Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

„Разговорът „Два нови куплета на солото на Слънчеви лъчи” от 15.08.1944 година –  село Светляево:

– Учителю – казах аз, – в операта „Севилският бръснар”, режисьорът иска да повикам Фигаро с показалеца си (направих движението).

– Не е хубаво да викаш някого с показалеца си. Ти можеш да го повикаш с цялата китка на ръката, или с ветрилото си. Вие като пеете в операта какви движения правите?

Изпях арията на Розина от второ действие с движения, като сложих пред себе си масичката, която беше до стената, и един стол пред нея. Учителят каза:

– В Паневритмията, в „Слънчеви лъчи” има едно соло, което може да се изпее като отделен номер на някой твой концерт.

– Учителю, неправилно е дето се пее тона „Сол” със сричката „Me” (Ти си ме мамо). Обикновено високия тон изразява кулминационната точка на една музикална фраза.

Аз изпях пред Учителя как трябва да бъде – „Ти си ме мамо”. Той много го хареса и се вдъхнови.

– Това място от песента ти ще го поправиш! Това соло трябва да има най-малко три куплета.

След това продиктува думите на новите два куплета. Аз ги записах и попитах:

— Когато го пея на концерт мога ли на третия път да изпея вместо „Сол”, горе „Си”?

Учителят ми позволи. Той беше радостен."

Въпроси и коментар:

  1. Къде по-горе става дума, че Цветана Табакова моли Учителя и той заради нея дава 2-та нови куплета?
  2. Къде се казва, че „трите куплета са само за концертно изпълнение”?

Съвсем ясно се вижда, че:

  1.  Разговорът преди това е за нещо съвсем друго и не Цветана иска да пее това соло, а сам Учителя го предлага;
  2. После отново сам Учителя казва: „Това соло трябва да има най-малко три куплета”...