолеете напълно това лунно положение и да се издигнете до пълните възможности на слънчевото положение, но вие не можете в едно прераждане да преодолеете това положение, понеже то представлява много животи да се работи. Но твоя личен характер може да се издигне над това, което Луната показва за всичките 144 полярности, понеже нямам време да сторя това. Но вие ще намерите това, когато Слънцето е в един знак а Луната в друг и вашият възглед за света ще бъде оцветен с това, което ние наричаме Лунната съзнателност. Това, което аз желая да ви напомня е, че личността изразява индивидуалността във връзка със знака в който Луната е при същото раждане и че те могат да бъдат положителни или отрицателни един към друг.

Има един въпрос, който може да бъде интересен, а именно: Слънцето е като един телескоп за вас. Вие гледате на нещата много по-увеличени, като гледате от гледна точка на Слънцето, но Луната е като един микроскоп, който увеличава личната страна живота. Слънцето представлява идеала, Луната детайлите. Вие имате идеален характер, показан от Слънцето, а личния характер – от Луната. Има едно доста странно нещо – светилата управляват очите. Слънцето – дясното око, Луната – лявото, когато пък Меркурий управлява езика. Когато и двете светила са зле поставени, ние намираме слепота.

Относно обширния предмет – характер и съдба, аз не мога да ви кажа много нещо сега. Аз мисля, че вие ще видите, че нашата съдба е резултата на нашия характер. Не искам да кажа нашата крайна съдба, понеже тя е определена, очертана за нас от Великия Логос на нашата система. Ние ще трябва да достигнем тази точка показана от Слънцето в нашия хороскоп, но сегашната ни съдба е наистина резултат на нашия характер. Но ако ние продължаваме да отъждествяваме себе си с ограниченията наложени от Луната, ние ще бъдем свързани и възпрепятствувани, защото Луната не е способна да изрази вашите добродетели. За съжаление ние винаги инстинктивно ограничаваме нашата съвест. Ако изучавате хороскопа на който и да би било, вие ще намерите, че техните характеристики са в хармония с околността в която са. И че техните цялостни външни условия на живота изглежда да произлизат от техния характер.

В хороскопа, когато мярката на нашата свободна воля е показана от Слънцето, нашата съдба е представена от Сатурн и Марс, така наречените двама „злосторници“. Следователно практически Луната е синтеза на тези две планети и представлява нашата обикновена съдба и аспектите, които Луната прави, показват ограниченията на душата и до колко тя е еволюирала. Сега ограничението на тази свободна воля се намира в знака, в който Слънцето е при раждането. Ти можеш да се постараеш и колкото се може по-силно да се издигнеш над това, но не ще бъдеш способен да го сториш. Помислете си какво би значело да се изтеглят всичките добродетели на Овена. Това значи пълна искреност, а порока на този знак е измамата. Ако един се старае да казва винаги истината и да достигне до този идеал, до колкото той ще се задържи в положението, което му определя неговия хороскоп! Ние сме ограничени дотолкова, доколкото Луната го показва. Ние сме определени да изработим сами своята съдба. Но когато имаме този слънчев лъч в себе си, ние можем ако решително търсим да се съединим с него, да разрушим лунната или личната страна и да покажем в нашия по-нататъшен живот по-хубавите характерни черти и по-благородни, които са представени в хороскопа от блестящия слънчев диск.

ІV ЛЕКЦИЯ (домове)

Тази вечер ние ще разгледаме не в общи черти идеята за зодиака и планетите на самия хороскоп въпреки, че вие може да знаете всичко за различните влияния на знаците и планетите, докато вие се научите самия хороскоп и да комбинирате различните влияния представени в него, вашето знание ще бъде от много малка цена. Вие може да знаете общата теория свързана с планетите  и знаците, но трябва да се синтезира и тогава да се тълкува.

Не е достатъчно да знаете общото влияние на знаците и планетите или как да съставите един хороскоп. Това първоначално знание е наистина нужно, но способността да комбинирате в едно синтетично цяло различните качества, които означени от знаци и планети, това е секрета на едно точно, акуратно тълкуване на едно раждане.

Първо – следователно основната структура на един хороскоп е във формата на кръст. Когато Слънцето изгрява сутрин, неговите лъчи стрелват право през земята от изток към запад. На обяд, когато Слънцето достигне средата на небето, слънчевите лъчи  ще се изсипват надолу през земята от юг на север. Тези две линии или положителните и отрицателните лъчи са оси, върху които се гради хороскопа и от тези линии всичките 12-те дома се проектират.

Много хора се противопоставят на привидното арбитрарно подреждане на 12-те дома, но тези 12-те дома представляват това, което ние можем да кажем че се нарича съдба. От една гледна точка, те имат подобно действие и функции на дванадесет знака. Домовете представляват една частичка от нашата съдба така, както 12-те знака представляват 12-те части на тялото.

Има 360 различни типа хора, които се раждат всеки ден в 24 часа, понеже всеки 4 минути донася нов градус от зодиака на Асцендента и всеки един от тези 360 вида хора имат напълно различно раждане. Тогава, ако вие вземете под внимание различните знаци, върху които Слънцето управлява всеки месец, вие ще видите, че в продължение на 1 година ще се родят няколко хиляди хора със съвсем различни хороскопи. За много години не може да има двама души, които да имат приблизително същото раждане, понеже Слънцето, Луната и звездите постоянно променят своите положения в небесата.

Раждането е една карта на небето, която представлява положението на зодиака и планетите във време на раждането на детето и интересно е да се проследи през целия живот и бъдещето на личността на тази определена карта. Детето в момента на влизането си във физическия план, вдишва първата си вдишка и в същото време е отпечатано, като че ли с главните съществуващи в този миг астрални влияния. Тези условия на нещата, като че ли са били избрани за родения като подходящи със среда също подходяща за неговите първоначални етапи на земната му кариера.

Сега една дума, как тези домове да достигнат до тяхното специално влияние. Те работят, като може да се нарече в триплицитети, както споменах в една по-предна сказка. Първичното влияние произлиза от апекса[14]  на тройката, която неизменно е една от четирите ъглови точки.

Първият дом, който се знае като асцендент влияе много силно раждането. Неговите основи са в V-ти и ІХ-ти домове, които представляват две разклонения на първия дом. Асцендентът символизира живота на личността и като изхожда от двата лъча, единия от които излиза от V дом, който представлява продуктивния и творчески качества, а другия – към ІХ-ти дом, който пък има задачата да сътворява мислите. Главното внимание на триплицитета е концентрирано в І-ви дом. Индуските астролози считат V-ти дом, който се управлява от Слънцето да представлява кармата от нашето минало раждане може би, понеже неговият корен изхожда от асцендента. Чрез него цялото наше минало трябва да бъде изработено или изтъкнато, преди ние истински и съвестно да построим бъдещето чрез  ІХ-ти дом. Индуските астролози твърдят, че ІХ-ти дом показва нашето бъдещо раждане, там имаме принципа на Стрелеца. Там животинската част от нашата природа – чувствата – изостават назад, като влиянието на човешкия живот започва да има най-голяма активност. Тези 3 дома като се почне от източния ъгъл, се наричат Огнения триплицитет, тяхното влияние се изразява като нормално с физическото устройство, като създава връзки и контакти благодарение на желанията или като благоговение или научна работа, философия, някой религиозен учител или окултист. Всеки човек при раждането си има една от тези две линии, която го очаква за да се развие.

Като изоставим за сега този триплицитет от І-ви, V-ти и ІХ-ти домове, всичките 12 разпределения изглеждат като фатални в тяхното влияние и аз ще се постарая да покажа върху какво се базира това мнение. Това, което човек донася със себе си при раждането си на физическия живот, се обозначава чрез І-ви дом, върху който той има малко или почти никакъв контрол.

Земната тройка, която започна от средата на небето се нарича физическия триъгълник и слиза от Х-ти дом към ІІ-ри и VІ-ти, от този меридиан, който показва кредита на човека, почести или знатност, ние имаме действие, което се проявява като състояние и се бележи като финанси – ІІ дом, а болестта, която произлиза от действията на миналото се показва в VІ-ти дом.

Въздушния триплицитет изхожда от западния ъгъл – VІІ-ми дом, отиващ към ХІ-ти и ІІ-ри дом. VІІ-ми дом се отнася до съдружия и влиянията на другите, които ще дойдат в живота на родения, а същото се отнася и до ІІІ-ти дом, което означава роднини, братя и сестри, както и ХІ-ти, който се отнася до приятели или познати, които произлизат от общителността ни с другите хора.

Всичките психични и астрални условия, които имат за база ІV-ти дом, имат върха си във водната тройка. От ІV-ти дом един лъч минава към VІІІ-ми и другия – към ХІІ-ти и тези се наричат окултните домове.  ІV-ти дом е домът на окултизма, но има две продължения – VІІІ-ми дом изглежда, че се за-[...][15] представлява смърт на физическото тяло и достига до домът на новото раждане – ІХ-ти дом, домът на науката философията и религията. Хората с планети в ІІІ-ти дом, нямат окултни склонности, те ще бъдат привлечени по правило към масонските или тайни общества. ХІІ-ти дом е домът на себеунищожението – домът, който донася нещастия и неприятности на родения, като ние сами взимаме в ръцете живота си и търсим да го поправим. Болшинството от хората с техните планети в ъглови домове, но не в окултните домове, никак не се интересуват от окултни работи. Водната тройка представлява психическото естество и тези, които имат своите планети в тези падащи домове, почти винаги имат нещастен живот, както се казва. Те нямат истинско желание за слава и винаги изглежда да се държат на страна от живота и като хвърлим поглед към падащите домове, ние ще видим веднага причината за това нямане на възможност да блестят в света. От друга страна тези, които имат своите планети в ъглови домове са хора със стремеж да се изявят в света, да бъдат активни и винаги са готови да се възползват от възможностите, които им се представят, като че ли това, което е било кристализирано в миналото, пробило си е път чрез вътрешните домове към външните точки, където трябва да се прояви или пречупи в живота на дадената личност.

Важно е за нас да отбележим, че тези триъгълници на домове, съответстват на огнените, въздушните, земните и водните триплицитети на знаците, не от тези 4 групи, огнения и въздушния са с главните влияния, които влияят на живота, но преди да се занимаем с тях, аз бих желал да кажа в сбита форма това, което казах за  символите на двата триъгълника; Слънцето управлява горния триъгълник, който символизира психическите, духовни качества.

Всичките 12-те знака са разделени на 7 групи, т.е. кардинални, подвижни и неподвижни – трите първоначални влияния и четирите триплицитета – огън, въздух, вода и земя. Имайки това в ума си тези 7 разпределения, можем почти напълно точно да знаем, с какъв човек имаме работа.

 Качеството на един човек се познава от числеността на планетите, които се намират при раждането му в неподвижните, кардинални или подвижни знаци. Хора, които имат повечето от планетите си в неподвижни знаци са  решителни, напредващи и разчитат на себе си; тези, които са родени с болшинство от планетите в кардинални знаци са напълно различни, те ще желаят да станат известни, прославени в тяхната собствена среда и най-главното за тях е да бъдат на челни места, те трябва да бъдат водачи, това произлиза от акта, че кардиналните знаци са начело на триплицитетите. Хората родени с болшинството от планетите в подвижните знаци са въобще слаби, нерешителни, индиферентни и обичат мир на всяка цена, а искат да получават придобивките си без да влагат усилия. Болшинството са неподвижни летаргични. Тези три групи съответстват на индуските гуни – тамас, раджас и сатва, което значи, стабилност, действие и успеваемост.

   Хората, които са родени с болшинството от техните планети в огнени знаци, притежават много огън или енергия или една активна или страстна натура. Тези, които имат болшинството от планетите във въздушни знаци са интелектуалци, изтънчени и артистични, те не могат да търпят на нещо грубо или неестетично. Водните знаци показват тези, които повече или по-малко са чувствителни или тези, които са психични натури и емоционални. Хора с болшинство от планетите в огнени знаци са чувствени, но съвсем друга фаза на чувството, отколкото тези с водни знаци. Огнените знаци представляват висшите емоции, а водните – нисшите. Земните знаци показват хора, които са практични, солидни и обикновени.

Въобще всички хора родени между 6 часа сутринта и обед имат най-добрите възможности за световен успех, защото те имат повече от това, което го наричаме електрическа сила. Цялата източна част от небето, между асцендента и Медиум Цели е електричен; когато Слънцето се обърне на обяд, влиянието става магнетично. Хора родени между обед и залез слънце имат магнетично качество. Те не са двигатели, но получатели и привличащи. Положителната част при раждането е над хоризонта, когато под хоризонта е отрицателна.

Също така, положението на Луната по време на зачатието има голямо влияние върху характера. Интересен случай е, че характера и живота на родения ще бъде в съгласие с естеството на знака в който Луната е в това време – при зачатието. Когато двама души, които се съединяват, един магнетичен водовъртеж е създаден между тях и от тази аурична сфера произлиза звук и цвят, която привлича идващото его и от това произлиза всичко, което ще произлезе по-нататък. Луната в момента на зачатието ще покаже знакът на зодиака, който ще бъде асцендент или десцендент при раждането и вие можете да предскажете от това лунно положение, целия хороскоп и да кажете, какво дете ще се роди след около 9 месеца, неговата съдба, предразположение и характер, понеже в този момент цялата негова бъдеща история се оформява. Невъзможно е едно раждане да стане преди Луната да достигне това особено положение, преди определеното време. Този е факта, който ме доведе до идеята за прераждането. Аз не можех да дойда до друго заключение освен до това, тъй като всяко его трябва да се роди в един специален ред от условия, значи би трябвало да има вродени нужди в тази душа, която я свързват с тези условия. Тази нужда не е нищо друго освен един стаж на развитие и това развитите е било постигнато в едно предишно съществувание.

Сега ще илюстрирам моите забележки с хороскопа на Наполеон I.

Наполеон е роден под знака на Везни и Венера е била неговата господарка на хороскопа, заедно с планетите Сатурн в знака Рак – един знак на силата. Венера издигната в меридиалния знак на Рака го издига до най-високото положение, което за него бе възможно да достигне. Военният инстинкт, който е силно изразен в неговия живот е показан чрез планетата Марс, която в ХI-ти дом е в знака на Дева. Всеки, който вземе хороскопа му да го поучава, ще забележи, че той е бил предназначен да се издигне до най-високото положение в живота. Неговата управляваща планета, бидейки в кардиналния знак Рак, това доказва, че е бил създаден да се прояви. Ако той би бил роден с Венера под хоризонта, ранена или в падащ дом, той не би се издигнал. Планетата Уран, чието влияние създава неочаквани събития се намира в VII-ми дом и както вие знаете Hаполеон се разведе и неговите любовни приключения са знаменателни, понеже Слънцето беше в знака Лъв. Наполеон е роден с Луна в опозиция на Сатурн и той беше много голям егоист. Сатурн кристализираният егоизъм се издига в най-високата точка при неговото раждане и управляващата планета и Сатурн бяха една до друга в същия знак. Той докара целия си егоизъм до най-високата си точка, имаше голяма амбиция и желание и му бе дадена силата да го прояви.

Нека сега се спрем за момент и размислим, как ще направим нашия бъдещ хороскоп. Всичките наши мисли през този живот остават и при смъртта ни и вземат голямо участие в сформирането на бъдещия ни хороскоп. Вие може да ме попитате защо тогава сме родени под даден хороскоп, защо ние отговаряме на тези дадени вибрации, дали е сляпа съдбата или ние сами го създадохме? Аз настоятелно ще кажа, ние сами го създаваме. По тази причина ние можем да управляваме нашите звезди. С други думи, ние можем да се издигнем по-високо от направлението на хороскопа. Аз съм напълно положителен, че ако един човек вземе в своите ръце съдбините си и се постарае да заличи която и да е част от лошото в неговия хороскоп, може да постигне това. Ако вие видите, че сте родени с една дадена лоша черта в характера си, вие можете да започнете да работите върху нея за да я премахнете. Нека ви дам за пример един аспект – Луната в квадрат с Марс, който създава раздразнителност, бърз говор и едно влечение към караници и кавги. Като признаете това, ще се постараете да го контролирате. Ако той не постигне това, той ще има същия този аспект в хороскопа си при идващото си прераждане. Аз вярвам, че няма нито една единствена мисъл, колкото и да е малка или неважна, която накрая не се кристализира в едно действие. Ние мислим и мислите ни са все в един омагьосан кръг, докато всички тези мисли станат един навик и щом има навик, действието следва. Това е което аз мисля, че мислите се кристализират. Всички неизбежни действия са под влиянието на Сатурн, следователно аз съм го нарекъл големия създател на съдбата. Когато Марс е в съвпад със Сатурн в световните работи, вие ще срещнете много войнствени действия в света. Може да кажем, че болшинството от земните жители са повече или по-малко през целия си живот под влиянието на Марс, но при напредването на живота, сатурновите вибрации почват да играят важна роля и следователно става неизбежно да се създаде съдбата.

  ==================

Да обобщим всичките мои забележки върху астрологията, аз бих казал до толкова, до колкото аз мога да го разбера, че няма по-добър начин да управляваме нашите звезди от този да развием характера си. Ние сме създали характера си такъв какъвто е и хороскопа ни представя такива, каквито сме се създали и пред нази си ние имаме задачата да еволюираме към по-висши качества. Различните вибрации определени от планетите постоянно влияят върху нашата природа и щом ние веднъж знаем това, ние трябва да се издигнем на по-високо ниво при случай, когато възможностите ни се представят, иначе ние имаме тенденцията да се плъзгаме надолу и паднем дълбоко под влиянието на планетите. Ние притежаваме в себе си една черта, като че ли от Божията собствена свободна воля и нея ние можем да употребим за растеж. Ние трябва много внимателно да проучим нашата индивидуална природа, тъй като астрологията ни помага да разберем, ние ще трябва да се постараем да разберем силата и слабостта на нашата личност, която Луната представлява и тогава като се присъединим към по-висшето „его“, което е символизирано от Слънцето, ние ще бъдем способни чрез постоянство да разрушим влиянието на съдбата. Всеки един от нас има различен хороскоп и е безполезно да очакваме другите да виждат нещата, както ние ги виждаме, следователно тези, които изучават астрология трябва с време да бъдат много толерантни, понеже те знаят, че всяка личност е свързана – прикована към собствения миг на раждането и дългът на астролога е да му помогне да се откове от своите окови.

Има един закон, който ни управлява и който е хармоничен и прекрасен и все пак, ние вървим против него. Ние идваме под лоши влияния; но ако ние работим в хармония със закона, ние попадаме под всемъдрите и вечни добри влияния. Най-после, ние не можем достатъчно силно да си повлияем „звездите предполагат, но те не принуждават“. Ние представляваме лъчи от една вечна бяла светлина, синове на нашия небесен Баща. Един лъч от духовния слънчев диск, който се проявява чрез различни снопчета лъчи, с цел да създаде постоянни, които могат да реализират скритите – латентни Божествени потенциални сили вътре в нас.  Времето може да бъде късо или дълго за всеки един от нас, преди Христос да се роди в нас вътре и ние да се обновим, но две неща ние трябва да знаем, че в бъдеще ние ще имаме този особен хороскоп, който ние сами сме си го направили и да закъснеем в нашите усилия за да достигнем най-висшето съвършенство, значи да закъснее радостта и мирът, който трябва да дойдат, когато отърсени от земната илюзия ние обърнем лицето си към духовното Слънце, чието великолепие никога не залязва.


[1] Кама в индуизма и будизма е удоволствие – удоволствие за сетивата, желание, ерос, естетическото удоволствие от живота в санскрит.

[2] Следващата таблица е копирана от оригиналното издание на Алан Лео.

[3] Дхарма - Дхарма (бел. изговаря се Дарма) (деванагари: धर्म, буквално „това, което поддържа, подкрепя и съдържа регулиращия ред на природата“) е термин означаващ Реда и Естествения ред, термин от централно значение в източните религии – индуизъм, будизъм, джайнизъм и сикхизъм.

[4] В теософската литература се прави ясно разграничаване между личност (преходна и изменяема) и индивидуалност (постоянна и устойчива).

[5] Според древните всяка планета има от седемте основни има по един дневен и един нощен дом/знак на владеене. Изключение правят само двете светила, които управляват само по един знак.

[6] Става дума за втората бурска война, която завършва през 1902 г.

[7] Това изказване е недалновидно, тъй като около 40 години след това Индия получава пълна независимост от Великобритания.

[8] Юпитер влиза в Овен през февруари на 1916 г. Според тези думи ние можем да датираме приблизително годините, в което са произнесени тези лекции – след 1904 г.

[9] Кама в индуизма и будизма е удоволствие, удоволствие за сетивата, желание, ерос, естетическото удоволствие от живота в санскрит. Кама-дева е персонификацията на това, това е бог, който е еквивалентен на гръцкия бог Ерос и римския бог Купидон. Кама-рупа е ефирното тяло или аура, композирано от този тип желание, докато Кама-лока е светът, който тя облитава, особено в живота след смъртта.

[10] Явно това са четири лекции, държани в четири поредни недели.

[11] Става дума за двете бурски войни.

[12] Вероятно става дума за около 1901-1902 г.

[13] Понятието „модерна астрология“ е въведено  от Алан Лео. През 1890 г. той се присъединява към Теософското общество и започва да публикува списание "Astrologer's Magazine" ( "Списание за Астролози"), което през 1895 г. преименува на „Modern Астрология“ (Модерна Астрология ). Неговата  „Modern Astrology Publishing Company" непрекъснато се разраства и се превърна в голям печеливш бизнес в астрологически сфери.

[14] Върха.

[15] Тук липсват няколко думи от изречението.