Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 
 1. Не излизай от границите на възможното!  
 2. Не искай от себе си, нито от другите това, което не знаеш дали е полезно или вредно!
 3. Не настоявай за това, което веднъж ти е отказано! От къде знаеш, може би в това се крие твоето добро!  
 4. Никога и никъде не упорствувай против Истината!
 5. Никога и никъде не се колебай в Добродетелта!
 6. От човешко двуличие се пази!
 7. От твърдоглави, упорити, горделиви и тщеславни стой настрани!
 8. Първите си впечатления, първите съвети на твоя ангел-хранител пази!
 9. От мощния глас на съвестта си не се дели! Не принуждавай душата си в това, което поначало й е противно!
 10. Не работи против собствената природа на твоя дух, защото ще пострадаш. Вълка овца да направиш не се труди! Това е вън от границата на твоята възможност!
 11. Овцата в устата на вълка не давай!
 12. Не изменяй убежденията си за хубавия изглед на нещата, защото в тях може да се крие змийска отрова!
 13. Зло в добро не можеш да превърнеш, но можеш да го заместиш. Затова в борбата си с него не мисли, че ще го унищожиш, защото е невъзможно! Свободен ако искаш да си, в Добродетелта стой, тя ще ти е щит неразрушим, в нейната крепост винаги ще си защитен.