Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Настоящото издание на Библията представлява дигитализирана версия на първият превод на Библията, направен на новобългарски език от Христодул Костович Сичан-Николов, д-р Елиас Ригс, д-р Албърт Лонг и Петко Славейков през далечната 1871 г. Тази Библия има няколко коригирани издания до 1914 година, като едно от най-сполучливите е от 1885 г. във Виена, което имаме и като личен екземпляр, ползван от Учителя.

Библия - е-книгаТук ние сме събрали в едно цялостно и хомогенно тяло всички книги от Стария завет, като прибавихме към тях вече съществуващите от Новия завет. Така днес за първи път имаме цялата „Библия“ с осъвременен български правопис – разчетена, обработена и форматирана като електронна книга. Мотивиращата сила за работата ни беше, че точно това протестантско издание е използвано във всички беседи и лекции на Учителя при цитиране на стихове от Библията и сега при наличието ѝ в този формат, подходящ за тематично търсене в текста, се откриват нови хоризонти за съвременния изследовател. Благодарим на всички неуморни Божи труженици, работили преди нас в тази посока! Ние поехме техния плод, доразвихме го и предаваме нататък! Слава на Бога! Амин!

 

Поддържаните файлови формати са:

PDF - за четене на устройства с голям екран и за отпечатване

MOBI - за четене с Kindle

EPUB - за четене с повечето компютри, таблети, смартфони и четци за е-книги.