Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Скъпи приятели,

Благоевградската група към Общество Бяло Братство започна строеж на братски център в града. С цел събиране на средства за построяване на сградата е издадена дипляна с информация, събрана от Словото на Учителя Петър Дънов, наречена "Хармония с природата през дните на седмицата". В нея ще намерите събрани на едно място ценните данни за храните, които трябва да се приемат всеки ден, какъв е цветът, тонът, планетното влияние, металът, скъпоценният камък за всеки ден и др. Дипляната е богато илюстрирана и с прекрасните си цветове въздейства на възприятията.

Ако харесвате тази малка книжка и смятате, че тя може да ви послужи в ежедневието, можете да я поръчате по телефоните на следните приятели:

Огнян Георгиев – 0888001577,

Спаска Миховска – 0885753026,

Наталия Първанова – 0896747685,

Елка Анева – 0878776773.

Цената на дипляната е 3 лв. Можем да ви я изпратим по някоя от куриерските фирми или по пощата.

Спаска Миховска

"Между всички неща има подобие, съответствие. Херметичната философия изразява това със следните думи: „Каквото има горе, има го и долу”.

Има връзка, съответствие между тон, форма, движение, цвят, число и идея. Това съответствие между всички неща се основава на единството, което лежи в основата на цялото битие.  Например в периодичната система на химичните елементи след всеки седем елемента се повтарят елементи с аналогични свойства. Това виждаме и в спектъра на цветовете, и в октавите на музиката. Там всеки тон прилича на осмия след него. Такива октави имаме и в стълбицата на електромагнитните трептения. И там всяка по-горна октава трептения има аналогия с по-долните.

Има безброй съответствия в Природата... Когато движенията точно отговарят на известни идеи, тонове и пр., действието е по-мощно. Тогава организмът е по-възприемчив към енергиите на Природата, приема ги в себе си и чувства живо тяхното обновително действие."

 

 

 

Файл/ове/: