Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Това са избрани мисли от Учителя за Словото и неговите производни.