Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Ракът спонтанно, но чистосърдечно реагира. То от душата му извира.

Козирогът мълчаливо, но мъдро организира. То от духа му напира.
Ракът е на Зодиака архивар и антиквар. Козирогът е яре от стара коза и от козел стар.
Ракът е мек, но в твърда черупка. Козирогът е твърда ръка в кадифена ръкавица.
Ракът има осем крака да бяга, две щипки да хваща и чувство шесто.
Козирогът знае и може две и двеста.
Ракът-щипак трудно изпуска нещо, което хване. Козирогът довежда докрай туй, за което се захване.
Ракът пребивава в подмолите на реките. Козирогът изкачва върховете на планините.
Ракът знае ли, че Козирозите на планина летуват? Козирогът знае Раците къде зимуват.
Ракът търси за трапеза поводи. Козирогът мълчаливо търси доводи.
Кой накъде гледа?
Ракът обръща поглед назад. Козирогът държи изпод око всичко на този свят.
За Рака същността на нещата се намира у дома.
За Козирога същността на нещата е в ... същината.
Ракът се обгражда със стари снимки и вещи. Козирогът се обгражда със съветници вещи.
За Рака домът му е неговата крепост.
Козирогът превръща крепостта, от която управлява, в свой дом.
Ракът от мухата прави слон. Козирогът от слона прави муха,
защото от материал, колкото слон, извлича необходимия закон.
Ракът гледа направо, но се движи ту надясно, ту наляво.
Козирогът глда накриво, но се движи нагоре трудолюбиво.
Ракът от недвижими имоти разбира. Козирогът закони формулира и администрира.
Ракът у дома се грижи за своите близки.
Козирогът за управление извън дома поема риска.
Дълготрайна е паметта на Рака. Козирогът дълго умее успеха да чака.
На Рака “меко казано” помага. Козирогът на всяка дума капак слага.
Когато няма какво друго да хване, Ракът лесно се хваща за главата.
Козирогът на своя глава прави нещата.
Ракът търси гаранция. Козирогът му я дава.
Козирогът синтезира чиста субстанция. Ракът материал му предоставя.
Ракът има много ключове и прави заключвания – най-вече в себе си.
Козирогът е на ключова позиция или прави заключения.
Ракът си плюе в пазвата. Козирогът не си поплюва.
Ракът има хващания и попадения. Козирогът има схващания и твърдения.
Ракът е звучен разказвач и го чуват. Козирогът е мълчалив, но го слушат.
Ракът е беззъб, но щипките му са зъбати и хващати – окото му не се насища.
Козирогът е зъб за зъб, око за око. Друго не иска нищо.
Ракът и разказва, и готви омайно. Козирогът мълчи и изгражда трайно.
Ракът винаги е романтично разположен. Козирогът е все някъде ръкоположен.
При Рака главата тялото е главата и главата е тялото.
Козирогът има глава на раменете, измисляща законите на цялото.
Ракът изцяло на близък се доверява. Козирогът се доверява като проверява.
Когато Раакът се потопи в подмолите, трудно ще ви чуе,
ако не сте му близък и нещо го помолите.
Когато Козирогът се уединява, премисля ходове, за да успява.
Ракът действа спонтанно и забавно винаги на място любимо.
Козирогът почва късно, действа бавно, но изгражда непоклатимо.
За Рака миналото приятно е незабравимо.
За Козирога настоящето неприятно може да е необходимо.
Ракът е лирично отклонение, но от дома си не се отклонява.
Козирогът е необходимото ограничение, но мъдростта си не ограничава.
Майката – Рак разнежва най-добре твърдоглавото си дете – Козирогче.
Архитект – Козирог проектира и изгражда най-стабилния дом за мекия Рак.

                            Галина Милева
                            Декември 2001г.