Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

-За да може музикантът, да има ТОПЛИНА на тона трябва да ОБИЧА

-За да има СВЕТЛИНА на тона,трябва да е МЪДЪР

-За да може тонът му да има СИЛА,трябва да е ЧЕСТЕН

-За да може да спазва ТАКТОВЕТЕ,трябва да е СПРАВЕДЛИВ

-За да може да възпроизведе нужния ефект върху публиката,трябва да е ДОБЪР

АУМ