Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Настоящото издание на Новия Завет представлява дигитализирана версия на изданието от 1912 година, с осъвременен правопис, и е форматирано като електронна книга. Накрая е поместен списък с корекциите, които са нанесени в текста с цел преобразуването му от стар в нов правопис.

Част от причините, поради които ни е нужно изданието на Новия завет от 1912 г., са:

1. Това е първото издание на Новия завет, направено след въвеждането на дриновския правопис – основата на първия официален български правопис, в който се въвеждат единни езикови правила и норми;

2. Именно изданието от 1912 г. е използвано от Учителя при написването на „Завета на цветните лъчи“ през същата година;

3. Това издание е използвано и във всички беседи и лекции на Учителя, където се цитират стихове от Новия завет.

Това електронно издание е доброволческа разработка на група приятели. Е-книгата не е предназначена за продажба. Други Е-книги на Сдружение „Слънчогледи“.

През 2019 година бе издадена цялата Библия като е-книга и това издание е включено в нея.