Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

    На път за Сливен Учителят каза: 

    Има закони на плътта и на Духа. Законът на плътта е законът на ограниченията; законът на Духа е законът на проявленията, разширението.
    Законът на плутта се подчинява, има тъмнота, той е безсмислен, без мисъл.
    Законът на Духа е в светлина, там има смисъл.
    Докато човек не мине закона на плътта, не може да влезе в закона на Духа.
    В окултната философия всичко е строго определено – изключение няма.
    Всякой человек да съзнае где се намира, в какво състояние е: пъпка, цвят, плод – и тогава да даде семе.
    Пъпката не се сгрява от слънчевите лъчи, но тя ги чувства.
    Цветут се огрява от слънчевите лъчи.
    В сегашния свят има една добра страна: че посрещат и изпращат.
    Изпращат от земята, посрещат горе.
    Изпращат от горе, посрещат на земята.
 
 
 
 
 
28 юни 1920г., понеделник
Гара Бургас