Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

 

1. Определят се господарите на триплицитета на светилото в зависимост дневно или нощно раждане. За дневно раждане виждаме в какъв знак е Слънцето и определяме трите господаря на триплицитета. За нощно разглеждаме Луната. Най-силното положение е ако и трите планети са в ъглови домове, после следващи и най-слабо е в падащите. Домификацията е знак – дом.

2. Намираме Локус фортуна и гледаме в какви домове се намира тя и нейния господар.

3. Точката на екзалтация – ефект върху просперитета.

За дневно раждане броим от Слънцето до знака Овен, колко знака има и след това толкова знака броим от Асцендента. Така намираме къде попада точката на екзалтация – само като знак не градуси.

За нощно раждане броим от Луната до Телец колко знака има и след това толкова знака броим от асцендента.

Ако тази точка попадне в знака на Асцендента или МС и особено в ъглов дом спрямо Локус фортуна показва кралски хороскоп, при условие че и другите планети и целия хороскоп показва величие за родения. Ако хороскопът е от висок ранг и ако точката на екзалтация или нейния господар (диспозиторът ѝ) са добре разположени роденият ще бъде издигнат дори още повече, до лидерство, управляваща или кралска позиция или друга издигната позиция на управление и отговорност. Ако хороскопът е със средна сила, тогава доброто разположение на точката на екзалтация или нейния господар ще покаже че роденият ще е успешен в сферата в която работи – занаят, наука или талант.

4. Единадесетият знак от Локус фортуна се нарича мястото на постиженията, това което човек ще реализира и постигне – има влияние върху просперитета на родения. Това място дава имоти, стоки и други имущества, особено ако бенефиците се намират в този знак или правят аспект към него.

Слънцето, Юпитер и Венера дават злато, сребро, бижута и много големи имоти както и подаръци от великите и от кралете. Такъв човек става бенефактор, и дава много пари за народа за благородни цели. Луната и Меркурий показват нагоре надолу в благосъстоянието, носят промени и понякога човек ще е либерален и щедър, а по друго време в нужда и задлъжнял. Марс отнема това, което е било придобито и притежавано, причинява намаляване, кражби, конфискации за сметка на държавата, процеси, осъждане. Ако обаче роденият е в управлението или издигнат по друг начин, тогава той може да има успех от жестоки и опасни действия и от кражби ако Марс е добре поставен, но въпреки това може да покаже рисковани занятия и да парични загуби. Сатурн ако е в добра позиция, прави хората богати от недвижими имоти и други имущества. Ако не си е на мястото и в обратната секта носи нещастие, бедност, корабокрушение, дългове, сриване. Като цяло Марс и Сатурн в знака на МС или следваш знака на МС и ако управляват локус фортуна и Мястото на постиженията показва заточение.

 

Пример от Валенс

Слънце, Марс Венера Меркурий във Водолей

Луна и Юпитер в Скорпион

Сатурн в Овен

Асцендент в Лъв

Роденият преминава от простичко скромно обикновено съществуване до издигане до префект и богатство. Тъй като е дневно раждане гледаме Слънцето – то се намира във въздушния триплицитет. Господарите са Сатурн, Меркурий и Юпитер. Сатурн е в знака преди МС – тоест падащ дом и затова първите години от живота му са били обикновени и бедни. Вторият господар Меркурий е в ъгъл – десцендента. Локус фортуна е в Телец, а точката на екзалтация е във Везни на двете господарката е Венера, която се намира в седми дом от асцендента и в десети от Локус фортуна. Третият господар Юпитер също е в ъглов дом – четвърти.

 

АФОРИЗМИ

ЗА БОГАТСТВОТО СПОРЕД ПТОЛЕМЕЙ И У. ЛИЛИ

 

Според Птолемей (Ptolemy)

Материалното богатство се оценява според Pars Fortune. Нейния управител и връзката ѝ с него предопределя размера на богатството. Това показват и аспектите на останалите планети към тях двамата. Ако са с есенциални достойнства [това са: управление, екзалтация, тригонокрация и по терма и декада], с добри аспекти, добре поставени по дом, то родения ще бъде богат, още повече ако към това се добави помощта от страна на Светилата чрез аспект.

Според Уилям Лили (W. Lilly)

Основните сигнификатори на богатството са:

- Pars Fortune и нейния диспозитор и Юпитер като генерален сигнификатор на богатството;

- знака на върха на втори дом и неговия управител;

- управителя на който и да е знак интерсептиран във втори дом;

- всяка планета или планети във втори дом.

Сатурн като сигнификатор на богатството показва печалба от недвижими имоти (сгради), полезни изкопаеми, земи, кораби, антики, олово, кожа, неща направени от кост, наследство от родителите.

Юпитер като сигнификатор на богатството показва печалба от попечителство, настойничество, религия, социални дейности, юридическо посредничество, банкерство.

Марс като сигнификатор на богатството показва печалба от спорове, съдебни дела, военни предприятия, рискови начинания, работа свързана с огън и желязо, коне, кланици и кражби.

Слънцето като сигнификатор на богатството показва печалба от правителствена или обществена служба, пенсия, рента, застраховки, злато и позиции близки до власт имащите.

Венера като сигнификатор на богатството показва печалба от брака и любовните похождения, подаръци от жени или приятели, от бижута, украса, дрехи, козметика, хазарт, изкуство, плодове, сладкарство, цветя, мед и месинг.

Меркурий като сигнификатор на богатството показва печалба от търговия, преговори, книги, пазари, комуникации, организация на пласмента и рекламата, обучение и предсказания.

Луна като сигнификатор на богатството показва печалба от риболова и всички дейности свързани с морето, предмети предназначени за употреба от жени, пътувания, пивоварство (производство на алкохол), медицина, сребро и кристали (стъкло, скъпоценни и полускъпоценни камъни).

Относно домовете, в които сигнификаторите на богатството са попаднали и природата на планетата, който хвърля партилен аспект към тях:

Първи и втори дом показват богатството спечелено чрез лични усилия и умения.

Трети дом показва печалба от роднини, съседи, кратки пътувания и от информация.

Четвърти дом показва печалба от бащиното имущество, управлението на сгради, наследство и полезни изкопаеми.

Пети дом показва печалба от деца, подаръци, дрехи, изкуство, храна (гостилници, ресторанти, заведения, закусвални) спорт и публични забавления.

Шести дом дава печалба от подчинените, дребния добитък, медицината и от чичовци и лели по бащина линия.

Седми дом показва богатство придобито от брака, партньорството, съдебни дела, търговия в чужбина, кражби и военни действия.

Осми дом показва печалба придобита от зестра, неочаквано наследство или завещание.

Девети дом показва богатство придобито от дейности свързани с религията, пътуване на далечни разстояния и от далечни страни, книги, писма, наука и сродните им.

Десети дом показва придобиване не печалба посредством правителството, ръководна позиция, търговия, професионална реализация, обществени дейности и посредством подкрепата на майката.

Единадесети дом показва придобивки получени с подкрепата на приятели и късмет.

Дванадесети дом показва трудно придобита печалба, с мъка, тежка работа, водеща до затвор и/или мизерия.

Ако сигнификаторите на богатството или по-голямата част от тях са с есенциални достойнства, добре поставени по дом, роденият ще бъде богат и финансово стабилен. Ако тяхната позиция по достойнства и по дом е средна, то финансите също ще са средни, а ако позициите им са слаби и наранени, то родения ще е беден и нещастен.

Ако някои сигнификатори са добре поставени, а други обратното, зле разположени в хороскопа, то печалба и доходи ще има само от онези, които са добре поставени, а от онези, които са зле поставени, трябва да се очакват загуби и бедност. Това правило се прилага към всеки сигнификатор в зависимост от силата и слабостта му съгласно индивидуалния хороскоп.

Ако сигнификаторите на богатството са бенефици или малефици, които са добре поставени, с есенциални достойнства и в подходящ дом, то придобитото ще е спечелено законно и по честен начин. Ако сигнификаторите са малефици или ако са наранени [в този случай термина означава наранена посредством мажорни аспекти – квадрат, опозиция и/или съвпад на зле разположени планети в картата], ретроградни, изгорени, перегрин [планета без мажорни аспекти] и т.н. богатството може да е придобито по нечестен и престъпен начин.

По правило, ако повечето сигнификатори са разположени между Асцендента и десети дом родения ще придобие богатството по време на младостта си. Ако сигнификаторите са намират между десети дом и Десцендента, то богатството ще бъде придобито между 25 -38 годишна възраст. Ако сигнификаторите са разположение между Десцендента и четвърти дом, то богатството ще дойде, когато родения е между 40 -55 години Ако сигнификаторите се разполагат между четвърти и първи дом, то богатството ще дойде в края на живота [Предполага се, че астролога е изчислил продължителността на живота и може да го раздели правилно на съответните части, без да се допуска усредняване на продължителността на живота и схематично разделяне на живота на четири периода].

Сигнификатори, които са източни, спрямо Слънцето, директни и с висока скорост на движение на планетите, то те ускоряват придобиването на богатство и собственост. Ако сигнификаторите са западни спрямо Слънцето, ретроградни и бавни, то това ще забави получаването на собственост и придобивки.

Други индикации за богатство:

Светилата или сигнификаторите на богатството разположени с бенефици или неподвижни звезди със същото или сходно значение.

Слънцето в тригон с Луната – особено ако Слънцето е в екзалтация и не е наранено нито от Марс, нито от Сатурн.

Луната добре поставена по знак, в съвпад с Асцендента, с Юпитер във втори дом.

Юпитер в първи дом, с Луната във втори дом и двамата добре поставени в знаци, в които те имат есенциални достойнства.

Други индикации за липса на богатство:

Луната в съвпад със Сатурн на ъгъл.

Сигнификаторите на богатството в квадрат или опозиция със Сатурн или Луната.

Малефиците ъглови или силни посредством есенциалните си достойнства, със слаби, кадентни бенефици.

Луната и нейния управител слаби, без есенциални достойнства, лошо поставени по дом, изгорели или зле аспектирани.

Сатурн, Опашката на Дракона, Марс или Слънцето във втори дом.

Господаря на втори дом изгорял, в съвпад с Pars Fortune разположена неблагоприятно, което говори за конфискуване и загуба на имуществото.

Pars Fortune или управителя й в съвпад с Алдебаран (9°,40 Близнаци), Антараес (9°,43 Стрелец), Алгол (26°,04 Телец) или с която и да е насилствена фиксирана звезда също е индикатор за загуба на богатство.

Индикации за богатство придобито по наследство:

Сатурн аспектиращ Юпитер (когато Сатурн е сигнификатор на богатството в конкретната карта) особено когато това става в ъглови домове, в дневната половина на картата.

Сатурн в осми дом (в дневен хороскоп) аспектиран от Венера или Юпитер.

Сигнификаторите на богатството в четвърти дом (наследство от родителите).

Управителя на осми дом поставен есенциално добре и разположен в десети дом.

Управителя на Pars Fortune в осми дом, получаващ аспект от управителя на Асцендента.

Ако Светилата апликират към планети разположени на ъгъл, то родения ще запази и увеличи своето наследство, но ако Светилата апликират към планети в кадентни домове, то наследството ще намалее или ще изчезне.

 

У. Лили – Глава СХIV. Будет ли натив богат

Если все сигнификаторы будут расположены так, как сказано выше, а именно, в углах, или большая их часть, и будут также в эссен–циальных достоинствах, это доказывает, что натив получит очень большое состояние, будет иметь изобилие всего, и не будет ни в чем нуждаться. И чем больше ты найдешь показателей сильными или слабыми, так суди о величине или малости состояния натива: все сигнификаторы слабые показывают бедность; если средне укреплены – натив не будет ни в изобилии, ни в нужде, или с Регулом, Спикой или счастливыми в хороших домах небес; в этом видесуждения не имеет значения, будут ли сигнификаторы состояния и богатства счастливыми или несчастливыми. Обильность состояния показана, когда два светила находятся с замечательными неподвижными звездами или счастливыми.

 

Знаки богатства

Луна в Асценденте счастливая дает богатство или состоятельность в течение всей жизни.

Слънце и Луна в тригон тогда в экзальтации, никто из них не сделан несчастливым Сатурн или Марс, дают достаточные показания для большого богатства. Юпитер во втором и Луна в первом, или Юпитер в Асценденте в своих достоинствах, а Луна во втором в ее достоинствах обещают богатство. Сатурн в дневной карте в восьмом в аспекте с любой из счастливых, натив получит богатство через мертвых. Так же, как если владыка восьмого счастливый в некотором из своих эссенциальных достоинств и расположен в десятом доме, у натива будет хорошее состояние и получит богатство от скончавшегося. Когда владыка Парс фортуна в восьмом, владыка Асцендента ас–пектирует его, богатство приходит через смерть родственников.

Когда Сатурн хорошо расположен и эссенциально силен, и аспектирует Асцендент тригон, натив становится богатым через земельные владения, фруктовые сады, поля и пастбища.

Знаки бедности

Луна в съвпад със Сатурн в каком-либо углу, хотя бы и король, дойдет до нищеты; Квадрат или опозиция Сатурн и Луна разрушит состояние. Несчастливые в углах, а счастливые в последующих, или Луна сожженная, а ее диспозитор несчастлив, или место съвпад или опозиция поражено несчастливыми и они падающие, владыка их несчастливый и сильный, или Юпитер падающий, а его диспозитор бессильный, натив от огромного состояния придет к великой нужде, и так же противоположно.