Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Овенът е поборник, но става и раздорник.
Везни е миротворец, но става и притворец.
Овенът си слага главата в торбата.
Везните мерят торбата колко тежи.
Овенът е деятелен, Везните - обаятелни.

Овен е нападателен.Везни - очарователни.

Овенът сам напира и трудно се възспира.

Везните му партнират, затуй мира намират.

Овенът не казва “не мога”.
Везните не знаят тревога
Овенът е великодушен, но и простодушен.
Везните са великодушни, но и равнодушни.
Овенът влиза в бой – и сам войнът е войн.
Везните дават отбой и се усмихват спокойни.
Овенът е решителен, но и разрушителен.
Везни са притеснителни, но и за мира бдителни.

Ако можеше Овенът да усеща рогата си не само като хладно оръжие,
а и като стойка за закачване на Везни, за да застава мирен като агънце.  
Ако можеше Везните да чувстват блюдата си не само като хладен инструмент за мерене,
а и като звънтящи звънци (обеци), закачени за рогата на Овена, за да не са толкова неподвижни и тихи.
                    
Овенът върши мероприятия, везните се стараят да им е приятно.

Овенът се бие, за да победи.
Везните побеждават, като от бой разтървават
От блюдата на Везните стават съд за вода и съд за храна на Овена.
 От Овена се постригва вълна, която се претегля на Везните.
За Овена стената е място за блъскане на главата.
За Везните стената е изложбена площ.
Когато Овенът за нещо настоява, Везните от нещо се оправдават.
Овенът е таран стенобоен.
Везните са материя спокойна.
Овенът не изтърпя, а напред дърпа.
Везните пък се дърпат, но вечно изтърпят.
Овенът не се плаши и не се страши.
Везните са Хамлет с въпроси “Ту би ор нот ту би?”
Овен е реактивен, Везните – креативни.
Овенът е повече борец. Везните повече творец.

Овенът докачлив е, Везните закачливи.

Овенът рискува и марширува.
Везните мируват и пируват
Овен е нападателен, Везните обаятелни.
Везните номинират, Овенът пък минира.
Овенът е дързък, но бързък.
Везните са плавни, но вързани

Овенът е спортяга, Везни не знай да бяга.
Овенът е мнителен. Опитва многократно.
Везните сза умозрителни и деликатни.

Двама Овни се карат, третият – Везни печели

Галина Милева