Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

СТРЕЛЕЦ
Символ:
Планета на трон: (Управител): Юпитер (Нептун)
Екзалтация: Хирон, Южен лунен възел
Планета в заточение (изгнание): Меркурий
Падение: Северен южен възел
Родство: Слънце, Марс (Плутон)
Вражда: Сатурн, Уран
Триплицитет: огън - холеричен
Квадруплицитет: подвижен (мутабелен, неустойчив)
Полярност: позитивен, мъжки, електричен
Психологическо съответствие: осъзнаване
Природно съответствие: зимен покой
Основна психическа сруктура: категоричен, важен
Органическо съответствие: бедра, таз, опашна кост, слабини, ябълчна кост, черен дроб
Цветове: пурпурночервено, малиново
Ден: четвъртък
Число: 14
Способности: Интуиция, духовност, въодушевление, безстрашие, целенасоченост, далекогледство, мъжество в действията, вяра в себе си, организаторски талант, наблюдателност, потребност от независимост.  
Поведение: Очарован от себе си, прибързан, самостоятелен, внимателен, предпазлив, субективен, с предприемчив дух, верен, горд, надменен, настойчив, нескромен, лекомислен, взискателен, претенциозен. 
Емоционална сфера: Горд, усърден, енергичен, приятелски, жизнерадостен, чистосърдечен, дружелюбен, нежен, идеалист, искрен, рискуващ, смел, храбър, нетърпелив, недомашен, гледа през пръсти на слабостите си.
Умствена сфера: Общитетелен, напредничав, философски настроен, интелектуален, еклектик, искрен, справедлив, добродушен, неустрашим, педантичен, добър оратор, пророк, любознателен, алтруист, крайно щеславен, финансово обезпечен.
Реакции: Възбудим, импулсивен, жив, бърз.
Мотивация за действие: + Ентусиазъм, сантименталност, любов към правдата, воля за преобразование, честолюбие, любов към природата, идеализъм, способност да се въодушевлява, потребност да участвува във всичко, състрадание, търпение, любов към живота, радост от самото Битие, несдържаност, влечение към знания, потребност от действия, любов към приключения. – Егоцентризъм, потребност от импониране, влечение за управление, потребност да се отличи, важничене, протекционизъм, гордост, непредпазливост, егоизъм, честолюбие, външна святост, търсене на наслаждения, разточителство.   
Професионално съответствие: Стрелецът добре се проявява на ръководни постове, а също и в професии, свързани с пътуване. Той има успех като: бизнесмен, ръководител, мениджър, представител, медицински работник, екскурзовод, стюард, пилот, водач на товарен камион, учен, духовник, юрист, спортсмен, актьор, писател, учител, изследовател, експерт, търговец.   
Страни и градове: Франция-Гаскония, Прованс, Марсилия, Грузия, Турция, Югославия, Кампучия, Арабия, Цейлон, Испания, Мароко, Малта, Мадагаскар, Унгария.
Личностен образ: Трите огнени знаци – Овен, Лъв и Стрелец, дават на астролозите възможност да схванат света като функционираща единица на проявената воля. Овенът се явява вечният борец, който иска да подчини окръжаващия  свят на своята воля, Лъвът – напротив – излъчва спокойна воля, а Стрелецът преживява света като волеви импулс. Неговото лично развитие и постъпки се направлява от множество цели. Той би искал да разбере висшите принципи и истини, движи се и пътешествува непрестанно, за да види и преживее колкото се може повече “свят”. Като че ли нещо го подтиква постоянно да се изкачва на все по-висока плоскост, откъдето да вижда колкото се може повече. В следствие на това Стрелецът се чувствува обект на проявената висша воля и висш порядък, винаги убеден в правилността на своите действия. Затова той никога няма да се усъмни в своето право да поучава другите, кое е добро и кое – лошо, и как трябва да се постъпва. При цялата тази динамика на неговата деятелност, Стрелецът има достатъчно сърдечност и готовност към разбиране на другите, така, че в неговото лице може да се открие много добър приятел.
Въвлечен в многостранната игра на силите, той винаги играе своята роля. Стрелецът играе ролята си много добре, а ако не може да я играе в живота, то осъществява това на сцената на театъра. При това хората със силно влияние на знака Стрелец често се превръщат в известни актьори.
Знакът на Стрелеца дава възможност на човека да се влее в многомащабното световно настъпление на волевите сили, които се разпространяват по всички сфери на живота с огромна активност. Тази активност е друга – не е като импулсивната динамика на Овена или като авторитарното влияние на Лъва. Под влияние на излъчването на Стрелеца, човек се намира в средата на самия живот, възприемащ живота като задача, и действуващ.
Стрелецът вярва в живота и в порядките, които следва да се поддържат. При това той стои против всеки, който не иска да разбере основата на неговото движение. Стрелецът се отличава с деятелност и движение. Той лесно завързва контакти и ги поддържа – просто защото на неговия жизнен път застават много хора, чувствуващи необходимост да се срещнат с него.    
М.Левин за Стрелеца: Управителят на знака – Юпитер, дарява Стрелеца с неудържим стремеж към усъвършенствуване и към разширение на своя светоглед. Имайки философски поглед на света, Стрелецът привиква да мисли глобално, с големи  категории. За да разшири своя кръгозор, Стрелецът се стреми да получи добро образование, много пътешествува, изучава чужди езици и култури. Той е дълбоко религиозен и затова е способен да обърне към своята вяра и другите. Сред Стрелците често може да се срещнат духовни лидери. Удивителната целеустременост на Стрелеца често му помага да добие успех и власт. Типичният Стрелец, по правило, винаги обладава авторитетност, от него излиза добър ръководител. Той никога не би поискал от своите подчинени това, което самият той не е в състояние да извърши и сам.
В този знак екзалтира Южния лунен възел, а в падение се намира Северния, поради което Стрелецът умее прекрасно да се ползува от натрупания опит, при това натрупването идва постепенно. Стрелецът не обича да проверява своите изводи на практика. Ако в теорията всичко излиза, значи така е и в действителност!
Благодарение на родството на Марс, Стрелецът е способен на решителни действия, може да поеме риск, особено в тези случаи, когато се предвещават добри перспективи.
Поради родството на Слънцето в този знак, Стрелецът обича да е в центъра на вниманието, тъй като това му позволява  в максимална степен да разкрие своите творчески способности.
Враждата на Сатурн се обяснява с това, че Стрелецът се старае да живее по неписани закони като се ръководи от своите убеждения, а не от строго установени норми, които той често приема като накърняване на собствената си свобода. Така също той реагира и на всевъзможните нововъведения, към които бавно се приспособява, и в това може да се види враждата на Уран.
В този знак е в изгнание Меркурий, и поради това Стрелецът има доста устойчиви възгледи, които трудно се променят, пък и Стрелецът рядко позволява да го поучават. Стрелецът е сам глава на себе си. Този знак дава най-много религиозни фанатици.
Типичният Стрелец прекрасно улавя общото направление на въпроса, но често се спъва в детайлите, тъй като трудно ги вижда, и следователно никога няма да се заяде с вас за дреболии. Дадена му е честност, и рядко Стрелецът е способен на лъжа.
Алан Лео за Стрелеца: Той е деветият знак от Зодиака. Променлив, позитивен, огнен знак. Както при всички променливи знаци, в него често лежат две различни същества. Родените тук имат способността да се изразяват и имат възприемчивост  за усещания. Знакът е полуживотински – получовешки. Едната половина се стреми към религия и по-висш живот на чувствата, докато другата половина клони към спорт и външни удоволствия. При недоразвитите типове се намира безгрижие, неспокойствие и преувеличение.
Алан Лео за Слънце в Стрелец: Можем да определим родените в Стрелец като ярки характери, предприемчиви, понякога като хора с проникновение. Те са често открити, честни, благородни и искрени. Към когото са привързани, на него са верни. Обикновено са умни и предвидливи в любовните си изяви. Макар и не така изразителни като родените в знака Овен, и не така постоянни като родените в Лъв, все пак родените в Стрелец дават способни за изявяване чувства и привързваща се същност. Родените в тоя знак обичат свободата, но признават законността, реда и хармонията. Затова, когато им се даде пълна свобода, те стават прекрасни характери. Но ако са много обвързани и притеснени от нещо, тогава стават избухливи, раздразнителни и бунтовници и мъчно могат да бъдат успокоени. Те никога не обиждат преднамерено, но ако ги доведат до крайност, тогава казват повече, отколкото искат и по този начин създават много болки и обиди. Работят с предпочитание само в една насока и в това отношение се отличават основно от противоположния знак Билзнаци и неговите характери, които с удоволствие оставят нещо недовършено, или пък го прекъсват. Родените в Стрелец в това отношение са едностранчиви и свършват това, което са предприели. Родените в тоя знак хора могат да достигнат висините на пророческия дух и да направят в духовно отношение голям напредък. Най – вътрешната,  дълбока същност или съдбата на тоя знак е законът.      
Семира Веташ-“Искусство астрологии”: Възгледите на Стрелеца му дават възможност да гледа на живота от висотата на птичия поглед и често проявява иронично отношение към действителността, достигащо до сатира и клоунади. Менталният отклик на Стрелеца разрешава всяка идея, независимо от това, дълго ли я е изучавал или току що се среща с нея. Ако при Близнаците събирането на информация за всичко, се използува за оформянето на външното жизнено пространство, то при Стрелеца се явява насоченост за образуване на такива вътрешни мировъззренчески структури, където всяка информация от само себе си присъствува – остава само да се прояви навън. В този смисъл авторитетът на Стрелеца е непоколебим: той не се смущава, ако не знае нещо, - и той не се бои от това, че ще изглежда като шут, защото никакви докачки не могат да долетят до действителната висота на неговия идеал. В действителност, Стрелецът в своята критика и сатирическа настроеност може да нарани окръжаващите – още повече, че той вижда света такъв, какъвто е, и неговите стрели обикновено улучват целта.
Стрелецът храни интерес към всички традиционни системи от знания – наука, религия, философия и други култури – и широтата на неговото мислене му дава възможност да има собствено мнение по всеки въпрос.
Зодиакалната мисия на Стрелеца, който се движи от стремежа към разширяване на своите граници, е да установи нови социални традиции, когато старите вече престанат да го удовлетворяват и да прокара житейски норми, изведени по пътя на експеримента. Затова във всеки Стрелец се крие революционер.      
Кратък анализ на знака Стрелец: Стрелецът е деветият знак, третият - последен огнен и третият от подвижните знаци от Зодиака – получовек, полукон – вплел в себе си два свята едновременно, с което се обяснява и двойнствената природа на знака. Стрелецът е едновременно и “горе”, и “долу” – едната му половина – Човекът, е “горе”, другата половина – животното – е “долу” – символ на вечната борба между духа и плътта, между висшето и нисшето в човека. Стрелецът е Гуруто на Зодиака – пълен със знания, непоколебим в собствените си възможности, способен да разпръсква светлина по всички посоки на световните въпроси, тъй като може да черпи от самия Извор на живота, Който му е дал способността да различава доброто от злото и да използува тези полюси на Битието за еволюционното израстване на човека. Стрелецът се цели в неведомото – неговата стрела е насочена към Небето, значи неговият идеал е небесния живот на абсолютната справедливост, хармония и красота. Стрелата му е насочена към цел, която е невидима, но която е осъзната с абстракцията на неговия ум като абсолютна реалност, която осмисля живота му и дава направление на цялото му същество. Стремежът на Стрелеца надхвърля земните очертания на човешкия глобус, за да се домогне до идеалния свят на небесния ред и порядък, където цари вечна разумност и любов.