Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Задачата на ученика седи в това - да подмладява всички клетки на организма си, а не само частично. За тази цел той трябва да се научи да говори на своите клетки. Всеки ден, преди да започне своята дневна работа, ученикът трябва да поздрави клетките на тялото си, като започне от клетките на мозъка, на очите, на носа, на ушите и постепенно слиза надолу. След това ще поздрави клетките на дробовете, на сърдцето, на стомаха, на червата и най-после ще поздрави себе си и ще започне работата си. Под думата "себе си" разбирамe своя вътрешен ръководител. Само при това положение може да се очаква единство и задружна работа между всички клетки на човешкия организъм. Като не познава това отношение, тази обхода към клетките на своето тяло, човек цял ден се лута нагоре-надолу и работата му не върви добре. Той казва: не зная какво да правя, не ми се живее! - Не му се живее, защото той не е изпълнил едно важно задължение към своя организъм. Вследствие на това той ходи сред благата на живота, но не ги вижда, не може да ги използва.