Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

ПЕДАГОГИЧЕСКА СБИРКА

на тема:

„Педагогическите идеи на Учителя Петър Дънов и тяхното приложение днес“

Цел на срещата: Споделяне на идеи и опит в приложението на педагогическите идеи на Учителя в съвременна образователна среда.

Място: гр. София; 90-о СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин

Дата: 02.03.2019г.

Телефон за връзка: 0888865418, Георги Христов

 

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО

9:00-13:00 – ПЪРВИ МОДУЛ:

Педагогическите идеи на Учителя - изследвания и практики 

 

9:00-10:30 – Гергана Йотова, Георги Христов

1. Образователната система в Америка по време на Учителя

2. Сократовият метод като педагогически похват, използван от Учителя

3. Роля на безкористието при работа с педагогическите идеи на Учителя

4. Съвместимост на педагогическите идеи на Теодосий Теодосиев-Тео с тези на Учителя

5. Астрология и възпитание

 10:30-11:00 – Кафе/чай пауза

 11:00-12:00 –

6. Книга по Учителя: „Възпитание на детето в утробата на майката“ Опитности на едно семейство – Петър и Милена Цветкови

7. Възпитанието на детето започва преди зачеването, с възпитанието и обучението на родителите – д-р Емилия Янева

8. Какво лекарите не ни казват за ваксините – Теодор Николов

12:00-13:00 – Александър Ранев

9. Разпространение на педагогическите идеи на Учителя Петър Дънов в академичната общност

 13:00-15:00 – Обяд

 15:00-18:30 – ВТОРИ МОДУЛ:

Педагогиката  на Учителя – споделен опит

15:00-16:30 –

1. Представяне на резултати в иновативното 90-о СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ – Емилия Иванова, Георги Пеев

2. Работа на сдружение „Слънчогледи“ – Веско Василев, Гергана Йотова

16:30-17:00 – Кафе/чай пауза

 17:70-18:30 –

3. Паралел на идеите на Учителя и Валдорфската педагогика – Събеседване с учители от Валдорфско училище „Николай Райнов“ гр. София

4. Педагогиката на Учителя и на Мария Монтесори – сходства и различия – Мария Брайкова