Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Жан-Луи и Арлет Гобо играят Паневритмия от 60-те години на ХХ в. До ден днешен те поддържат жив огъня във Франция. Прикаченият файл е актуална диплянка с техни координати.

Файл/ове/: