Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

За правилното психическо и физическо развитие на детето е нужна здравословна и чиста храна. И при най-добрите методи на обучение и възпитание няма да получим очакваните резултати, ако храненето на детето не е правилно.
    Коя храна е чиста и коя не е? Чиста храна е тази, която съдържа всички хранителнилни вещества, необходими за организма; която може да се асимилира по-лесно и по-добре; която съдържа по-малко отрови. В това отношение за предпочитане е растителната храна, която в сравнние с месото е по-чиста. Месната храна съдържа отрови от четворен произход:
1. Отрови, които са продукт на десимилиацията.
В организма има два непрекъснати процеса на съграждане и разрушение:
асимилация и десимилация. При десимилацията се получават редица отрови, като напр. пуринови и ксантинови основи, креатин, пикочна киселина и др. Пикочната киселина е един от големите причинители на болезнените процеси в организма. Месната храна увеличава количеството на пикочната кисиелина, намираща се в кръвта от 3-10 пъти повече, отколкото растителната. Количеството на креатина в човешкия организъм също нараства при употреба на месна храна. Чрезмерното увеличаване на тези отрови в урината на човека, който се храни с месо, показва, че тях ги има в човешкото тяло в по-голямо количество, тъй като урината ги извлича от тъканите.
2. Отрови образувани от жизнени процеси в клетките след смъртта.
След физическата смърт на животното клетките му продължават да         живеят с часове. През този период дейността на клетките и тъканите не престава. Клетките поглъщат разтворените храни, които са в досег с тях и в същото време продължават да произвеждат непотребни, отровни вещества. Когато тялото е живо тези вещества бързо се изхвърлят чрез бъбреци, бял дроб и др. отделителни органи. Също така чистата кръв постоянно мие тъканите и не само ги храни, но събира непотребните вещества и ги отнася. А след смъртта тези отрови остават натрупани в клетките и увеличават още повече количеството на отровите в тъканите на убитото животно.
    3. Отрови образувани при трупно разлагане.
    Знае се, че разлагането на трупа започва няколко часа след смъртта на животното – от 9-24 часа. За това, че месоядците поглъщат храна, която е в напреднала степен на трупно разлагане, говори неприятната миризма, която е свойствена на кланиците и касапниците. Това е безспорен факт, че трупното разлагане е вече започнало, макар месото да изглежда привидно прясно. При това разлагане се развиват отровите птомаини и токсини.
    Твърдението, че готвенето може да унищожи тия отрови е погрешно. То може да убие микробите, които произвеждат отровите, ако месото се готви дълго време при висока температура. Самите отрови, които вече са отделени, няма как да бъдат унищожени.  
    4. Отрови, произлезли от негативното психично състояние на животните.
    Отрицателните психични съснояния причиняват промяна във физиологичните процеси и стават причина за отделяне на разни вещества. Ако например се завърже една кокошка, така че да няма свобода на движение, тя изпада в ярост. Пирушината й настръхва, зениците се разширяват. Тези прояви на ярост винаги са придружени със силно отделяне на адреналин, който разстройва физиологичните процеси в тялото, например започва да отделя повече захар. Този и множество подобни опити доказват, че яростта и страхът причиняват отделянето на хормона адреналин, който е тясно свързан с възбуждането на симпатичната нервна система.
    Ужасът, който животното изпитва преди и по време на клането нарушава физиологичните му процеси и причинява образуването на отрови в тялото. Животното пристъпва с ужас към кланицата. То отдалеч подушва кръвта на убитите преди него животни и се дърпа неистово. Така в месото му се образуват отрови. Заражда се ужасен страх, омраза и отвращение към всички, които искат да отнемат живота му. После всичко това се поема като отрова от този, който яде месото. Тази отрова се отразява неблагоприятно върху нервната система на месоядците.