Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

 

ПОЗДРАВ ЗА НОВАТА 1931 г . ОТ УЧИТЕЛЯ

 

Сега през тази година гледайте да развиете вашите дарби!

Турете си за задача да бъдете щастливи; турете си задача да бъдете здрави. Турете си задача да имате благородни сърца, които при всички промени, които могат да станат в живота ви, никога да не се тревожат; турете си за задача вашият ум, при всичките си философски твърдения, като изслушате всички хора, да бъде напълно и дълбоко спокоен. Не се плашете! Най-после турете си задача да срещнете Любовта, която сега иде отгоре и която сега новата година носи!

Тя носи отгоре цяла торба с любов! Пригответе си торбите, та като я срещнете, да кажете: „Дай малко от новата любов!" Тази торба всеки я има у вас. Торбата, това е човешкото сърце. Отворете сърцата си за тази новата Любов, която чувствувате в себе си! Тя се отличава! Тази нова Любов се отличава, че ще запали всички свещи на вашите сърдца. Отдалеч ще светнете.

Беседа, държана от Учителя на 1 януарий 1931 г. 1 ч. след полунощ, Изгрев, четвъртък[1].

 


[1] В каталога на Елена Андреева тази беседа е отбелязана като непечатана. Откритият текст е от ХІV т. на „Изгрева“. Не е известно дали е цялата беседа.