Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

"Астрология - наука за звездите" от Иван АнтоновИван Антонов – пазителят на Словото

Иван Антонов е един от приближените ученици на Учителя. Той е и един от астролозите на Изгрева, давал безценни знания и съвети на редица нуждаещи се хора. Като по-млад чете книги от западните окултисти, които се издават у нас, но чувства, че има нещо в тази наука, което не е в ред. Така започва да попълва празнотите с всичко, което научава от беседите за Астрология, хиромантия, френология, физиогномия. Учителят веднъж му казва: „Ама ти искаш ли да учиш Астрологията?“ И така го извиква и му е определя време кога да отива при него в приемната, за да му говори за Астрологията. На Изгрева един от големите астролози е Георги Радев. Иван Антонов го смята за стълб в областта на Астрологията, като казва за него, че е голям интелект, знае много езици, ползва се от чуждата литература и  изобщо, че е много начетен.

Иван Антонов се занимава с окултни науки, където основната наука е Астрологията, но тя винаги върви заедно с хиромантия, с френология и с физиогномия. Тези науки са просто в комплект. Така през 1938 г. той издава една малка книжка – „Ръководство за френологически изследвания“, на която се подписва като Иван Антонов Изворски. Заедно с Колю Каишев са инициатори за публикуване на голямата цветна  френологична карта на Р. Н. Фаулър.

Основният труд на Иван Антонов са неговите лекции по Астрология, окомплектовани от Николай Монов през 1956 г.. Това са близо 400 машинописни страници, за които самият Иван Антонов казва на Тодор Ковачев, че има още толкова и желае да му ги продиктува, но така и не се дават условия за това. „Трябва този свитък от 400 листа, заедно с онази тетрадка, която имах и заедно с други неща, за които може да се намерят да се попълнят, да се направят. Значи като перспектива това остава за в бъдеще.“ – завършва Тодор Ковачев изказването си относно Астрологията на Иван Антонов. Тия знания са ценни с това, че съдържат информация, която Иван Антонов научава от Учителя – пряко от него, и косвено – чрез Словото му. Той до последния си час изучава това Слово, защото е познал още в ранната си възраст кой е Учителят. Прилага наученото така, както го е разбрал и е готов винаги да изпълни всичко, каквото Учителя му нареди, без всякакво колебание.

Въпреки, че живее изключително скромно, Иван Антонов се отказва доброволно от своята пенсия. Знаейки Астрология, прави звездослови (хороскопи) на тия, които искат това от него. Учителят го пита, като прави хороскопи, взема ли пари. Но на него не му е удобно да иска заплащане за труда си. „Е – казва Учителят, – който ти даде, без да му искаш, вземи ги с благодарност. Който не ти даде, не му искай, възнаграждението ще ти дойде по друг начин!“ И той така и прави до края на дните си. Заминава си от този свят в единадесет часа преди обед на 29. Х. 1964 г.

Изданието „Астрология – наука за звездите“ представлява един нов продукт, който цели най-вече да събере на едно място всички астрологични материали от Иван Антонов. До момента са ни известни най-общо три кръга лекции, които намират място и в настоящата книга. Първият кръг е лекционен курс, адресиран до братята и сестрите от Русе, започнат на 19 януари 1947 г. (в 18 ч 40 мин.), който продължава поне до 7 юли 1949 г. Ние разполагаме с оригиналния ръкопис, достигнал до нас благодарение на Магдалена Петрова от Варна, родом от Русе.

За втория кръг лекции се знае малко – 77 машинописни страници, озаглавени „Астрологията като наука“, които можем да датираме приблизително от около 1950 г. Третият кръг са познатите ни вече лекции, окомплектовани от Николай Монов през 1956 г., които са 361 машинописни страници.

Тук е моментът и мястото да изкажем благодарност на всички видими и невидими помощници, които наредиха обстоятелствата така, че тази книга да се появи на бял свят! Ние сме използвали всичко, което до момента е свършено от тези преди нас и сме с ясното съзнание, че надграждаме за тези, които ще бъдат след нас. Издаването на Лекциите на Иван Антонов в ХVІІІ том на „Изгрева“ даде лъч светлина и различна насока при изучаването на науката Астрология. А изданието на „Лекции по Астрология“ – том І и ІІ от екипа на Филип Филипов, допълни цялостната картина, а също така и стана повод и вдъхновение за настоящата книга – „Астрология – наука за звездите“.

Стремежът ни е бил да съхраним оригиналния изказ и терминология на автора. Използвани са чертежите, които са от машинописните издания с цел по-голяма точност и нагледност на идеите, вложени там. Където е било възможно и удачно, сме използвали  чертежи и бележки под линия от посочените по-горе две книжни издания.

Поднасяме настоящата работа на всички търсещи души, които, изучавайки науката Астрология, са имали усещането, че нещо им е непълно и недостатъчно. Част от него ние открихме тук, силно желаем същото и за вас!

* * *

По-долу можете да свалите книгата във формат PDF, подходящ за четене както на големи (Adobe Reader: View>Page Display>Two Page View), така и на по-малки екрани (електронни четци и таблети). Налични са и версии в ePub и Mobi, а за да прочетете книгата през браузера си, изберете HTML формат. За удобство на ползващите Apple устройства (iPhone, iPad, iPod touch), книгата e налична за безплатно сваляне и в iTunes Store.