Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Днешното време, начало на преход към нова епоха, генерира развитие и промени в живота на братските общности, които не винаги можем да осъзнаем на пръв поглед. По естествен път възниква необходимостта от повече срещи, разговори, споделяне на опитности, изобщо колективна мисъл и изследвания  по огромното богатство от теми, което ни е дал Учителя. Старо окултно правило е, че всеки велик божествен пратеник предава своето слово в Дух и Истина, а задължение на учениците е в съответсвие с вечно променящите се условия да творят и предлагат адекватни форми на работа носители на едни и същи вечни смислови ценности. Всичко, което отговаря на енергията на времето и дава добри резултати има благословията на Учителя и подкрепата на невидимия свят и обратно, остарелите методи постепенно закърняват и изчезват. През последните 5-6 години в Бургас, освен утвърдените и прилагани от десетилетия основни класове, се зародиха, експериментираха и заживяха свой живот  редица формати, нови като подход, съдържание и методи на реализиране.