Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Псалмите се родиха след лекция от Младежкия окултен клас ХІ година от томчето, където Учителят препоръчва да се чете псалом 115 една седмица, след което да се опитаме да напишем псалом. Това ми се струваше невъзможно. Мисля си: Учителю, това е много трудна задача. Как човек би могъл да напише нещо подобно на псалом. Една вечер след прочитането на псалома се приготвям да си лягам и в този момент почувствах една тръпка, което ми е познато като прилив на вдъхновение. Не зная какво ще бъде, но вземам листа и започна да се ражда първия псалом, а след няколко дни се родиха и другите два. Обичам да ги чета и разсъждавам върху тях, защото много неща се казват. Благодаря на светлите същества, коита откликват на всеки порив и стремеж на душата и ни помагат да изразим най-съкровените чувства.

 

Псалом 1

 

Господи, благославям Името Ти

и славя делата Ти.

Посадил си ни като трева

и усещаме Милостта Ти.

Издигнал си ни като канара

и усещаме силата Ти.

Направил си ни като бистрите потоци

и усещаме Благодатта Ти.

Нито една тревица няма да изсъхне

и камък не ще се помести,

ни ручей ще пресъхне,

защото Ти си благоволил към тях.

Възвзори към мене, Господи,

защото пия и съм жаден,

ям и съм гладен,

ходя и съм немощен,

но, Ти Господи, подкрепяй

делата ми.

Да укрепне вярата ми,

да се засили волята ми,

да се пречисти душата ми,

защото, Господи, на Тебе се надея.

В земята на грешниците да ходя,

по пътя на отрудените да мина,

страдания и скърби да сетя,

но да не прекрача Волята Ти

и да не славословя против Тебе.

Защото Ти си ми убежище и пристан,

радост и светлина за душата ми.

Влез в радостта ми, Господи,

и почини на нозете ми,

да се укрепят в мене

всичките Твои добродетели.

Проясни взора ми да видя

Твоето Величие.

Няма по-голяма радост за сърцето ми,

Виделина за ума ми и сила

за волята ми от вниманието

на Господа и Неговото благоволение,

което прави ръцете ми ангелски криле,

тялото ми – гъвкава тръстика

и умът – бляскава мълния.

В земята на живите ще диря Господа,

в святостта на Мъдрите ще го намеря,

всред милосърдните ще го възлюбя.

Умножил Си смирението ми,

възлюбил Си слабостта ми,

от ден на ден заякват

мишците ми заради Господа.

Хвала и Слава на Името Му.

 

Псалом 2

 

Защо зората да свети, ако не видя Господа.

Защо морето да бушува, ако не чуя Заповедите Му.

Защо очите ми да плачат, ако не усетя Милостта Му.

За Тебе копнее душата ми, Господи,

и посреща зората, Тебе вика духа ми

и се възправя против бурите,

за Тебе милее сърцето ми

и се моли за съгрешилите.

Кой измива лицето си с росата при изгрев,

кой отпива нектара на розата на разсъмване,

кой се радва на идващия ден?

Той ще наследи Благодатта Ми

и ще се весели в присъствието на Духа Ми.

Защото ще го помилвам

и ще му посоча правотата на деянията му.

Ще изцеля съмненията му

и ще го наставя да ходи

в незлобие и братолюбие.

Сее се в мълчание, жъне се в хваление.

Закъснелите не ги будят,

подранилите си доспиват,

само готовите ще пожънат.

Ще те посея като маслина на хълм

и вятър не ще те обрули,

и плевел не ще те задуши,

и пътник не ще те отмине,

защото в тебе ще бъде Моето Благоволение.

Ще те поставя на кръстопът

и мнозина ще те отминат,

а други ще се спрат

и ще познаят печата на челото,

който ще туря като знак за ония,

които Ме познават,

и върху тях ще бъде

Благоволението Господне.

Ти Господи, си отговорил на моленията ми,

изпратил си помощта си

и правиш ме да полетя като орел.

Сърцето ми примира

от присъствието на Благия Ти Дух.

Преди да поискам, вече си ми дал.

Речи, Господи, и ще тръгна след Тебе,

защото ти ме извади от калта,

избави ме от страховете ми,

дари ме със сила, когато бях немощен.

Като суха трева са ония,

които не познават Господа

и като безводно място онези,

които не изпълняват заповедите Му.

И ще викат, но дъжд няма да ги напои,

доде не видят Славата Му.

 

салм  3

 

Господи, неизследими са

Твоите пътища

и безкрайна Милостта Ти.

В ладията на живота си ни поставил,

в океана на Любовта ни люлееш,

в слънчева светлина плуваме.

Толкова е хубав този живот,

с който Си ни изпълнил

и богати даровете, с които

насищаш денят ни.

Но дал си, Господи, и нощ,

вълните ни връхлитат

и бурите изглеждат нестихващи.

Безбурно е морето, но само

вълните ще доведат рибите,

синьо е небето, но само облаците

ще донесат дъжд.

Тихо е в сърцето,

но само детето ще го накара да трепне.

И както сеяча хвърля семето в земята

и очаква посятото да зрее,

така и Ти, Господи, си ни хвърлил

в живота и даваме своя плод.

Обръщам взора си към Теб, Господи,

и от слънцето израствам,

изпълваш ме с благодат.

Плевелите растат заедно с житото,

но не добиват неговата жътва.

Бъди ми жътвар, Господи,

посади ме на плодородна почва,

грей ме с лъчите си, напоявай с обичта си,

за да ти даря най-сладките плодове.

Самотният стрък пречупва вятърът,

но нивата с ръж устоява на бурите.