Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

В днешните времена на съдбоносни промени, определящи бъдещето на цялото земно човечество, това Призвание, свалено от Божествените светове преди точно 120 години, отеква все по-силно в умовете и сърцата на всички българи по дух. Днес то отново ни припомня важната мисия, която сме приели, още преди да се родим сред този благословен народ, избран да послужи като семе на Новата Култура на Шестата Раса.

Интересно и ключово за правилното разбиране на това дълбоко символично послание е, че подобно на 91-ви псалом, и тук можем ясно да откроим различните персонажи, чиито свещени думи са ни предадени от Учителя. Така например виждаме как наред с призива на Ангел Елохил (Елохим) – Покровителя на българския народ и на славянството – е втъкано и Словото на Господа Исуса Христа, а на места говори дори Самият Отец.

Този многопластов текст съдържа ценни насоки относно нашите неотложни задачи, като ученици на Всемирното Бяло Братство, за въдворяването на Царството Божие на Земята.

* * *

Разбирайки важността на запазването на чистотата на Словото, като основен текст в това издание сме използвали един от оригиналните преписи, който може да се намери свободно на сайта petardanov.com.

При сравнение с досегашните издания се откриват дребни разлики, които обаче не променят по същество смисъла и духа на посланието.

Целенасочено сме се придържали към тогавашния изказ и правопис, за да се запази автентичният стил, като всички неясни или излезли от употреба думи са пояснени като бележки под линия. Под линия са посочени също така преки или косвени цитати от Библията, както и историческите препратки в текста.

---

Изданието се предлага в следните файлови формати:

PDF - за четене на устройства с голям екран и за отпечатване

MOBI - за четене с Kindle

EPUB - за четене с повечето компютри, таблети, смартфони и четци за е-книги.