Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Разчитай на Божествената любов в себе си, не разчитай на света и на хората. Светът е само едно условие. Не разчитай на чуждото шише с вода. Отвори крана на Божествената любов, която е в теб, и пусни водата да тече свободно. Светът е едно училище и учителите идват да преподават своите уроци, но най-важното е какво ти ще разбереш от това, което ти преподават, и какво ще приложиш. Когато си в океана, по-добре е да имаш едно въже, за което да се захванеш, отколкото един спасителен пояс: въжето ще те изведе на брега. Това въже е Божествената любов.

Съставителството и превода на изданието е осъществено от група последователи на Учителя.

Файл/ове/: