Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

1. За понятието „Небесна вода“

– Псалм 148:4 „Хвалете го, Небеса небесни, и води които сте над небесата.“

– Ежегодно, в края на сухия сезон, индийският бог Индра повтарял велик подвиг, убивайки Вритра – огромният дракон, който лежал в планините и държал цялата небесна вода в деведесет и деветте пръстена на тялото си. Хората се обръщали с молба за помощ към всички богове, но те се бояли да встъпят в бой с чудовището. Единствен Индра се съгласил да им помогне.

2. Водолей (Г. Томалевски)

Когато стигнеш високия връх на „планината“, ти ще срещнеш слизащите води на буйните потоци и пеещите ручеи. Зная, ти ще останеш там, при смълчаните езера, в които е отразено чистото небе на планината, но не за дълго. Ще те повикат гласовете на тия, които срещна през дългото си пътешествие, и ти ще ги чуеш в сърцето си тогава, когато планината, небето, езерото и ти станете Едно.

– Сбогом, мои слънчеви дни, сбогом, лъчезарен връх и тишина, в която Всемирът разкрива своето дълговечно сказание. Аз тръгвам, защото в сърцето ми се препълни съдът, в който събирах твоята обич. Потекоха реки в Космоса и като сребърни струни очертаха пътя, по който иде Оня, който ще разсече мрачния обръч.

И ще тръгнем надолу с тихи стъпки край планинските потоци, които скачат като радостни деца. И няма да знаеш пътя си, и къде отиваш, и кому ще дадеш първите шепи от събраната си радост, както водите не знаят, кой ще бъде тоя, чиято жажда ще утолят в палещото пладне.

Светът бе загинал за теб, но отново ще се роди светът в сърцето ти, преобразен и чакащ като засъхнала градина, като цветна леха, която чака благодатните капки под свода на небесната дъга. Не свършва пътят тук при планинското езеро. Не се затваря колелото в спокойната тишина на съзерцанието, защото ти не си един, а множество, което трябва да дойде в теб, след като ти отидеш при него.

Който знае да чете писмото на съзвездията, ще познае, че е дошло времето да се отключат небесните извори и да лумнат реки на нов живот всред сухотата на нашите дни, когато Земята е напукана и очите са пламнали в пустинна мъка.

Със сребърно везмо върху чистото смито небе на Юг, звездите чертаят съдбини, от Север духат ветрове като студени пълчища, на Запад бягат подгонени сенки, а на Изток небето скоро ще покаже пролука, из която първом ще надникне зеницата на утрото, а после ще се втурнат като победни конници светлините на идещия ден.

Разкъсан е обръчът! Прогонено е съмнението, разпукани са ледовете, и Земята мирише на влага, стадата се пробуждат от зимния сън, гласът на хлопките пее в планината, децата поглеждат през синьото прозорче на къщурката, и едно цвете разтвори своята чашка.

Ще  заслизат  планинските  води  по  долините,  ще  напоят  ливади  и  градини.  Ще  ударят колелото на мелниците, ще забучи радостно реката, и сърцето ще се събуди от един вик в ранното утро.

Ти ще тръгнеш надолу като капчица вода, излязла из огромната делва на световното сърце. Ще влезеш в потока, за да те намерят скоро засъхналите жадни уста. Понесъл любовта на планината и синьото небе над нея, ти ще намериш сърцето, което те чака, цветчето, което е разтворило чашка за теб. Пътувай ти, капчице от небесната вода, защото е станало вече великото тайнство, защото е разсечен кръгът на тъмнината, и огнените жребци на деня препускат с развети гриви.

3. Новата вълна на Любовта, която иде сега в света.

Иде една нова вълна от космическото пространство – вълна на Божествената Любов. Наричат я още „огнена вълна“. Тази вълна има мощни трептения, които организмът на всеки човек не може да издържи. Затова се казва, че Бог е огън всепояждащ. Тези, които са готови да издържат трептенията на тази вълна и я приемат, ще просветнат, а онези, които не могат да издържат трептенията й, за тях тази вълна ще бъде огън, който ще ги изгори, или ще стане причина да минат през най-големи страдания. И тези страдания ще ги приготвят да приемат Любовта, да се пробудят. Затова тази вълна на Любовта, която иде, се нарича още Божествен Огън (Водолей е въздушен знак – топъл и влажен).

Вие се намирате днес в една велика фаза на Живота. Няма да се мине дълго и ще минете през Огъня. Във ваше време ще бъде. Скоро ще мине тази огнена вълна и ще очисти света. Всички човешки мисли и желания ще минат през този огън и ще се дезинфекцират по най-добрия начин (чистотата като главно качество на Водолей според Учителя). 

Иде Любовта, която ще работи за обединение на всички души в едно цяло –  служители на Бога. Хиляди Същества са работили на земята и в Невидимия Свят, за да създадат условия за идването на Великия Господ като Любов. Изявлението на Великия Господ се очаква с интерес от всички добри и Разумни Същества. Тези, у които съзнанието е пробудено, ще възприемат Божественото Начало и ще се изменят. Останалите, чието съзнание не е пробудено, ще спят. Ако пропуснете тази велика вълна на Любовта, която иде сега, ще чакате още милиони години. За да ви се разкрие тя, трябва да преживеете закона за жертвата и самоотричането. 

Вълната на Любовта, която иде, ще превърне нещастията на миналото в благодатна почва, върху която ще растат цветята и ще зреят благата на Любовта. С тях ще се храни цялото човечество. 

Един закон на Любовта гласи: когато ти обичаш, тази Любов се разпространява във всички хора. Вълната на Любовта, която чрез тебе слиза отгоре и се изразява, се разпространява навсякъде, залива цялата земя, целия свят. Когато ти обичаш, мнозина почват да обичат. Със своята Любов ти събуждаш душите им. По този начин помагаш на цялото човечество. 

5. Вълната на Шестата раса.

Сега иде нова вълна в света – вълната на шестата раса, за която всеки трябва да бъде готов. Тя носи благоприятни условия за развитието на човечеството; обаче, такива вълни идват рядко в света. С идването си, шестата раса ще повдигне всички растения и животни на едно стъпало по-високо от сегашното. Вашето предназначение е да се приготвите за шестата раса. Трябва да знаете, че едно от качествата на шестата раса е братолюбието (Водолей). 

В Шестата раса ще има подем на еволюцията. Сега хората вървят по пътя на израждането, докато Шестата раса ще даде подтик и расите под нея ще се ползват от новото, само че по-ограничено, като старци. Всички хора на тъмнината и на удоволствията ще си заминат. Първото възкресение иде за Чадата Божии. Днес езическата култура върви паралелно с християнството, а и това, което се нарича християнство, не е качествено. Трябва да се разбере, че материализмът не е ново нещо. В съня на Навуходоносор, който бил изтълкуван от Даниила, се говори за статуята, чиито нозе са смес от глина и желязо, и това именно е днешната култура на петата раса, а камъкът, който ударил тази статуя и я разрушил, станал голям колкото планина.Този камък е Шестата раса, този камък е вълната на Любовта, която иде днес. Камъкът е хвърлен от Всемирното Бяло Братство.