Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

През 2005 г. група сестри  от Бургас основахме женски клас по примера на  Учителя Беинса Дуно,  който от 1917 г. до 1932 г. изнася лекции на една група само от женени жени. Лекциите са събрани в книгата „Великата майка”. След дълго  обсъждане, ние започнахме да четем „Великата майка”. Нашата основна цел беше да изучаваме, възприемаме, прилагаме методите и законите на Любовта. Принцип, който съответства на душата, сърцето, чувствата, жената, мекия принцип. Започнахме да четем лекциите през есента на 2005 г., когато започват и всички останали класове в Бургас. Условието, което сме спазили е тези сбирки да се провеждат в четвъртък.

Вече седма година този женски клас работи. Четем, обсъждаме, анализираме, синтезираме, свързваме отделни лекции в идейно отношение с други беседи. Прилагаме методи за работа, упражнения, задачи. В тези лекции има дадени:  упр. „Мога” за  6 години, упр. „5 мин Бога” за 10 години. Ритъмът и  периодът на четене на самите лекции избрахме по следната схема:

2010

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1988

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

2000

01

02

03

04

05

06

07

08

09

1922

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

1900

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

В много беседи Учителя е казвал, че събитията във времето се повтарят през определен период от време – 7, 11, 22, 400, 2000, 100 мил. години. Всички те имат определено обяснение и причина. Ние се спряхме на периода от 22 години. Нашето физическо Слънце, което дава живот на земята, има такъв период на електромагнитна активност от 22 години.Учителят е спазвал този Слънчев ритъм, а и неговия физически живот е подчинен на него.

Нашата група активно се включва в общите дейности на братството –  Паневритмия, молитви, празници, концерти, благотворителност, екскурзии, събори на Рила и др. Като бъдеща работа мислим, когато сме достатъчно готови, да започнем да изучаваме „Клас на Добродетели”. Знаем за ролята на Новата Ева в Новата епоха, за промените, които са започнали, за идването на 6-та раса . Отговорната задача, която предстои на „жената”, да поправи грешката допусната при грехопадението. Това са все символи, които се отнасят, както за всеки човек, така и за обществата, държавите и за цялото човечество. В този „Клас на Добродетели” Учителя поверява отговорната задача –  да се избродира  върху  снежнобяла коприна знамето на Веригата.

Един окултен символ, който се дава за пръв път и в следващите столетия ще се разгадава. Когато на Земята слезе един Велик Учител, Той предава Божието Слово, което  ще се изучава следващите 2000 години. Това е работа не за един или два живота. Вечността е пред  нас. Знаем, че сестри от Велико Търново, Варна и др. са изучавали „Великата Майка”. Ние се обръщаме към всички, които изучават тази тема – Жената, Душата, Любовта, ако имат желание, да обменяме опит и да споделяме мисли и идеи.

                                                                        Женски клас, Бургас, 28 декември 2010 г.